V sobotu 17.1.2004 jednal v Praze výkonný výbor Strany pro otevřenou společnost SOS.

Rozhodl o samostatné
kandidatuře SOS do Evropského parlamentu. Strana svým
programem představí alternativní pohled na náš vklad Evropě
po vstupu republiky do EU, jiný než jej představují
parlamentní strany: Evropu s trvale udržitelným životním
prostředím, Evropu otevřenou všem demokratickým myšlenkovým
proudům, Evropu připravenou nést globální spoluodpovědnost.
(ph)