KDE SE POŘÁD BEROU FLOKSY

a pohlednice s pozdravy

zaumné sochy a stroje

A přirozená ohavnost slavností

Ještě: stopy po tobě

ale z těch tě nestvořím

Pak přišly děti a povídaly:

Odpoledne jsme ji viděly

Běžela stezkou kolem Radyně

Anebo to byl Kumburk?

Ze sbírky Otylé ach, která získala Magnezii Literu 2011, Galerie města Plzně 2010,