Třičtvrtě roku od zahájení sbírky na rozhlednu
Komentář týdne

Stavba rozhledny na Kotli je nadčasová akce a pozitivně ovlivní na mnoho let dopředu vztah lidí ke svému kraji i vnímání Rokycanska jako turisticky přitažlivého cíle.Modrá turistická značka z Rokycan jako kdyby „čekala“ na rozhlednu.
——————————————————-

Dne 1.března 2012 byla zahájena veřejná sbírka pro podporu stavby rozhlednu na Kotli. Přispěvatelům velice děkujeme. Dokonce skupina Prázdné lahve věnovala rozhledně výtěžek ze svého koncertu. Rozběhl se také prodej pohlednic rozhledny. Třičtvrtě roku od zahájení je na kontě 19785,02 Kč.

Úmysl přispět na transparentní účet u Poštovní spořitelny Rokycany č.ú. 248260594/0300 vyjádřilo ke dni 16.12.2012 v anketě 1918 občanů. Když bychom uvažovali poloviční částky z avizovaných příspěvků, tak by darovaná částka byla minimálně dvakrát tak větší, nežli potřebný příspěvek města (na který sbíráme příspěvky, abychom městu ulehčili).

Minulý týden jsme zaslali podnikům Rokycanska dopis tohoto znění:

„Oslovujeme Vás jako majitele – představitele podniku, který přináší obyvatelům Rokycanska vítané pracovní příležitosti, zdali byste nepodpořili stavbu rozhledny na Kotli finančním příspěvkem do veřejné sbírky. Rozhledna zlepší nabídku volnočasových aktivit pro vaše zaměstnance a stoupne i turistická návštěvnost našeho kraje.

Rozpočet stavby je cca 5,6 mil. Kč, z toho bude muset město Rokycany uhradit asi 15 %., tj. 840 tis. Kč.

Městské zastupitelstvo Rokycany schválilo v pondělí 29.10.2012 žádost o grant na stavbu rozhledny z Regionálního operačního programu. Na stavbu je vydáno stavební povolení a je vypracován prováděcí projekt.
Rozhlednu v majetku města Rokycany budou moci využívat všichni zájemci o krásnou vyhlídku bezplatně po celý rok na vrcholu Kotle (575 m.n.m.) zhruba 3 km jižně od města. Celokovová rozhledna 28 m vysoká bude mít vyhlídkovou plošinu ve výšce 25 m.

Sbírka byla zahájena 1. března 2012 u Poštovní spořitelny Rokycany.

Číslo účtu: 248260594/0300

S vaším případným darem bude veřejnost vhodným způsobem seznamována v prostoru rozhledny při její návštěvě. Na váš finanční dar vám rádi vystavíme potvrzení a budete si jej moci odečíst z daní.

Děkujeme Vám za pochopení a potěší nás i Váš bližší zájem o stavbu rozhledny.

Sbírku ke stavbě rozhledny koná Klub Svobodných demokratů Rokycany. Osvědčení sbírce vydal Krajský úřad č.j.VVŽÚ/105/12 dne 2.1.2012.

Klub Svobodných demokratů Rokycany je partnerem města. Dne 20.4.2010 jsme podepsali s městem Rokycany „Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Rozhledna na Kotli – Rokycany.“
Kromě sbírky (a příspěvku do sbírky) jsme zajistili architektonický návrh rozhledny, projektový záměr, pořádáme besedy k rozhledně, spolupracovali jsme při tvorbě žádosti o grant, vytiskli jsme plakáty, vydali pohlednici rozhledny, propagujeme rozhlednu na stránkách Rokycanských Listů www.rlisty.eu.“

Při současné ekonomické situaci chápeme, že mnozí občané i podniky mají hluboko do kapsy. Ale i v těch nejtěžších dobách se vždy našli lidé, kteří svým altruismem podpořili zdánlivě nesplnitelnou myšlenku (viz krejcar ke krejcaru na stavbu Národního divadla). Věříme, že i další lidé pochopí stavbu rozhledny jako akci, která je nadčasová a pozitivně ovlivní na mnoho let dopředu vztah lidí ke svému kraji i vnímání Rokycanska jako turisticky přitažlivého cíle.