Volební program Pro naše Rokycany, část 2.

Zlepšování kvality života v Rokycanech

Rozšiřování a revitalizace zelených ploch

Motto: Rokycanům přibyl nový park, pro zdraví obyvatel je to stále málo.

– zamezíme likvidaci stávající zeleně a zajistíme vytváření nových zelených ploch s cílem zlepšení životního prostředí nejen pro občany města, ale i pro zachování a rozšíření druhového zastoupení zde žijících živočichů – budeme usilovat o rozšiřování zelených ploch na Masarykově a Malém náměstí, výhledově i místo parkoviště po Normě

– dokončíme revitalizaci Prostranství Spilka

– vybudujeme další parky, relaxační zóny a dětská hřiště – dokončíme revitalizaci Rakováčku, prostor pod Boreckým rybníkem u vodopádů využijeme k vytvoření „japonské zahrady“

– podpoříme revitalizaci krajiny v katastru Rokycan pro zadržování vody a omezení vzniku povodní

Splněno

– vybudován nový Park u Plzeňské brány

– získány dotace pro revitalizace Rakováčku a Prostranství Spilka

– rekonstruována dětská hřiště