Výroční shromáždění Klubu Svobodných demokratů Rokycany

se koná v úterý dne 30.3.2004 od 17:00 hod. v restauraci Lidový dům. (ph)