Klub komorní kultury slaví 10 let od svého vzniku
Aneb za co může pohled z okna – Komentář týdne

Když jsme v roce 1995 zahlédli z okna Ekologického klubu Klen (podkroví č.80 „Zelený dům“) na dvoře Městské knihovny chátrající nevzhledný domek, napadlo nás zkusit využít prostor dvora pro kulturní areál. Nenapadlo nás, že to bude trvat dlouhých pět let.


Domek před bouráním

Nebyli jsme sami, kdo pomohl Klubu komorní kultury na svět. Mezi prvními byla paní Ludmila Vyčichlová, ředitelka knihovny, které náš záměr ladil i s jejími představami, stavbu podpořilo vedení města, zastupitelé, dobrovolníci, projektanti a firma Rumpold.


Foto Jiří Hegner

Slavnostnímu zahájení provozu Klubu komorní kultury koncertem Rokycanského dětského sboru a Malé muziky Rokytka, které proběhlo dne 8.5.2002 za účasti asi šedesáti diváků, předcházel podpis dvou dokumentů Klubu Svobodných demokratů s Městem Rokycany:

„Dohoda o součinnosti pro úpravu nádvoří Městské knihovny na kulturní areál a pro jeho následné využití“ (5/1999) – pro zajištění vypracování projektu, zajištění financování a bezplatné brigádnické výpomoci. Projekt stál 10 tis. Kč, odpracovali jsme 300 hodin. Za vybudování KKK dalo město firmě Šabata kolem 800 tis. Kč.

„Smlouva o zajišťování propagace města“ (6/2000). Podařilo se nám, ve spolupráci s Klubem přátel tanečního souboru při DDM Rokycany a s Městskou knihovnou, získat grant ze Státního fondu kultury ve výši 60 tis. Kč a 30 tis. Kč dalo město. Na základě tohoto grantu proběhlo od 16.5. 2002 v rámci projektu „Klub komorní kultury“ několik desítek kulturních akcí většinou amatérských souborů pro mládež i širokou veřejnost. Organizačně i moderátorsky koncerty zajistil Zdeněk Vejvoda. K tomu vytvořil i pěknou programovou publikaci.

V Klubu komorní kultury, za deset let jeho trvání, vystupovalo mnoho souborů a Rokycany otevřely nový kulturní prostor pro všechny občany. Desáté výročí Klubu jsme si letos připomenuli ve středu 9.5. od 16 hod. V kombinovaném programu zahrál Second Band – Pěttet, Václav Liška přednesl básně Marie Válkové a básně své, zazpíval sbor sbor Capissimo (pokračovatel Rokycanského dětského sboru složený ze středoškoláků) a nakonec zahrála skupina Prameny.


SecondBand – Karel a Eva Královi, Láďa Šisler a Petr Hlávka


Václav Liška


Capissimo řídí Alena Vimrová


Prameny – Petra a Petr Hlávkovi s flétnistkou Danou Šeblovou j.h.

Klub Svobodných demokratů Rokycany v současné době zaměstnává stavba rozhledny na Kotli. Vzhledem k zájmu občanů jsme od 1.3.2012 zahájili s podporou města veřejnou sbírku na stavbu rozhledny (osvědčení vydal Krajský úřad). Občané na ni mohou přispět 5 Kč zakoupením pohlednice v Informačním centru Městského úřadu, nebo přímo finanční částkou zaslanou na účet č. 248260594/0300 u Poštovní spořitelny Rokycany.

Petr Hlávka

Klub Svobodných demokratů Rokycany