?Česko = Pupek Evropy!?

Je známé, že Česko je pupíkem, pupkem nebo odborněji středem Evropy. Je skvělé, že zrovna naše krásná zem má tento žolík v kapse, jelikož pupku jako součásti našeho těla je přisuzováno celá řada symbolických a kulturně-náboženských významů. Tak pojďme si je krátce představit.

——————————————————-

Ten první význam je určitě fakt, že pupek je místo na lidském těle, kde kůže je na tomto místě bez podkožního tuku z důvodu vzniklé pupeční jamky. Na jejím dnu je pupeční papila, která vzniká během tzv. mumifikace pupečníku v období krátce po narození. Toto je odborná definice. Všichni však víme, že při narození jsou dítě a matka spojeni pupeční šňůrou, která se poté přestřihává. Přestřižení lze chápat jako moment zahájení nového života. Dalším významem pupku jsou jeho poměrně vysoká množství nervových zakončení, a proto je někdy považovaný za erotogenní zónu. Pokud půjdeme až do antiky tak pupek tzv. omfalos znázorňuje střed světa v podobě sloupu v řeckých Delfách, na kterém stála Apollónova socha. Apollón byl bůh řídící běh Slunce.

Můžeme vzít i symbolicky pupek jako protnutí horizontální a vertikální osy. Horizontální osa představuje mikrokosmos, který ztělesňuje pozemský život plný hmotných veličin (pozn. vše co je vnímáno smysly) a vertikální osa představuje makrokosmos znázorňující život duchovní plný neviditelných veličin (vše co je vnímáno podvědomě nebo to nevnímáme našimi smysly, jako je fantazie, láska, víra…). Pupek má v symbolice znamenat místo, kde je hmota s nehmotou v harmonii!

Poslední význam, který zde uvedu směrem k pupku resp. středu jsou jistě slovní spojení jako „být středem pozornosti“, „být ve středu dění“ nebo „zlatá střední cesta“ atd.

Ale abychom neodbíhali od faktu že naše zem je právě tím pupkem. Právě zde by měl začínat nový život, alespoň pro Evropu. Právě zde by mělo být množství nervových zakončení, zde by se měl řídit běh událostí, když nebudeme mluvit o Slunci jako v případě Apollóna.

U nás v Česku by se měla protínat v harmonický střed pozemská horizontála s duchovní vertikálou, krásným příkladem za všechny je porozumění či dokonce spojení vědy s duchovnem v jeden kompletní celek. Nabízí se otázka: Plníme jako zem zodpovědně roli pomyslného pupku Evropy?

Tak vraťme se na začátek k významům, které zde směrem k pupku zazněly. Přestřižení pupeční šňůry nastalo před 23 lety formou „sametové revoluce“, to bylo pomyslné zahájení nového života naší země. Nyní když se ohlédneme za sebe, tak mohu konstatovat, že jsme po této dlouhé době nepochopili jako společnost význam slova DEMOKRACIE spojené se správným používáním svobody projevu, etických a morálních pravidel. Osobně to cítím tak, že se zde hraje hra s pomyslným názvem KDO JE U MOCI, BERE VŠE, KDO NENÍ, TEN SE STARÁ, namísto středové hry s názvem STARÁME SE VŠICHNI.

Co se týče pupku jako erotogenní zóny, tak zde naše vlast plní asi nejvíce svou roli, jelikož naše hlavní město PRAHA je vedle Ukrajiny přímo centrem sexu v Evropě! V Praze je opravdu nespočet nočních klubů a privátů, které lákají převážně turisty z Německa a Anglie. To, že je zde turistický ruch je jistě skvělé, nicméně ani zde nelze jednoznačně říci, zda jdeme tou správnou cestou!:-)

Dále Apollón řídil běh Slunce. Tento význam můžeme opustit, jelikož hesla PORUČÍME VĚTRU DEŠTI zde již byla a nedopadla na úrodnou půdu, proto z této role můžeme rovnou vystoupit. Nicméně je třeba nezapomenout na fakt, že Apollón symbolizuje harmonii, řád a rozum. To jsou přesně slova, kterým bychom se mohli stále učit.

Co se týče dalšího významu, a to kde je harmonický střed horizontální hmotné a vertikální nehmotné osy, tak jde samozřejmě o úvahu, zda se v každém z nás, přesněji našem pupku, protínají v rovnováze naše materiální hodnoty a hodnoty nemateriální. Máme je rovnováze? Pokud ano, je to skvělé a gratuluji, pokud nikoliv, dělejme pro to něco. Neodpustím si opět statistiku, která se zabývala nejlepším místem pro život v Evropě. Tou zemí konkrétně je Dánsko a následují ho další skandinávské země, takže dle této statistiky si zde nedržíme prvenství pomyslného středu (viz lednová studie OECD pro rok 2011).

Závěrem se nabízí otázka, kdy konečně začneme jako zem plnit roli pupku Evropy, kdy konečně nalezneme svůj harmonický střed. Možná o tom již rozhodnou budoucí prezidentské volby. Možná, uvidíme.

Poznámka pod čarou: Tímto se omlouvám těm oborům, kde Češi drží prvenství nejen v Evropě, ale i ve světě (některé sportovní disciplíny, výroba nanovláken, dabing, pivo, strojírenství …).