Poezie

Jindřich Konečný

Poezie

Nejkrásnější báseň

je mlčení

Všimla sis

jak tě oslovily

mé oči

a duše byla

bezedná

Ze sbírky Nejkrásnější báseň je mlčení. PhDr. Jindřich Konečný (7. července 1940 – 20. března 2009) byl básník, disident a politik.