Schůze Klubu Svobodných demokratů a sdružení Pro naše Rokycany

V úterý 14. 6. jsme se sešli k bilanci činnosti, plnění volebního programu
a programu na II. pololetí 2016 v nekuřácké restauraci Vignetta.

Uspořádali jsem výlet do hornické osady Cháchov a do blízkých železnorudných lomů, podařilo se nám vytvořit stabilní geologickou expozici u rozhledny na Kotli a uspořádat besedu s vedením města.

Přivítali jsme zástupce iniciativy Chceme zpět k řece, kteří nás seznámili se svými návrhy a pozvali nás na happening v neděli 19.6. u řeky Klabavy.