Pozor! Bílá tvář přichází.

V době, kdy Divoký západ začínal ustupovat před civilizací, přichází na americký kontinent s dalšími imigranty také německý inženýr jménem Karel May. Čeká na něj místo zeměměřiče u železniční společnosti Pacific Railroad, která staví trať napříč americkým kontinentem. Jenže na nadšeného muže, okouzleného přírodou a možnostmi nového světa, čeká také rozčarování z barbarismu osadníků, kteří si uzurpují právo na půdu, jež patří původním obyvatelům.… Toto je citace z obsahu filmu Vinnetou: Nový svět (E01), který jsem nedávno shlédl. Měl jsem možnost vidět trochu jiného Vinnetoua, než na jakého jsem byl zvyklý, když jsem chodil ještě na základní školu.

Na tomto filmu mne zaujalo, že osadníci, kteří přijdou do nového světa, si chtějí vzít zemi, která patří původním obyvatelům. Co to bylo za lidi, kteří jen tak přijdou na americký kontinent a chtějí něco, co není jejich? Jak to bylo opravdu s tím americkým kontinentem?

Nebylo tak těžké najít kdekoliv na internetu informace, že původními obyvateli Ameriky byli před Kryštofem Kolumbem a jeho objevením nového světa indiáni. To byli praví Američané! Měli svou půdu, své přírodní bohatství, své zvyky, svou kulturu. Ale od slavného objevení Ameriky již zmiňovaným Kryštofem Kolumbem začala, říkejme tomu odborně,  Evropská kolonizace Ameriky. Co si pod tím můžeme představit? Bílé tváře tak zvaných civilizovaných Evropanů obsazovali postupně indiánská území za účelem touhy po bohatství,  půdě a novém životě tam, kde je nikdo nevítal. Indiáni byli zabíjeni, dáváni do otroctví a zajímavý je fakt, že k výraznému poklesu indiánské populace došlo i v důsledku rozšíření evropských infekčních nemocí!

Rok 1776, přesněji 4.července, vznikají Spojené státy americké. Vivat! (Pozn. autora: Myšleno silně ironicky:-(). Co je dobré si též připomenout, je osoba sedmého amerického prezidenta Andrewa Jacksona, jež nepovažoval indiány za právoplatné občany a který podepsal zákon o nuceném vystěhování Indiánů z jihovýchodu do oblastí za řeku Mississippi, respektive vyhnal je ze své rodné země, abychom byli přesní.

Čísla historiků se liší, ale počet těch indiánů, kterých se týkala genocida od imigrantů, se točí kolem 100 miliónů! A teď se na tím pozastavme. Vám patří zem,  zvěř, bohatství přírody,  zlato a teď přijdou nějací přistěhovalci, kteří chtějí to, co máte vy, nakazí vás chřipkou, dýmějovým a plicním morem, na který nejste imunní, začnete vymírat a je to. Zbytek divochů byl pozabíjen nebo dán do otroctví. Pozor! Bílá tvář přišla, je zde nový svět! Tito přistěhovalci nebo imigranti se v již zmíněném roce 1776 nechali jmenovat jako Američané!

Je třeba si připomenout, že Kryštof Kolumbus objevením indiánské kultury spustil doslova hlad lidí přicházejících z Evropy, kteří vtrhli do těchto do té doby panenských míst přírody za účelem touhy po bohatství. Byli to lidé opravdu nízkých mravů a likvidovali postupně jednoho „divocha“ za druhým. Tato genocida trvala až do začátku 20.století, kdy byla i těmto původním obyvatelům přisouzeno americké občanství, což osobně považuji za výsměch.

Proč vůbec píšu tuto glosu? Přiznám se, že hlavním důvodem je můj strach, obava z USA. Pokud se koukneme zpět na výše uvedené řádky, tak není pochyb, že USA založili lidé, kteří šli na americký kontinent za bohatstvím přes mrtvoly, tito lidé se nazvali Američany a jsou na to náležitě hrdí. Nenastala žádná sebereflexe příkoří, které vykonali, žádná omluva za genocidu původních obyvatel. Toto považuji za velmi nebezpečné! Navíc USA se pyšní terorismem, zločiny a válkami, které je možno podrobně vidět zde.  Kdo chce tento seznam zpochybnit? Zde je jasné, že pro Američany je normou a normální dobývat jim nepatřící území, zabíjet a oslavovat to jako vítězství. Oni jsou ti, co se neustále rozpínají a pokouší se ovládat Svět. Oni jsou ti, kdo určují, koho válečně napadnou, komu prodají zbraně, aby uspokojili své vlastní zájmy po moci, zdrojích a bohatství. Jsou ostatně největšími vývozci zbraní na Světě a tudíž i těmi, kdo na zbrojním průmyslu nejvíce vydělává, když aktivují další války a konflikty.

Američané mají svého Mickyho Mouse možná na povrchu, ale historicky v sobě nosí svého DARTH VADERA (pozn.autora: Kdo je  DARTH VADER-viz zde), který se nechal strhnout na temnou stranu síly a jde mu o moc a nadvládu. Osobně bych byl velmi potěšen, kdybych se dožil toho, že se USA minimálně omluví za genocidu indiánů jako to udělala třeba Kanada-viz zde.  Zatím je to však pouze má utopie.

Zmocňuje se mne lítost nad krvavým osudem těch skutečných Američanů. Odpočívejte v pokoji. Howgh.