Žádost o grant na stavbu rozhledny schválen
Komentář týdne

Městské zastupitelstvo Rokycany schválilo v pondělí 29.10.2012 v 16:50 hod. dvaceti hlasy všech přítomných zastupitelů žádost o grant na stavbu rozhledny do výše 5,6 mil. Kč (cena včetně DPH) z Regionálního operačního programu.

—————————–

Na stavbu je vydáno stavební povolení a prováděcí projekt vypracoval ing. Václav Hatlman (rozpočet stavby jako součást projektu byl podkladem pro žádost). Na jaře příštího roku bychom mohli znát rozhodnutí kraje, zda grant město získá. Měl by být ve výši 80% až 85 % z uvedených 5,6 mil. Kč.

Klub Svobodných demokratů Rokycany má od roku 2010 uzavřenou s městem Rokycany platnou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění realizace projektu „Rozhledna na Kotli – Rokycany“ a v rámci této smlouvy zajistil architektonický návrh rozhledny, projektový záměr, besedu a konzultace k rozhledně. Kromě toho zřídil veřejnou sbírku na stavbu rozhledny. Na kontě sbírky je již dvacet tisíc korun.

Klub vydal k rozhledně i pohlednici a prodává ji ve větším městech Rokycanska. Každý, kdo ji zakoupí, přispěje na rozhlednu pěti korunami. Mnozí nám říkají, že máme prodávat pohlednici dráž, aby byl příspěvek vyšší. Pohlednice má však plnit hlavně propagační funkci.

Přemýšlíme, jaké aktivity bychom spojili s rozhlednou a uvítáme další nápady. Plánujeme vycházky k rozhledně, chtěli bychom iniciovat u rozhledny orientační závody, turistické srazy, zapojit do propagace ubytovací zařízení v Rokycanech, spolupracovat při využívání rozhledny s Klubem Českých turistů a Mikroregionem Horní Berounka, povodí Klabavy.

Plánů máme hodně a na začátku příštího roku uvidíme, zda je budeme moci realizovat. Dle ohlasu na stránkách Rokycanských Listů je mezi veřejností o rozhlednu zájem – ke dni 4.11. chce na rozhlednu přispět 1700 lidí.