Volte podle skutků, nikoliv podle slibů

Sdružení Pro naše Rokycany se snažilo ve volební kampani poukázat na výsledky své práce za uplynulé volební období. Protože se mnozí z nás účastníme komunální politiky již dvacet let, neubránili jsme se i širší bilanci uveřejněné v našich novinách a v programu.

Letos uplyne 25 let od demokratické revoluce a musíme se ptát, zdali jsme naplnili očekávání lidí, kteří nám svěřují buď roli opozičních „hlídacích psů,“ nebo vedení města. Kromě materiálních výsledků snahy o zlepšování kvality života a rozvoj Rokycan, které jsou hmatatelné, můžeme prohlásit, že členové zastupitelstva za naše sdružení nikdy nečelili žádným skandálům a podezření o nečestné jednání, že se vždy snažili pracovat pro město. 

Kandidujeme vedle zkušených zastupitelů i řadu mladých, postupně dochází ke generační obměně. Solidní, třetinové, je zastoupení žen. Do zaslouženého důchodu odchází po dvanácti letech ve funkci místostarostky Marie Hlávková. Děkujeme jí za práci pro město a věříme, že mezi mladými nalezneme její pokračovatele – těší nás stoupající zájem mladých o komunální politiku.

A co říci na závěr? Přejeme Vám při komunálních volbách šťastnou ruku!