Volební program Pro naše Rokycany, část 4.

Rozvojové projekty pro Rokycany

Rekonstrukce historického středu města

Motto: Masarykovo náměstí je oficiálně neprůjezdné, což není dodržováno. Postupně se různými výjimkami stalo jedním z největších bezplatných parkovišť. Doprava ohrožuje chodce a otřesy historické památky. Chybí tělocvična pro základní školy a reprezentativní prostor k pořádání kulturních akcí.

–      zajistíme komplexní rekonstrukci náměstí s klidovou relaxační zelenou zónou propojenou s Prostranstvím Spilka

–      náměstí propojí dosud izolované cyklostezky a stane se centrem pro vyjížďky k turisticky přitažlivým partiím Rokycan a okolí

–      součástí rekonstrukce bude i víceúčelový dům s tělocvičnou pro dvě přilehlé základní školy Ulice Míru a TGM a s reprezentativním prostorem k pořádání kulturních akcí

–      pro uvedené stavby zajistíme granty z evropských fondů

Splněno

–      podařilo se udržet oficiálně neprůjezdné náměstí

–      získáním dotace pro revitalizaci Prostranství Spilka jsme vytvořili předpoklady ke skutečně systémově řešené rekonstrukci středu města