P A R A L E L N Ě A T D

Při vernisáži výstavy autora Rokycanských Listů „JAN JELÍNEK – OBRAZY – KOLÁŽE – KALIGRAFIE“ ve vstupních prostorách Českého rozhlasu Plzeň v pondělí 2. září 2013 jsme se dočkali nejprve poezie v podání Jana Jelínka a Vladimíra Líbala (čtenáři RL znají jeho karikatury).


Znamenitá byla báseň o obsahu malířského díla – od sexu až po politiku. Vladimír Líbal se při recitaci skrýval tu za fíkusem, tu za zábradlím balkonu.


Jan Jelínek má široký záběr.


Výstava je přístupná denně od 8 do 18 hod. od 2.9. do 27.9.2013. hl