Strana pro otevřenou společnost – SOS

schválila na své celostátní konferenci 28.2.-29.2. v Litovli-Chudobíně program a kandidátku pro volby do Evropského parlamentu. Vedoucí kandidátky je Eva Tylová, bývalá náměstkyně ministra životního prostředí. Na kandidátce je nadpoloviční počet žen. Dále kandidátka zaujme velkým počtem mladých lidí, jimž se otevírá ve společné Evropě nadějná budoucnost. (ph)