"Projekt integrace Evropy je plně v souladu s křesťanským poselstvím bratrství a laskavosti", řekl Ramiro Cibrián

Ramiro Cibrián chce posílit diskusi o Evropské Unii. Politikou EU je vytváření nových pracovních míst podporou vzdělávání a podporou malých a středních podniků. Je optimistou ohledně tvorby jednotné politiky EU i přes rozdílné názory na válku USA s Irákem. Letošní rok je možno věnovat přípravě na čerpání ze strukturálních fondů Evropské Unie.

Dne 24.3. navštívil Rokycany velvyslanec Evropské Unie v ČR pan Ramiro Cibrián. Na radnici se setkal se zástupci veřejnosti – starosty obcí, zastupiteli, řediteli škol, politiky a podnikateli.

Úvodem sdělil, že Česká republika získala od EU dosud formou dotací z různých fondů jako je Phare ad. 41 mld. Kč. ČR bude, po případném přijetí do Evropské Unie, za první tři roky příjemcem dotací ve výši 23 mld. Kč .

Letošní rok je možno věnovat přípravě na čerpání ze strukturálních fondů Evropské Unie. Každý příjemce dotací však musí počítat se spolufinancováním projektů – například, jak říká, „na polovinu traktoru“.

Ramiro Cibrián nevidí žádné problémy v přípravě ke vstupu republiky do EU: „až na pár zákonů“, říká. Malý cenový dopad předpokládá u potravin, zemědělství a nezaměstnanosti.

Na téma nezaměstnanosti přišla řeč při vystoupení ředitelky Úřadu práce Věry Strnadové, která se bojí vzrůstu nezaměstnanosti v souvislosti se Železárnami v Hrádku, které již propustily 2/3 svých zaměstnanců.

Ramiro Cibrián zdůraznil, že politikou EU je vytváření nových pracovních míst podporou vzdělávání a podporou malých a středních podniků. Zajímavé je, že ČR realizuje 70% svého obchodu s EU, což je více než Velká Británie! Je však třeba zefektivnit činnost obchodních a investičních agentur – jako příklad dobře pracující agentury uvedl Czech Invest. Na výborné úrovni jsou dle R.Cibriána odvětví informačních technologií a dopravy.

Na otázku autora článku, jak posuzuje úroveň středního odborného školství, odpověděl, že je na uspokojivé úrovni a středoškoláci představují naši komparativní výhodu před jinými kandidátskými zeměmi.

Rozptýlil obavu kněze Dudáše, zda vstup do EU nepoškodí sociálně slabé občany. „Projekt integrace Evropy je plně v souladu s křesťanským poselstvím bratrství a laskavosti“, řekl Ramiro Cibrián.

Jak je to se společnou zahraniční politikou v souvislosti s Irákem? “ EU vznikla nejprve v souvislosti s ekonomickou spoluprací a teprve od Maastrichtu v r.1993 EU usiluje také o politickou spolupráci. Není to dost dlouhá doba na sjednocení zahraničních politik.“

Na dotazy o zemědělské politice jsme se dočkali již známých odpovědí, že je ochranářská a jak vysvětlil přítomným senátor Luděk Sefzig, nechceme se podílet na udržování politiky, která ve svém důsledku udržuje vysoké ceny potravin. S tím souhlasil i Ramiro Cibrián a dokazoval to na vysokých cenách cukru, jež utrží po vstupu i naši zemědělci.

Důležitý je rozvoj venkova. Zemědělci dostanou 25 % přímých plateb, ale další platby od EU na rozvoj venkova a od naší vlády plus rostoucí příspěvky od EU po 5% za každý rok. Jak řekl Ramiro „balíček z Kodaně zabezpečuje životaschopnost a konkurenceschopnost“.

Na závěr Ramiro Cibrián poznamenal, že Evropská Unie nedoporučuje, ale vysvětluje výhody vstupu a označil za historickou možnost vstupu českých zemí do EU.

Starosta Jan Baloun poděkoval Ramiru Cibriánovi (mluvícímu s česky přízvukem, ale výtečně formulujícímu!) a vyjádřil radost a hrdost nad tím, že se nemusíme bát vstupu do EU.

Poznámka autora článku: je symbolické, že beseda se odehrála v zasedací místnosti radnice s obrazem Jana Rokycany před koncilem Basilejským. Jan Rokycana, jak víme, byl blízkým spolupracovníkem krále Jiřího z Poděbrad usilujícího o první historické sjednocení Evropy.