Jak lidi „ochuzují“ stát, když neplatí zdravot. poplatky a v čem jsou bohatí vytrvalí

Mohou nám vládnout bohatí? Rozumějí vůbec těm „dole?“ Jiný pohled, než nám jednostranně předkládají média, nabízí Jan Sláma ve článku Vytrvalí.