Jan Sokol je velice vhodným kandidátem na prezidenta

Je symbolické, že Janu Sokolovi bude soupeřem Václav
Klaus. V únoru 1998 byl Jan Sokol ministrem ve vládě Josefa Tošovského, která vystřídala právě vládu Václava Klause. Klausova vláda padla poté, kdy zavedla zemi do hospodářské krize a kdy po zveřejnění aféry ODS s falešnými sponzory vládu opustili lidovci.Jana Sokola máme v dobré paměti z jeho návštěvy v Rokycanech. Dne 19. února 1998 přijel Jan Sokol již jako ministr školství na pozvání Klubu Svobodných demokratů do Rokycan. Zde se zúčastnil besedy  s učiteli a žáky ve Střední odborné škole a v podvečer pak besedy s občany v sále ZUŠ. Zapůsobil na nás jako tolerantní člověk, odborník kladoucí důraz na podporu vzdělávání, filosof osvědčující prakticky svým životem jednotu slov a činů, diskutér schopný obhájit svůj názor aniž by ponižoval oponenta. Pokud bude Jan Sokol zvolen, bude určitě důstojným nástupcem Václava Havla.

Je symbolické, že Janu Sokolovi bude soupeřem Václav
Klaus. V únoru 1998 byl Jan Sokol ministrem ve vládě Josefa Tošovského, která vystřídala právě vládu Václava Klause. Klausova vláda padla poté, kdy zavedla zemi do hospodářské krize a kdy po zveřejnění aféry ODS s falešnými sponzory vládu opustili lidovci.

Janu Sokolovi se podařilo za krátkou dobu zklidnit
rozbouřenou situaci ve školství, způsobenou předcházejícím ministrem Ivanem Pilipem. Sokol připravil prostor pro rozumnou diskusi o reformě školství, jež pozitivně vyústila v opatření shrnutá v později napsané Bílé knize. Legislativní reformu školství následující sociálně
demokratické vlády doposud nebyly schopny prosadit.

Po pádu Klausovy vlády jsme vydali prohlášení, z něhož vyjímáme:

Prohlášení Klubu Svobodných demokratů k politické
situaci

Svobodní demokraté mnohokrát upozorňovali na přílišné
ovládání státu politickými stranami, neprůhlednost privatizace, prorůstání
politické a hospodářské sféry spojené s korupcí, absenci právního
zajištění reformy a malou snahu vlády o vznik občanské společnosti. Vláda zanedbala dialog s občany.

Současná situace potvrdila naše obavy a je třeba
občanům říci, že tuto situaci vyvolala Klausova vláda. Její odstoupení je pouze vyvrcholením neschopnosti řádně vládnout naší zemi. Ukazuje se jako potřebné zastavit celkový propad České republiky. Urychlenými volbami zajistit do čela státu důvěryhodné lidi, kteří nastartují procesy  odstranění výše jmenovaných chyb?.

Současná krize politických stran dokazuje, že jen
politické strany nemohou mít rozhodující vliv na hospodářské, bezpečnostní,
dopravní, zdravotní, bytové a jiné oblasti života. Strany by měly získávat pro práci v těchto oborech i odborníky bez stranických legitimací?

Je třeba hledat lidi, kteří budou mít vyšší cíle než jen osobní zisk a prospěch.

Petr Hlávka
Klub Svobodných demokratů Rokycany