Podpořte „Den bez aut“ 19.září 2003 a nejezděte autem!

Ekologické sdružení Děti Země“ vyhlásilo na pátek 19.září již 11.ročník akce DEN BEZ AUT. K ní se může připojit kdokoliv, komu není lhostejný negativní vliv dopravy na životní prostředí. Svou podporu uvedené akci můžete do 19.září vyjádřit na stránce http://www.detizeme.cz/denbezaut. Podporu již vyjádřila Marie Hlávková, 1.místostarostka Rokycan. (ph)