Jaro

Marie Válková

Jaro

Jde jasným nebem plným zpěvem ptáků

na vlnách pluje rozvodněných řek

letí na křídlech bělošedých mraků

jde zahradami bílých sněženek

Koupe se v kapkách jarních dešťů vlahých

v kočičkách spává měkkých jako mech

tančí a zpívá za jasu dnů smavých

a smutně sedí v rozpršených dnech

Pak zatrylkuje hasem skřivanovým

a vylétně s ním v modrách do nebes

jak mlžná síla proplete se křovím

a přehoupne se přes vyhřátou mez

Báseň přednesl Václav Liška v Klubu komorní kultury za přítomnosti autorky při desátém výročí otevření Klubu dne 9.5.2012