(O)hlasy: Na rekonstrukci ČOV ve Strašických kasárnách

Všichni dnes ve Strašicích ví, že kasárna budou v roce 2006 zavřena a vojenský provoz v nich skončí a co tam bude neví nikdo. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem na přelomu roku 2002-3 zjistil, že se v  kasárnách má postavit do roku 2006 nová čistírna odpadních vod nákladem 25 milionů korun.

V kasárnách máme historickou čistírnu odpadních vod. Fungovala do nedávna někdy od začátku padesátých let minulého století. Čistila odpadní vody z kasáren a starých dvouletkových bytovek. Zhruba před deseti léty se do areálu této čističky přivedly splaškové vody z nových vojenských bytovek, které byly postaveny na tehdejším ?jednoťáckém? hřišti.

Zažil jsem za svého života docela dost diskusí o této čističce a dost pochybností o její dobré funkci. Je fakt, že písemné doklady dokazovaly, že ČOV funguje dobře. Je fakt, že lidé ukazovali na to, že z roury do Padrťského potoka vytéká dost zapáchající kalná voda. Nechci hodnotit, jaká byla, protože nemám žádné písemné podklady a ani je nechci zpátky hledat, protože původní historická čistírna již nefunguje a nová tzv. ?balená? ČOV asi funguje dobře.

Když obec kritizovala zhruba před dvaceti léty, že by armáda měla čistírnu rekonstruovat, protože z odpadní roury vytéká cosi špinavého do Padrťského potoka ? narazilo se na tvrdý odpor vojáků a nic se nestavělo. Dnes, když všichni ví, že kasárna zde končí ? bude se stavět nová čistírna. Proč proboha?

Nechápu tento způsob myšlení lidí, kteří u vojáků plánují. Nechápu, jak může někdo tak lehkovážně rozhazovat naše peníze z našich daní. Nemohu k tomuto případu mlčet, protože to je špatné rozhodnutí, které se musí změnit. V územním plánu obce Strašice není zakreslena druhá čistírna odpadních vod v obci a byla by to také hloupost. V územním plánu obce je zakreslena rozsáhlá plocha kasáren bílou barvou, protože nikdy nikdo z obce nemohl mluvit do toho, co se v kasárnách staví a plánuje a já si je označuji, stejně jako kdysi ve starých mapách byla označována neprozkoumaná území – Hic sunt leones! To se musí po roce 2006 změnit a každý metr této plochy musí být označen jinou barvou v územně plánovací dokumentaci a musí být známo, co tam v budoucnosti bude.

Pokud nám tam vojáci zanechají novou čističku, budou muset být v územním plánu ochranné zóny, přístupové komunikace a vše co s tím souvisí. Budeme trvat na tom, aby byla plněna slova ministra o reformě, když říkal, že odchod posádek bude probíhat tak, aby to obce pocítily co nejméně. ČOV-ka by byla v tomto prostoru kukaččím vejcem.