Co mají volební programy stran společného 2.

Pokračujeme v seriálu společných bodů programů nejsilnějších stran rokycanského zastupitelstva.

Rekonstrukce historického středu města – pokračování

Pro naše Rokycany měly v programu výstavbu víceúčelového domu s tělocvičnou pro ZŠ Ul. Míru a TGM a s reprezentačním prostorem k pořádání kulturních akcí (také výstavy).

Patrioti navrhovali iniciování diskuse o potřebě městské víceúčelové haly a revitalizace prostoru mezi ul. Dolní Příkopy a Soukenická.

ODS preferovala výstavbu nové tělocvičny pro ZŠ i veřejnost v centru města.

ČSSD neměla nic dalšího, kromě již zmíněné rekonstrukce náměstí.

Dohoda o spolupráci při řízení města Rokycany pro volební období 2014-2018 obsahuje jako výslednici tento bod:

Vybudování tělocvičny/sportovní haly pro základní školy a veřejnost v centru města.

Dohoda o spolupráci při řízení města Rokycany pro volební období 2014-2018

Dvanáct dnů po komunálních volbách došlo k podpisu dohody, ze které vybíráme:

Dne 23. 10. 2014 se dohodli zástupci PRO NAŠE ROKYCANY (PNR), ROKYCANŠTÍ  PATRIOTI (RP) a ODS Rokycany na spolupráci při řízení města Rokycany pro volební období 2014-2018.

Za klíčové považují účastníci dohody, že uvolnění zastupitelé budou starosta a dva místostarostové a na ustavujícím zasedání budou navrženi tito účastníci dohody:

– Václav Kočí (PNR) na funkci starosty,
– Tomáš Rada (RP) na funkci místostarosty, schváleného pro zastupování starosty,
– Jan Šašek (ODS) na funkci místostarosty,
– Jaroslav Mráz (ODS) na funkci radního,
– Antonín Veverka (PNR) na funkci radního,
– Karel Vodička (PNR) na funkci radního,
– Ondřej Weis (RP) na funkci radního.

Účastníci dohody se shodli, že budou podporovat realizaci volebních programů účastníků dohody v rámci finančních možností města a budou především podporovat: (následuje výčet akcí, které budeme postupně uveřejňovat).

Co mají volební programy stran společného 1.

Do komunálních voleb se strany snaží přicházet s originálními programy a zakládají si na tom. Načechrávají si jako kohouti peří a snaží se na sebe upozornit.

Po komunálních volbách je však na místě hledat koalice a také co mají strany společného. Kupodivu je toho dost a proto zahajujeme seriál společných bodů programů nejsilnějších stran rokycanského zastupitelstva. Snad nebude vadit, když strukturu této analýzy odvodíme od programu sdružení Pro naše Rokycany (PNR).

Rekonstrukce historického středu města

Hned dvě strany – PNR a ČSSD mají v programu rekonstrukci hlavního Masarykova náměstí. PNR jde o komplexní rekonstrukci náměstí se zelenou zónou propojenou s Prostranstvím Spilka, ČSSD chce vypsat achitektonickou soutěž na rekonstrukci náměstí.

ODS navrhuje revitalizovat a oživit obě náměstí (i Malé) a pěší zóny, podporu trhů ad. v centru města. Oživení náměstí s podporou řemeslných trhů, jarmarků, koncertů a sportovních akcí mají v programu i Patrioti.

Uvidíme tedy, až se zformuje radniční koalice, zda se tento důležitý průnik programů podaří zrealizovat.

Děkujeme našim voličům – zvolili nás na druhé místo!

Komunální volby v Rokycanech v r. 2014: vítězství České strany sociálně demokratické s pěti mandáty a pro naše sdružení Pro naše Rokycany stejný výsledek jako před čtyřmi lety – čtyři mandáty. Ty znamenají postup na druhé místo. Všem našim voličům děkujeme.

Do zastupitelstva byli za naše sdružení zvoleni: Karel Východský, Karel Vodička, Václav Kočí, Antonín Veverka. První dva dokonce s největším počtem hlasů ze všech kandidátů do voleb. Výsledky z celou kandidátku zde

Třetí skončili Rokycanští Patrioti také se čtyřmi mandáty, ale mají o 486 hlasů méně. Před čtyřmi lety vítězná ODS ztratila dva z pěti mandátů a skončila i přes bombastickou kampaň na čtvrtém místě. Do zastupitelstva ještě postoupilo hnutí ANO se třemi a KSČM se dvěma mandáty. Všem zvoleným zastupitelům blahopřejeme. Podrobné výsledky zde.

  

Volte podle skutků, nikoliv podle slibů

Sdružení Pro naše Rokycany se snažilo ve volební kampani poukázat na výsledky své práce za uplynulé volební období. Protože se mnozí z nás účastníme komunální politiky již dvacet let, neubránili jsme se i širší bilanci uveřejněné v našich novinách a v programu.

Letos uplyne 25 let od demokratické revoluce a musíme se ptát, zdali jsme naplnili očekávání lidí, kteří nám svěřují buď roli opozičních „hlídacích psů,“ nebo vedení města. Kromě materiálních výsledků snahy o zlepšování kvality života a rozvoj Rokycan, které jsou hmatatelné, můžeme prohlásit, že členové zastupitelstva za naše sdružení nikdy nečelili žádným skandálům a podezření o nečestné jednání, že se vždy snažili pracovat pro město. 

Kandidujeme vedle zkušených zastupitelů i řadu mladých, postupně dochází ke generační obměně. Solidní, třetinové, je zastoupení žen. Do zaslouženého důchodu odchází po dvanácti letech ve funkci místostarostky Marie Hlávková. Děkujeme jí za práci pro město a věříme, že mezi mladými nalezneme její pokračovatele – těší nás stoupající zájem mladých o komunální politiku.

A co říci na závěr? Přejeme Vám při komunálních volbách šťastnou ruku!

Volební program Pro naše Rokycany, část 7., dokončení

Jak chceme dosáhnout splnění našeho programu

Motto: Na všechno, co máme v programu, je třeba mít peníze. Město Rokycany má sice na bankovních účtech úspory 130 mil. Kč a dluh je zanedbatelný – 2 mil. Kč, ale na naše projekty je nutno získat zdroje z ročních rozpočtů a z grantů.

–      z nabytých zkušeností víme, že je třeba znát nejen potřeby města, ale vynaložit značné úsilí pro realizaci rozvojových záměrů

–      prioritou pro nás je spolehlivě pracující radnice vedená našimi zkušenými osobnostmi s úředníky vstřícnými a odborně na výši

–      zapojíme občany do práce v komisích rady a výborech zastupitelstva

–      setkáváním s občany, systematickou výměnou informací mezi radnicí a občany vytvoříme zpětnou vazbu nezbytnou pro kvalitní řízení města

–      budeme i nadále usilovat o získávání finančních prostředků pro město z fondů ČR a EU

–      zavedeme participativní rozpočet (o části rozpočtu budou rozhodovat občané)

Splněno

–      kandidujeme do zastupitelstva od r. 1994 již pošesté, dvacet let zasedáme v zastupitelstvu a šestnáct let v městské radě

–      z našich kandidátek vzešly dvě místostarostky – Hana Halířová (1994-8) a Marie Hlávková (2002 – 2014) a další zastupitelé – členové městské rady

–      za své hlavní úspěchy považujeme:

o     záchranu majetku města před rozprodáním – autobusového nádraží, Rokycanova domu – Městské knihovny a lesů

o     výstavbu Klubu komorní kultury v knihovně, Parku u Plzeňské brány, rozhledny na Kotli, zachování a revitalizace parku u Rakováčku

o     zabránění výstavby dalších supermarketů poblíž centra, popřípadě jejich rozšiřování na úkor zeleně

Volební program Pro naše Rokycany, část 6.

Rozvojové projekty pro Rokycany

Podpora aktivního využívání volného času a rozvíjení cestovního ruchu

Motto: Komplex fotbalového stadionu, koupaliště, krytého bazénu a parků se nabízí pro přetvoření na relaxační zónu. Vedle podpory „velkých sportů“ je třeba podporovat malé nesoutěžní sporty pracující s dětmi a dětská hřiště. Rokycany mají bohatou historii, ale chybí naučné stezky přímo ve městě.

–      vybudujeme relaxační zóny v Husových sadech a na Borecké stráni

–      zvážíme propojení bazénu s koupalištěm tobogánem, sezónu na koupališti zakončíme koncertem a letním kinem

–      podpoříme výstavbu sportovního areálu u Zimního stadionu

–      vybudujeme naučné stezky o význačných osobnostech a stavbách města, navrhneme umístění busty Jana Rokycany v Prostranství Spilka

–      budeme podporovat propojení cyklostezek středem města a jejich další výstavbu, stejně jako tras pro vozíčkáře

–      vytvoříme zábavnou stezku pro rodiče s dětmi k rozhledně na Kotli

–      nadále budeme rozvíjet mezinárodní spolupráci s partnerskými městy a veterány všech válek

Splněno

–      vybudován Park u Plzeňské brány

–      rekonstrukce dětských hřišť

–      iniciovali jsme stavbu rozhledny, zajistili pro ni základní projekty a veřejnou sbírkou část financí

–      byla vybudována dráha pro kolečkové brusle kolem stadionu a koupaliště

Volební program Pro naše Rokycany, část 5.

Rozvojové projekty pro Rokycany

Péče o materiální a kulturní rozvoj Rokycan

Motto: Územní plán je třeba chránit před „nájezdy“ ze strany spekulantů. Rokycany se nezbavily městských bytů a jejich potřeba roste. Jde o startovní byty pro mladé rodiny, pro matky s dětmi a sociální byty. Střední generace má zájem o pozemky ke stavbě rodinných domů. Je třeba nadále podporovat rozvoj kultury a spolkového života.

–      budeme dbát na uvážené změny územního plánu ve prospěch města

–      provedeme rekonstrukci vily u nemocnice pro matky s dětmi

–      zasíťujeme pozemky města pro výstavbu rodinných domů (po Bílé haldě ad.)

–      vybudujeme víceúčelový dům pro kulturu a sport v centru města (viz část 4.)

–      udržíme počet pořádaných kulturních akcí pod záštitou města a podpoříme pořádání většího počtu kulturních akcí pro rodiny s dětmi

–      budeme nadále podporovat dobrovolné oddíly, spolky a sdružení

Splněno

–      za uplynulé čtyři roky bylo proinvestováno do městských staveb 240 mil. Kč (z toho 47 mil. Kč dotace z fondů EU) a podpořeny spolky a sdružení ve městě částkou 10,8 mil. Kč na jejich činnost a provoz

–      vybudována kanalizace a vodovod v Borku

–      získána dotace na rekonstrukci vily u nemocnice

–      rozšířeny kapacity mateřských škol – všem žádostem o umístění děti od tří let do školek bylo v letošním roce vyhověno

Volební program Pro naše Rokycany, část 4.

Rozvojové projekty pro Rokycany

Rekonstrukce historického středu města

Motto: Masarykovo náměstí je oficiálně neprůjezdné, což není dodržováno. Postupně se různými výjimkami stalo jedním z největších bezplatných parkovišť. Doprava ohrožuje chodce a otřesy historické památky. Chybí tělocvična pro základní školy a reprezentativní prostor k pořádání kulturních akcí.

–      zajistíme komplexní rekonstrukci náměstí s klidovou relaxační zelenou zónou propojenou s Prostranstvím Spilka

–      náměstí propojí dosud izolované cyklostezky a stane se centrem pro vyjížďky k turisticky přitažlivým partiím Rokycan a okolí

–      součástí rekonstrukce bude i víceúčelový dům s tělocvičnou pro dvě přilehlé základní školy Ulice Míru a TGM a s reprezentativním prostorem k pořádání kulturních akcí

–      pro uvedené stavby zajistíme granty z evropských fondů

Splněno

–      podařilo se udržet oficiálně neprůjezdné náměstí

–      získáním dotace pro revitalizaci Prostranství Spilka jsme vytvořili předpoklady ke skutečně systémově řešené rekonstrukci středu města

 

Volební program Pro naše Rokycany, část 3.

Zlepšování kvality života v Rokycanech

Řešení dopravní situace

Motto: Dva supermarkety ve středu města a firmy dopravující zboží kamiony mimo dálnici přivádějí do města enormní množství vozidel zejména ve špičkách, což představuje zácpy a nemalou zátěž pro zdraví a bezpečnost obyvatel. Chybí propojení cyklostezek středem města.

–      podpoříme sjezd z dálnice ve Svojkovicích a dokončení obchvatu na Hrádek (akce kraje – tvrdí, že není vyřešeno vyvlastnění pozemků)

–      omezíme průjezd kamionů městem

–      zlepšíme parkování ve městě

–      doplníme autobusové zastávky zastřešením

–     součástí komplexní rekonstrukce náměstí bude i propojení cyklostezek

Splněno

–      ukončení smlouvy se supermarketem Norma vedlo ke snížení dopravního zatížení ve středu města

–      podél nově vybudovaných páteřních komunikací ve městě přibyly cyklostezky a místa na parkování

–      vytvořením ostrůvků na přechodech došlo ke zlepšení bezpečnosti přecházení chodců