Dohoda o spolupráci při řízení města Rokycany pro volební období 2014-2018

Dvanáct dnů po komunálních volbách došlo k podpisu dohody, ze které vybíráme:

Dne 23. 10. 2014 se dohodli zástupci PRO NAŠE ROKYCANY (PNR), ROKYCANŠTÍ  PATRIOTI (RP) a ODS Rokycany na spolupráci při řízení města Rokycany pro volební období 2014-2018.

Za klíčové považují účastníci dohody, že uvolnění zastupitelé budou starosta a dva místostarostové a na ustavujícím zasedání budou navrženi tito účastníci dohody:

– Václav Kočí (PNR) na funkci starosty,
– Tomáš Rada (RP) na funkci místostarosty, schváleného pro zastupování starosty,
– Jan Šašek (ODS) na funkci místostarosty,
– Jaroslav Mráz (ODS) na funkci radního,
– Antonín Veverka (PNR) na funkci radního,
– Karel Vodička (PNR) na funkci radního,
– Ondřej Weis (RP) na funkci radního.

Účastníci dohody se shodli, že budou podporovat realizaci volebních programů účastníků dohody v rámci finančních možností města a budou především podporovat: (následuje výčet akcí, které budeme postupně uveřejňovat).