P. Marek Hric

P. Marek Hric :

Rokycanský vikariát v průběhu 10 let existence Plzeňské diecéze.
Rokycanský vikariát je jeden z nejmenších vikariátů Plzeňské diecéze. Je tvořen třemi farními obvody: Rokycany, Radnice a Zbiroh.

Poutní místa, památní místa a aktivity kolem nich.

Z poutních míst je nejznámějším litohlavský Vršíček spadající do farnosti Rokycany. Toto poutní místo je zasvěcené Navštívení Panny Marie. Bohužel už nemůžeme tvrdit, že se jedná o velké duchovní centrum. Přístupově je na místě, které je pro věřící vzdálené a tak nedostupné. V minulosti došlo s pomocí nadace Bohumila Staška k jeho generální opravě. Vršíček tak dostal nový vzhled.

Není to jediné poutní místo vikariátu. Radnický obvod se pyšní Kalvárií. Byla sice několikrát vykradená, ale to ji neubralo na kráse architektonické ani na významu. Podobně jako Vršíček i radnická Kalvárie je zasvěcená Navštívení Panny Marie. Na obou těchto místech slavíme poutní slavnost v neděli prvního týdne měsíce července. I Kalvárie prošla opravami. Po střeše byla opravena i okna.

Architektonicky významných míst je ve vikariátě více. Jedním z nich je neogotický kostel Nejsvětější Trojice v Mešně, který v roce 2002 slavil 100 let od konsekrace a barokizovaný gotický kostel sv. Jakuba Staršího ze 14 století v Drahoňově Újezdě. Svým způsobem by na tomto místě mohlo být vzpomenuto mnoho jiných kostelů ve vikariátě.

Bohužel duchovní aktivity momentálně nemůžeme vidět ve zvláště velké míře ani u jediného z těchto míst. Spíše život kolem nich probíhá vzhledem k možnostem formou boje o zachování víry.

Charita, sdružení a naše kontakty.

Obecní charita Rokycany byla založená v roku 1994. V minulosti se činnost rozvíjela za značné pomoci dobrovolníků, hlavně návštěvami nemocných. Od roku 1998 se činnost přesunula do Denního stacionáře pro staré a postižené. Stacionář zastřešil i samotné návštěvy a starostlivost o doma ležící. V roce 2000 prostor stacionáře začaly využívat i postižené děti. V tomtéž roce byl ve spolupráci s městem Rokycany založený azylový dům (ročně se tam vystřídá 80 bezdomovců). Charita vyjíždí k potřebným do obcí a měst po celém okrese, kde se setkává i s úplným nezájmem rodin o své blízké. Charita je tak svou službou nenahraditelnou součástí života opuštěných lidí.

Činnost charity je viditelná i v podpoře různých projektů, na které získává prostředky např. formou tříkrálové sbírky. Na této se podílely významnou měrou také kromě Rokycan i farnosti Zbiroh a Radnice v roce 2002 a 2003.

Občanské sdružení Cantate významně podporuje rozvoj a činnost mládeže a rodin v rámci projektů podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy a Ministerstvem kultury. Bylo založeno před devíti lety a celou dobu své působnosti dosáhlo mnoha úspěchů, které se neustále projevuji v mnoha aktivitách nejenom v našem vikariátě, ale také v dalších městech Plzeňské diecéze.

Občanské sdružení Romské děti bylo založeno za účelem podpory a integrace romské komunity.Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (působí v rámci programu Evropské unie ? Phare) se již podařilo uskutečnit projekt zaměření k využívání volného času romské mládeže a jejich formace. Tato aktivita v dnešní době, vzhledem k migraci romských rodin do Anglie, byla upravena na týdenní setkávání.