Konference k nedožitým osmdesátým narozeninám JD

Ve středu 19. dubna uspořádal Senát, Masarykova dělnická akademie a další organizace vzpomínkovou konferenci na Jiřího Dienstbiera u příležitosti jeho nedožitých osmdesátých narozenin.

V úvodu zdůraznil předseda Senátu Milan Štech, že JD by byl výborným prezidentem. Další řečníci zmiňovali jeho zásluhy zejména v zahraniční politice po roce 1990. Odstranění zábran na hranicích, odchod sovětských vojsk, podporu sjednocení Německa, práci na Česko- německé deklaraci a další.

Často se mluví o tom, že naše zahraniční politika je nesamostatná. Jiří Dienstbier patřil mezi málo politiků, kteří se neváhali vymezovat i vůči spřáteleným zemím – kritizoval, jak říkal, „salámovou taktiku“ dělení Jugoslávie a bombardování Srbska.

Ve vnitřní politice nebyl se svým Občanským hnutím – Svobodnými demokraty úspěšný zejména proto, že stavěli na idealismu v politice v prostředí prodchnutém materialismem a touhou po individuálním úspěchu.

Přesto nám JD zůstává vzorem svou statečností v období, které nenazýval „totalitou,“ ale obdobím boje za svobodu, příkladností v sociálně citlivém přístupu k lidem, v ochraně životního prostředí a v rytířském politickém soupeření. Politiku vnímal i prováděl jako konsenzuální proces a „trpělivé vrtání dubových prken,“ jak s oblibou říkal.

Tyto hlavní myšlenky zaznívaly od řečníků, mezi něž patřili například Luboš Dobrovský, Pavel Rychetský, Petr Pithart, Anna Šabatová a Jiří Dienstbier mladší.

K výročí byla vydána i kniha vzpomínek na Jiřího Dienstbiera.

Foto František Nerad