Vítání Nového roku v rotundě

Občanské sdružení Hůrka a Radyně, společnost pro zvelebování kulturních a historických památek ve Starém Plzenci, každoročně zve občany Starého Plzence, Plzně i vzdálených měst do románské rotundy sv. Petra a Pavla, významné památky Plzeňského kraje, aby společně přivítali Nový rok a také si společně zazpívali se souborem Zpěváčci. Rovněž letos krásné písně rozezněly rotundu i srdce všech přítomných. Soubor Zpěváčci zpívá pro radost a dokáže přiblížit svým zpěvem více hudebních žánrů.


Soubor Zpěváčci. Foto Eva Suttnerová.

Z dalších akcí OSHR, které je možné během roku navštívit ve Starém Plzenci, vybíráme: pravidelná pracovní setkání u historických památek, o něž sdružení pečuje, výpravy po památných místech s průvodcem Václavem Fišerem, vzpomínkové setkání u pomníku M. Jana Husa na náměstí u kostela Narození sv. Jana Křtitele s následným zapálením vatry u Radoušovy skalky v Kollárově ulici, Radoušovy hry a Vánoční Radyně.

Obě významná místa Starého Plzence, rotunda i hrad Radyně, byla ve sváteční dny přístupná, uvítala mnoho návštěvníků. Ti se spokojeně vraceli do svých domovů díky příjemným zážitkům.


V hradní Síni přání. Foto Eva Suttnerová.

Občanskému sdružení Hůrka a Radyně rádi děkujeme, že nám oživilo naše oblíbená historická místa, kam se příště opět rádi vypravíme.

V roce 2013 Vám přeje mnoho štěstí.

Eva Suttnerová

(Foto a videa – www.artrelax.net)