Sbírka nabírá na rychlosti, již 51,8 tis. Kč

Stav účtu veřejné sbírky pro rozhlednu na Kotli je 51 803 Kč ke dni 23. 12. 2013. Přibyly příspěvky od dvou fyzických osob (1525 Kč) a od obcí Ejpovice (1000 Kč), Veselá (2500 Kč), Holoubkov (3000 Kč) a Raková (900 Kč – výtěžek koncertu skupiny Second Band ), dále dílčí výnos z prodeje pohlednic (2620 Kč) – uvádíme v pořadí, jak příspěvky přicházely. Díky!