Volební program Pro naše Rokycany, část 1.

Zlepšování kvality života v Rokycanech

Veřejný pořádek, bezpečnost a čistota města

Motto: Rokycany patří mezi nejbezpečnější města v republice, přesto nemůžeme být se vším spokojeni.

– úzkou spoluprací Městské policie a Policie ČR zabezpečíme veřejný pořádek ve městě a ochranu životů, zdraví a majetku občanů

– zlepšíme kontrolu činnosti Městské policie s cílem zvýšit její efektivitu – za tím účelem budeme usilovat o personální změny v Městské policii

– učiníme vše, co bude třeba, abychom udrželi zákaz heren ve městě (vyhlášku zakazující herny se podařilo schválit přes odpor ODS a o podobnou budeme usilovat též v případě kvízomatů, pokud by byl přístup ministerstva vnitra k nim benevolentní)

– zvýšíme počet odpadkových košů a nádob na separovaný bioodpad.

Splněno

– podařilo se zabránit výstavbě další ubytovny v Nových kasárnách

– město každoročně přispívá na technické vybavení útvaru Hasičského záchranného sboru ČR v Rokycanech (600 tis. Kč)

– zajišťujeme informace občanům v Rokycanských novinách (Rokycanské noviny byly založeny naší iniciativou) a pro zvýšení informovanosti občanů vydáváme vlastním nákladem od roku 2003 Rokycanské Listy

– jako jediná strana pořádáme každoročně besedy s občany v Klubu komorní kultury