Volební program Pro naše Rokycany, část 5.

Rozvojové projekty pro Rokycany

Péče o materiální a kulturní rozvoj Rokycan

Motto: Územní plán je třeba chránit před „nájezdy“ ze strany spekulantů. Rokycany se nezbavily městských bytů a jejich potřeba roste. Jde o startovní byty pro mladé rodiny, pro matky s dětmi a sociální byty. Střední generace má zájem o pozemky ke stavbě rodinných domů. Je třeba nadále podporovat rozvoj kultury a spolkového života.

–      budeme dbát na uvážené změny územního plánu ve prospěch města

–      provedeme rekonstrukci vily u nemocnice pro matky s dětmi

–      zasíťujeme pozemky města pro výstavbu rodinných domů (po Bílé haldě ad.)

–      vybudujeme víceúčelový dům pro kulturu a sport v centru města (viz část 4.)

–      udržíme počet pořádaných kulturních akcí pod záštitou města a podpoříme pořádání většího počtu kulturních akcí pro rodiny s dětmi

–      budeme nadále podporovat dobrovolné oddíly, spolky a sdružení

Splněno

–      za uplynulé čtyři roky bylo proinvestováno do městských staveb 240 mil. Kč (z toho 47 mil. Kč dotace z fondů EU) a podpořeny spolky a sdružení ve městě částkou 10,8 mil. Kč na jejich činnost a provoz

–      vybudována kanalizace a vodovod v Borku

–      získána dotace na rekonstrukci vily u nemocnice

–      rozšířeny kapacity mateřských škol – všem žádostem o umístění děti od tří let do školek bylo v letošním roce vyhověno