Rozhledna
Komentář týdne

Rokycany dostanou na stavbu rozhledny 5 mil. Kč z Regionálního operačního programu Evropské Unie. Současně děkujeme dárcům, kteří věnovali peníze do sbírky na rozhlednu.

———————————–

V nejbližších dnech je očekáván podpis smlouvy města s krajským úřadem o přidělení dotace v uvedené výši. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na stavbu rozhledny. Výběrová komise byla již ustavena.

Po výběru dodavatelské firmy (a pokud se nikdo neodvolá) by měla stavba začít budováním přístupové cesty k vrcholu, následně hloubením základových jam pro betonové patky rozhledny a betonáží. Souběžně s tím by měly probíhat práce na kovové konstrukci rozhledny. Pokud vše půjde bez problémů, mohla by rozhledna stát buď letos na podzim, nebo příští rok na jaře.

Město stavbu předfinancuje a po jejím dokončení, na základě konečné faktury, bude městu uhrazena uvedená částka 5 mil. Kč. Rozdíl mezi konečnou cenou rozhledny a dotací uhradí město Rokycany ze svého a z výnosu veřejné sbírky, kterou zřídil Klub Svobodných demokratů Rokycany. Sbírka doposud vynesla 25 tis. Kč. a její průběžné vyúčtování schválil dne 13.5. 2013 odbor vnitřních věcí krajského úřadu.

Děkujeme všem dárcům a věříme, že se jejich počet ještě zvýší. Uvažujeme o tom, že pokud bude město souhlasit, budou na viditelném místě rozhledny umístěna jejich jména, podobně jako je tomu u dárců schodů na Vršíček.