Potřebujeme demokratizaci i komunálních voleb

Mnoho let se mluví o omezení financování stran, ale nic se nemění. Strany, které mají zastoupení v parlamentu a v krajích, dostávají peníze i z našich daní, případně od sponzorů, kdežto neparlamentní strany a sdružení jako jsme my, Pro naše Rokycany, nedostávají nic, vše si musí financovat z vlastních kapes. Paradoxně financujeme i v komunálních volbách své bohaté politické konkurenty.

O soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy, jak je psáno v ústavě, si můžeme nechat jen zdát. Co je demokratického na soutěži, kde jeden je zvýhodněn? V případě parlamentních stran nejen možností bohatého financování volební kampaně, ale i lepším přístupem do veřejnoprávních médií. Vede to k zabetonování politické mizérie, nově mohou proniknout do parlamentu jen miliardáři se svými projekty, jako je ANO. Jak však takový miliardář může chápat problémy obyčejných lidí?

Můžete namítnout, že alespoň nejsme na nikom závislí – pochopitelně sponzoři se nehrnou (sponzoři by však vůbec neměli na volby přispívat!).

Nedemokratické podmínky voleb jsou jednou z příčin nízké volební účasti. Jde o spirálu, která nás táhne ke dnu. Jedinou nadějí jsou komunální volby, kde přece jen znalost kandidátů umožňuje občanům, i  přes uvedenou nedemokratičnost, vybírat napříč kandidátkami kvalitnější osobnosti.