1. ročník soutěže Znalec Kotle proběhl 13. 5. 2017

Při příležitosti třetího výročí otevření rozhledny na Kotli uspořádal Klub Svobodných demokratů Rokycany soutěž Znalec Kotle pro děti, mládež a dospělé. Tato soutěž má za cíl přispět zábavnou a naučnou formou k lepšímu poznání rozhledny, prostředí Kotle, jeho fauny a flóry, geologického složení vrcholu a k poučení jak se chovat v lese.

Soutěžící mohli při zodpovídání osmi otázek a plnění jednoho úkolu využít jako nápovědy informace z tabulí na rozcestích (dvě z nich instalovali členové Klubu SD Rokycany) a z tabule u geologické expozice (expozice byla tuto sobotu  slavnostně otevřena a je také dílem Klubu).   Soutěže se zúčastnilo celkem 41 dospělých, 3 mládežníci a 14 dětí. Nejúspěšnější byli odměněni hodnotnými cenami a všechny děti malou pozorností od Města Rokycany.

Na snímku vpravo dopolední vítězka kategorie dospělých paní Jitka Vaníková s partnerem Ladislavem Sládkem ze Strašic. Stejně jako další účastníci soutěže (hodně jich bylo z řad účastníků turistického pochodu) si pochvalovala zpestření oslavy naší soutěží.

Foto Petr Hlávka