Časovaná bomba exekuce se týká více lidí

Pohroma, kterou zavinil děravý právní řád (možnost, aby dluh o pár stovkách  narostl podvody na desetitisíce), nízká finanční gramotnost lidí a chamtivost soukromých exekutorů, se prý týká více jak osmi set tisíců lidí postižených exekucí. Ve skutečnosti se týká více lidí – vždyť mnohdy jde o rodiny, které trpí exekucí svého člena! A to je skutečná časovaná bomba!

O čem mluví Okamura, když mluví o Letech

píše Apoléna Rychlíková na A2larmu.cz. „Trvat na historické pravdě o romském holokaustu je podstatné. Právě z historie totiž víme, že nespokojenost lidí se primitivním anticikanismem a rasismem nikdy nevyřeší,“ dodává na závěr.

Poetické a politicky angažované písně Jiřího Smrže

Ve středu 24. 1. 2018 nás v Rokycanech potěšil svými písněmi Jiří Smrž, držitel ceny Anděl za rok 2013 v kategorii Folk & Country. Skvělé písně věnované například ukrajinským kamarádům, Bulatu Okudžavovi, Marnosti a píseň o Iráku reagující na naši současnost stejně jako čerstvá Modlitba (nejde o přesný název)  – to jsou jen namátkou písně které vás dokážou zaujmout jak po textové a interpretační stránce, stejně tak Smržovou energicky pojatou technikou hry na akustickou kytaru. (Foto Miroslav Tauš)

Jiří SMRŽ

bytový koncert pro zbylé vnímavé 🙂 … ve středu 24.1.2018, začátek koncertu v 19.30 hod. 

Prostory evangelické modlitebny (DIAKONIE), Jiráskova 481, Rokycany, budou ve středu otevřeny od 18.30 hod.

Odpovědi Milana Kohouta

Na otázky pro kandidáty na prezidenta odpověděl známý aktivista agentuře ČTK předtím, než byl vyřazen ze seznamu kandidátů. Odpovědi jsou zajímavé i pro druhé kolo prezidentské volby tím, že se Milan Kohout zabývá širšími souvislostmi kandidatury.
– Proč kandidujete na prezidenta republiky?

Je nesporné, že prezidentem české kotlinky by měl být člověk, který vidí, že nelze stavět plůtky kolem malého území v oku „světového hurikánu“, vypouštět při tom národně nacionalisticko-nacistické rasisticko-xenofobní řitní větříky a doufat, že se oko, neznající hranic, nehne z místa a nebude se nemilosrdně a nevyhnutelně posouvat po celé zeměkouli!

Abychom úspěšně přežili do budoucnosti, tak máme doslova posledních pár vteřin na radikální a revoluční změnu chápání člověčího společenského systému na naší malé, společné, multikulturní, multirasové a nedělitelné planetě.

Proto nabízím své prezidentské služby poučen moudrostí ptáků, kteří dokážou vzlétnout a pozorovat svět z výšky, ale zároveň si musí často sednout na zem, hrabat se v její tlející hlíně a sezobnout jen tolik červíků, kolik potřebují k přežití.

– Jak se chcete odlišit od svých předchůdců prezidentů Zemana, Klause a Havla?
Já nepřemýšlím o nějakých předvolebních strategiích “odlišení se” od předchozích “politických produktů” společnosti. 
To je přesně to, co slévá kapitalismem diktované volby s filosofií trhu. 
Trh pomocí arogantních reklam bez přestání rve do hlav lidem ideu, že si musí pořizovat neustále nové a odlišné modely, designy či chutě, a to vše jen v zájmu ¨hamižnosti” majitelů výrobních prostředků. 
– Kolik korun hodláte investovat do volební kampaně a z jakých zdrojů ji chcete hradit?
Do kampaně nehodlám investovat nic a o žádné peníze ani nežádám. 
Chtěl bych dokázat, že lze opět ve volbách zvítězit, i když nepoužijete žádné propagandistické a mozky vygumovávající billboardové násilí, tak, jak je to v dnešních, penězi diktovaných takzvaných “demokraciích” zvykem. 
Ostatně Václav Havel byl zvolen prezidentem a neměl v té chvíli ani korunu na svoji “kampaň”. Jak rychle jsme, přeprogramováni kapitalismem, zapomněli, že?
– Pravomoci prezidenta jsou podle Vás dostatečné, nebo by s ohledem na mandát z přímé volby měly být posíleny a jak?
V první řadě musím konstatovat, že z vaší otázky čiší sexismus, neb automaticky mluvíte o prezidentovi, a nikoliv také o možné prezidentce.
Někdy si říkám, že by bylo lepší mít shluk gendrově vyvážených prezidentů, kteří by se na základě konsenzuální shody domlouvali na rozhodnutích – pak by větší pravomoc byla na místě. Ale jinak bychom neměli dávat do rukou jednoho člověka velkou moc. Jako současný odrazující příklad uvádím amerického prezidenta Trumpa a jeho moc nad armádou (i když si myslím, že kdyby byla dnes na jeho místě jeho prezidentská sokyně, tak by to bylo stejně nebezpečné.) 
Takže ty současné české pravomoci jsou dostačující. 
 Milosti, amnestie – hodláte využít právo plošné amnestie, nebo byste uděloval jen individuální, humanitární milosti? Jaký je Váš postoj k případnému obnovení trestu smrti?
Někdy, kupříkladu během revolučních událostí, může být plošná amnestie na místě.
Ale jelikož netuším, co se odehraje během mého prezidentského období, považuji vaši otázku za spekulativní. 
 Jsem proti trestu smrti, i když občas přemýšlím, že bych udělal výjimku pro ekonomické trestné činy.
– Vrácené zákony – jak hodláte toto právo využívat – vetoval byste zákony, které by získaly souhlas obou komor parlamentu, nebo v důvodných případech jen zákony prosazené Sněmovnou?
To je opět spekulativní otázka a záleží, o jaký případ by se jednalo. Ale to si pište, že bych vetoval jakékoliv rasistické xenofobní, fašismem, nacismem a nacionalismem zavánějící zákony, i kdyby je schválilo deset komor parlamentu.
– Vyznamenání – kolik vyznamenání plánujete ročně udělovat?
Zatím nemám tušení. To bude záležet na tom, kolik báječných lidí naše společnost vytvoří. A to se přece nedá naplánovat, ne?
– Ústavní soudci – budete jejich nominaci konzultovat a s kým?
Nezávislost a nezaujatost, znázorňovaná v historii práva i jako slepost jsou nutné předpoklady ke spravedlivému posuzování souzených případů. Naše ústavy a zákony jsou vždy námi vytvářené a přírodožel jsou většinou poddanými daného systému, který je v té chvíli u moci. Co je naprosto právně v pořádku za jednoho systému, je náhle trestné v jiném systému, jak jsem již i já za svého života zažil.
Takže v první řadě budu jejich nominaci konzultovat se svým svědomím a samozřejmě s lidmi majícími nadčasové náhledy na naše dění.   
– Členové rady ČNB – budete jejich nominaci konzultovat a s kým?
Vždy jsem byl proti privatizaci páteře kapitalismu, čímž je bankovní průmysl, a to zejména po nedávných otřesných zkušenostech s těmito finančními “podnikateli”, kteří způsobili po jejich nenažranosti způsobených bankovních kraších neuvěřitelné utrpení i smrt obrovskému množství lidí po celém světě.
Proto budu velmi opatrný při nominaci členů ČNB a samozřejmě se poradím s kýmkoliv, kdo mě do jejich mravního portfolia přinese světlo, abych se vyhnul zanesení vši do našeho celospolečenského kožichu.
– Soudci – budete jmenovat všechny navrhované soudce, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky?
Kdyby se jmenování soudců řídilo jen zákonem stanovenými nároky, tak by potom nemělo smysl, aby je jmenoval prezident. Takže uvidím, jací lidé budou navrženi ke jmenování a neslibuji, že všechny automaticky potvrdím.
– Profesoři – budete jmenovat všechny navrhované profesory, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky?
Kdyby se jmenování profesorů řídilo jen zákonem stanovenými nároky, tak by potom nemělo smysl, aby je jmenoval prezident. Takže uvidím, jací lidé budou navrženi ke jmenování a neslibuji, že všechny automaticky potvrdím.
– Postoj po sněmovních volbách – pověřil byste sestavením vlády někoho trestně stíhaného či z kriminálního činu podezřelého?
To je od vás politicky napumpovaná a vzhledem k současné situaci zaujatá otázka. 
To je přece přesně, proč se společnost domluvila, že zvolení vládní činitelé budou mít právní imunitu, neb se třeba někomu nebude líbit, že byli zvoleni a může začít s řadou trestních stíhání a obvinění.
– Kancelář prezidenta – jaké změny včetně personálních plánujete v případě zvolení v Kanceláři prezidenta republiky a v chodu Pražského hradu?
To oznámím až poté, co se osobně seznámím s chodem Pražského hradu i kanceláře.
– Jste pro zákonnou úpravy postavení manželky prezidenta?
Opět sexistická otázka – co se zeptat na postavení manžela prezidentky?
Ale když už se ptáte – ne, nejsem pro úpravy postavení manželky prezidenta, a to proto, že jsem mezi jiným i feminista a připadá mně urážlivé a ponižující, že by měla být žena posuzována jako “manželka prezidenta” a měly by jí přes postavení jejího “muže” plynout nějaké výhody. Celá instituce manželství je v podstatě pro ženu, ale i muže ponižující. V budoucnu bychom měli zavést novou formu soužití mezi mužem a ženou či mezi dvěma muži či dvěma ženami, a to na základě dobrovolných volných sloučení, postavených na rovnosti citů.
 
– Zahraniční cesty (i soukromé) a zahraniční politika – plánujete své zahraniční cesty konzultovat s vládou, Parlamentem?
Některé ano, některé nikoliv. To bude záležet případ od případu. 
– K Evropské unii a k evropské integraci – měla by ČR patřit do hlavního proudu evropské integrace, nebo by měla opustit EU?
Pořád se zamýšlím, jaká cesta k budoucí, co nejlokalizovanější anarchosocialistické společnosti, by byla nejlepší. 
Evropská integrace přispívá v rozplynutí v minulosti uměle vytvořených zasmrádlých xenofobních národnostních států, což je báječné a pro budoucí formy našich společenství nezbytné. Ale je-li Evropská unie diktována zájmy hlavně finančních velkokapitalistů, radujících se z rozšířeného pole své kriminální působnosti, tak je to příšerné. Jako příklad uvádím, co tito mocní udělali Řecku.
Česká republika by neměla opustit Evropskou unii, ale v zahraniční politice a působení v Evropském parlamentu bojovat za revoluci proti kapitalistickému diktátu evropské ekonomiky.   
– K euru – budete prosazovat zavedení eura v ČR do roku 2023, tedy do konce svého prezidentského mandátu?
Až doposud jsem podporoval zavedení společné celoevropské měny, protože jsem se domníval, že to pomůže odstranit zakořeněné geografické hranice mezi národovectvím uměle vytvořených evropských xenofobních chlívků. Ale když jsem zjistil, že byla idea rovnosti a všech lidí v Evropské unii okamžitě unesena zejména finančním velkokapitálem a úzkou vrstvou dalších zbohatlíků, kteří se chechtají, že jsme jim otevřeli ještě větší plochu pro jejich kradení, tak jsem začal být skeptičtější. Já jsem do budoucna pro zavedení anarchistickosocialistických únosně velkých samosprávných nenárodnostních uskupenství lidí s pestrobarevnými kulturami a rasami, která se nebudou navzájem vykořisťovat. Takže si myslím, že je zatím lepší si držet vlastní měnu. A až dosáhneme toho, že bude mít vyrovnaný kurz jedna ku jedné s eurem, tak zavést plošnou celoevropskou měnu.  
– Ke korupci – chtěl byste zpřísnit tresty za korupční delikty?)
Naprosto. Je něco odporného, když se člověk, kterému dala společnost důvěru, vychytrale obohacuje a začne být tajným členem parazitních paralelních struktur. Skutečnost nám naznačuje, že se celá naše novodobá vláda včetně obou komor až na pár výjimek tak doposud chovala. Samozřejmě to souvisí s tím, že kapitalismus stojí na parazitismu a zvolení zástupci lidu se pak domnívají, že jejich zkorumpovanost je těmito mravy ospravedlněna. 
– K zadluženosti – měla by se snížit zadluženost státu na úkor jeho výdajů? Měla by zadluženost obyvatel vůči státu například odpuštěním penále za dlužnou částku? Jste pro valorizaci minimální mzdy/důchodů ?
Víte, peníze jsou jen jednou z uměle vytvořených filozofií lidské společnosti a zvláště v dnešní době mají jen iluzorní hodnotu. Zkuste vysvětlit, co jsou peníze vašemu psu. Čichne k nim a praví, že jsou nejedlé.
Co je vlastně dluh? Je to kupříkladu společnosti odebraná hodnota, kterou si přivlastnil nějaký miliardář půjčující lidem poptávkou vytvářené peníze, a tím ji vlastně dluží státu? V tom případě bych byl o snížení zadluženosti a navrácení těchto peněz do společnosti. Což by samozřejmě žádalo i zásadní změnu ekonomického systému. 
Ale jestli má za dnešního ekonomického systému uměle vytvořený vnitrospolečenský dluh pomoci chudým lidem k práci a střeše nad hlavou, tak mě nevadí.
A samozřejmě jsem pro valorizace důchodů i mezd. Dokonce jsem pro zavedení nepodmíněného pravidelného příjmu. 
– Jste pro zavedení spoluúčasti pacientů a standardů ve zdravotnictví?
Naprosto nejsem. Připadá mně, jako bychom se už naprosto zbláznili a propadli mantrám tržních ekonomů, kteří se neostýchají vydělat peníze i na nemocném dítěti. Kam jsme to až zašli, že vůbec uvažujeme o tom, že by se nemocný měl ještě zpeněžit. 
Kmen se přece vždy musí postarat o svého nemocného člena a nechápat takovou činnost jako ochuzování zdravých členů kmene. Jinak se rozpadnou všechny naše instinktivní a evolucí vypracované hodnoty.
– Jste pro zachování daní v současné výši, nebo budete prosazovat změnu daňových sazeb
Já jsem pro naprostou sociální spravedlnost, kterou současný na sobectví postavený kapitalistický systém chce téměř vytlačit ze společenských mravních hodnot. A jelikož si ještě musíme nějaký čas počkat, až lidem dojde, že je tento ekonomický systém potřeba vymazat z historie lidstva (a to i vzhledem k jeho sebezáhubnému dopadu na celosvětové životní prostředí), tak je potřeba alespoň tvrdě a nekompromisně zdaňovat majitele výrobních prostředků, a to vzhledem k jejich ziskům a příjmům matematicky co nejprogresivnějším způsobem. A získané prostředky vracet zpět do společensky potřebných aktivit, od kultury, ekologie, přes vzdělávání, zdravotnictví, až po výstavbu státních bytů.  
– Jaký je váš postoj k přijímání migrantů?
Ten je předpokládám dostatečně veřejně známý. Jelikož se historicky náš stát po boku celé západní civilizace podílel a stále podílí na drancování zbytku světa, na uměle vyvolaných válkách, při kterých zahynuly miliony lidí, na přicházející ekologické katastrofě, kterou zavinil v drtivé míře náš na neustálém růstu postavený nenasytný ekonomický systém, pak musíme bezpodmínečně alespoň pomoct těm obrovským množstvím lidí, kteří jsou tím vším vyháněni ze svých domovů. Kdyby už nemohlo deset lidí, kteří mají zajištěné základní živobytí pomoct alespoň jednomu člověku hledajícímu přístřeší a holé přežití, tak je celá naše společnost v dokonalé mravní hnilobě!!! A v desetimilionovém státě to znamená pomoct jednomu milionů lidí, což je naprosto možné a v případě dnešní celosvětové krize do budoucna i nutné.
– Jste pro adopci dětí páry stejného pohlaví?
No samozřejmě, že jsem pro adopci dětí do rukou jakýchkoliv sexuálně komponovaných párů, byrokracií oddaných či neoddaných, pakliže budou o adoptované děti s láskou pečovat. 
Někdy mně připadá, že ti sebestřední náboženští fanatici, kteří na základě jakýchsi uměle a náboženskými parazitickými organizacemi vnucených “mravních hodnot” chtějí říct, že jinak sexuálně orientovaní lidé nejsou schopni lásky. Jaký to hnusný a pro společnost nebezpečný názor. 
Přeji krásný den
Milan Kohout
PS:
Tady je moje informační prezidentské video:

KRÁLÍK V KLECI

Pevná klec. Začíná ráno. Vstávám v kleci, kde jsem rád. Mám kolem sebe vše, co potřebuji pro to, abych se zabavil. Jako králík jsem ve svém. Pak otevírám klec a přecházím do klece s kolečky a jedu do další klece. Zde potkávám další králíky a snažíme se zabavit tak, aby nás činnost v kleci co nejvíc bavila. Uběhne nějaký čas a opět nastupuji do klece s kolečky a jedu do další klece. Tady jsou králíci, se kterými často běháme, blbneme, a pak…. A pak? Rozloučíme se a já jedu do své noční a ranní klece, kde jsem nejraději. Potkávám zde svou paní králíkovou a je nám dobře. Klec. Den končí.

Výše uvedenou metaforu jsem uvedl jako odraz toho, jak vidím svůj život. Jako „králík“ jsem se rozhodl žít střídměji. Bojuji za to, aby skuteční králíci nebyli v klecích, nicméně sám jsem ten králík, co klece dobrovolně navštěvuje:-(:-). Někteří králíci mi dali naději, že záleží pouze na tom, jak se na svět dívám. Souhlasím. Každý to má jinak. Někomu stačí chroupat mrkev a je šťastný, někdo se stará o svou králičí rodinku a je šťastný. A někdo jen prostě je. Co hledám? Teď přesah, něco více. Netoužím po tom vyletět do vesmíru a jít mimo všechno dění. Mé místo je zde, na zemi.

Najít svůj osobní střed, kde si nebudu dávat žádné otázky na to, jaký je svět kolem mne, jelikož dosáhnu své vnitřní osobní spokojenosti sama se sebou. A to je mé přání do nového roku 2018.

Vidím momentálně svět kolem sebe zavřený do klecí konformismu, zaběhnutého pohodlí, násilí a nezodpovědnosti.

A tímto bych chtěl popřát také vám všem, co se cítíte uvězněni v sobě samých, abyste v novém roce též našli svůj středobod osobní vnitřní spokojenosti naplněné štěstím, zdravím a láskou.

Co může být více než to, dosáhnout radosti ze sebe sama? Tak to vidím. Pak věřím, že se klec rozlomí a ztratí svou pevnost! Už nebude.

Rozlomená klec. Začíná ráno….

Otevřený dopis zastupitelům města Rokycany

Vážení zastupitelé,

v souvislosti s Vaším rozhodováním o budoucnosti stávající budovy Sokolovny uvádíme – pokud provoz budovy převezme Město Rokycany, bude se jednat o důležité rozhodnutí, které udrží v našem městě kulturu a sport pro občany, ale zároveň bude znamenat pro město i roční zátěž řádu milionů Kč. Proto byste měli pečlivě zvážit hospodárnost vašeho rozhodnutí. Z toho důvodu předkládáme argumenty pro stavbu nové budovy místo staré Sokolovny, která je nyní v havarijním stavu:

– starou budova znehodnocují přístavby, hlavní sál působí ponuře, přes těžkopádné sloupy podloubí není pořádně vidět na parket, budova obsahuje mnoho nevyužívaných místností, které zvyšují náklady na provoz kvůli nezbytnému temperování,

– množství ozdobných prvků a říms na fasádě a její členitost tvoří tepelné mosty a ty vedou k únikům tepla, budovu bude obtížné zateplovat,

– odhadovaná cena rekonstrukce budovy 114 let staré se může zvýšit, tak jako se stalo v případě rekonstrukce ZŠ Ul. Míru (odhadovaná 90 mil., konečná cena téměř o polovinu vyšší), podobná je zkušenost s rekonstrukcí sokolovny v Pardubicích,

– pokud bude ponechán vnější plášť budovy, jistě nevydrží ještě dalších sto let jako nová budova (drolící se a rozhašené pojivo nosných zdí, destruované izolace a stavební prvky, skrytá a vše prorůstající houba), opět jako příklad může sloužit ZŠ, kde byly za rok po rekonstrukci plesnivé sklepy,

– rekonstruovaná budova nebude mít nikdy užitnou hodnotu stejnou jako nová budova.

Za celou dobu dvaceti osmi let trvání demokratického zřízení nebyla v Rokycanech vyprojektována a postavena žádná reprezentativní a moderní městská budova. Nyní máte možnost postavit budovu, která by splňovala požadavky na kulturní i sportovní vyžití, a současně by reprezentovala Rokycany jako moderní město. Víceúčelová hala a budova budou mnohonásobně více využívány nežli v minulosti. Hala poslouží kulturním akcím a také zájmovému sportovnímu využití, sportovním utkáním, popřípadě školám.

Provoz nízkoenergetické, inteligentní budovy (automatická regulace teploty i jednotlivých místností, osvětlení, klimatizace i omezení CO2, elektronické zabezpečení ad.), vybavené obnovitelnými zdroji energie, povede k mnohem nižším nákladům, nežli provoz budovy historické.

Je jisté, že i patrioti, pro které je Sokolovna součástí jejich života, ocení časem moderní budovu, která může být co do velikosti třeba skromnější, ale architektonicky a užitně hodnotnější nežli budova současná. Že přistoupí k sokolovně nikoliv jako ke skanzenu, ale jako k živoucí budově, sloužící nejen současným potřebám, ale i předjímající požadavky doby budoucí.

Poměr doby životnosti budovy s přidanou hodnotou užitnosti k ceně ovlivní kladně, jak doufáme, vaše rozhodnutí ve prospěch stavby nové budovy.

Za Klub Svobodných demokratů Rokycany z. s.

Ing. Petr Hlávka, předseda Rokycany 10. 12. 2017