Volební program Pro naše Rokycany, část 7., dokončení

Jak chceme dosáhnout splnění našeho programu

Motto: Na všechno, co máme v programu, je třeba mít peníze. Město Rokycany má sice na bankovních účtech úspory 130 mil. Kč a dluh je zanedbatelný – 2 mil. Kč, ale na naše projekty je nutno získat zdroje z ročních rozpočtů a z grantů.

–      z nabytých zkušeností víme, že je třeba znát nejen potřeby města, ale vynaložit značné úsilí pro realizaci rozvojových záměrů

–      prioritou pro nás je spolehlivě pracující radnice vedená našimi zkušenými osobnostmi s úředníky vstřícnými a odborně na výši

–      zapojíme občany do práce v komisích rady a výborech zastupitelstva

–      setkáváním s občany, systematickou výměnou informací mezi radnicí a občany vytvoříme zpětnou vazbu nezbytnou pro kvalitní řízení města

–      budeme i nadále usilovat o získávání finančních prostředků pro město z fondů ČR a EU

–      zavedeme participativní rozpočet (o části rozpočtu budou rozhodovat občané)

Splněno

–      kandidujeme do zastupitelstva od r. 1994 již pošesté, dvacet let zasedáme v zastupitelstvu a šestnáct let v městské radě

–      z našich kandidátek vzešly dvě místostarostky – Hana Halířová (1994-8) a Marie Hlávková (2002 – 2014) a další zastupitelé – členové městské rady

–      za své hlavní úspěchy považujeme:

o     záchranu majetku města před rozprodáním – autobusového nádraží, Rokycanova domu – Městské knihovny a lesů

o     výstavbu Klubu komorní kultury v knihovně, Parku u Plzeňské brány, rozhledny na Kotli, zachování a revitalizace parku u Rakováčku

o     zabránění výstavby dalších supermarketů poblíž centra, popřípadě jejich rozšiřování na úkor zeleně