Zpátky do tanečních? !

Lidové taneční 2003 i akce Dudy a dudáci v Rokycanech jsou ambiciózní projekty Rokytky, které znamenají přesah žánrový i odborný nad běžnou produkcí českých folklorních souborů. I to je dobrý důkaz o zdraví tohoto stošedesátičlenného organismu v jeho dvaatřicáté sezóně.
Cyklus seminářů „Lidových tanečních 2003“ vymyslela zakladatelka rokycanských folklorních souborů a dlouholetá vedoucí rokycanských souborů Božena Auterská.

Formou čtyřdílného cyklu tanečních lekcí budou jednotliví ?taneční mistři? prakticky seznamovat se specifiky a základním tanečním repertoárem regionů jihozápadních Čech (Plzeňska, Klatovska, Chodska a Pošumaví), s přesahy do oblastí hudebního folkloru, lidového oděvu, zvykosloví aj.

Praktické semináře jsou doplněny besedami, koncerty a neformálními setkáními se sběrateli, muzikanty a tanečníky. Seminář je otevřen všem zájemcům o lidový tanec, především však současným a bývalým členům Rokytky, ostatních folklorních souborů z regionu a pedagogům základních a základních uměleckých škol.

První Lidové taneční, zaměřené na oblast širšího Plzeňska, proběhly v soboru 8. února. Dlouholetá umělecká vedoucí hornobřízského souboru Úsměv a zpěvačka Konrádyho dudácké muziky Věra Rozsypalová-Bláhová připravila důkladnou inventuru figur a tanců. Těží totiž z dlouholeté taneční praxe, bohatých vědomostí a zkušeností a často i z osobních setkání s ?živým tancem? v terénu.
Inspirativní taneční dílnu tentokrát také dobře doplnila podvečerní komorní hudební akce v rokycanském muzeu Dr.B.Horáka.

Podnětná spolupráce s Věrou Rozsypalovou by měla v tomto duchu pokračovat ještě minimálně jedním seminářem věnovaným národopisné oblasti severního Plzeňska.

Plánované termíny příštích Lidových ?Tanečních? jsou 26.- 27.4. (Plzeňsko), 4.- 5.10. (Chodsko), 8.- 9.11. (Klatovsko a Pošumaví). Jste všichni zváni k nenáročnému, přesto velmi inspirativnímu setkání a potancování. Případní zájemci o účast v semináři se stále mohou hlásit na adrese: Klub přátel souboru Rokytka. Alena Hirschová ? DDM, Čechova 1155, 337 01 Rokycany, tel./fax: 371 722 618.

Dudy a dudáci v Rokycanech

Zajímavou tradici komorních hudebních pořadů a tematicky zaměřených přednášek pro vážnější zájemce z oboru české hudební folkloristiky a organologie založil loňského roku Soubor písní a tanců Rokytka ve spolupráci s regionálním muzeem Dr. B. Horáka v Rokycanech.

Na přípravě letošního druhého ročníku akce Dudy a dudáci se opět dramaturgicky a režijně podíleli rokycanský dudák Vlastimil Brada a Klub přátel souboru Rokytka.

Sobotní podvečer 8. února patřil sběrateli, hudebnímu skladateli a dlouholetému redaktoru plzeňského rozhlasu Zdeňku Bláhovi. V přednášce na téma Sběry lidových písní na Chodsku a Plzeňsku, vznik folklorní redakce Československého rozhlasu Plzeň rekapituloval svoji celoživotní práci v oboru a zároveň představil vlastním nákladem vydanou publikaci písňových sběrů z Plzeňska.

Hornobřízský dudák Zdeněk Bláha (*1929) se narodil v muzikantské rodině. Otec, holič a kapelník venkovského štrajchu, je také autorem nejstarších zápisů lidových písní z obsáhlé Bláhovy sbírky. Další si již pořídil mladý muzikant sám v otcově krámku, v hornobřízské hospodě, později při praxi v Hospodářském družstvu v Plasích aj.

Od roku 1955 byl Zdeněk Bláha téměř půl století jediným folklorním redaktorem, ale také dramaturgem, skladatelem, hudebním režisérem a dirigentem plzeňského rozhlasu. Také v této době v jeho sbírce přibývaly zápisy lidových písní, taneční popisy a rekonstrukce, které vycházejí z poctivé terénní práce.

Rokycanská přednáška, toto ohlédnutí z nadhledu skutečné osobnosti našeho oboru, dala vyniknout šíři Bláhova uměleckého záběru. Významná a nepřehlédnutelná je především jeho činnost v oblasti folklorismu. Jako dramaturg a dirigent Plzeňského lidového souboru Československého rozhlasu a později jako umělecký vedoucí hornobřízského Úsměvu ovlivnil dvě generace upravovatelů a interpretů české lidové písně.

Kapely plzeňských i venkovských základních uměleckých škol a v neposlední řadě i soubory Úsměváček z Třemošné, Špalíček z Prahy, Meteláček a Jiskra z Plzně aj. zřetelně navazují na styl Zdeňka Bláhy. Jeho působení snad lze v Čechách přirovnat jedině k obdobnému vlivu, jaký měl a má na Chodsku Vladimír Baier.

Obě tyto osobnosti svým hudebním rukopisem vytvořily výrazný styl úprav lidových písní, který se sám o sobě ?folklorizoval? a žije již vlastním životem. Velký podíl na tom má právě Bláhova rozhlasová činnost. To názorně demonstruje (spolu s relativně dobrými podmínkami pro rozvoj folklorismu v minulém půlstoletí) zcela zásadní vliv médií na naši hudební kulturu.

Přednáška byla zároveň poutavou prezentací Bláhových cenných sběrů hudebního materiálu ze severního Plzeňska v zapsané podobě (publikace Úsměvné a láskyplné písničky plzeňských seveřanů. Nákl. vlastním, Horní Bříza 2003, 79 str.) i v nahrávkách, kterých autor, dirigent, kontrabasista a dudák Zdeněk Bláha v plzeňských rozhlasových studiích realizoval téměř tři tisíce.

Stejně jako loni na teoretickou část navázal komorní koncert virtuózů na české dudy, v němž se jako sólisté přestavili vedle Zdeňka Bláhy a Věry Rozsypalové také plzeňští dudáci Václav Švík (Konrádyho dudácká muzika Domažlice) a Bohumil Vaněček (Ledecká dudácká muzika Plzeň), strakonický Zdeněk Pilík, dále dudácká muzika Prácheňského souboru ze Strakonic a v roli hostitelů Malá muzika Rokytka z Rokycan se sólovými dudáky Vlastimilem a Lukášem Bradovými, Romanou Šlapákovou a Šárkou Sloupovou.

Koncert byl tentokrát zaměřen na různé dudácké sestavy: dvoje dudy, duo housle a dudy, ?malá selcká muzika? (klarinet, housle dudy) a velká dudácká muzika s dvěma klarinety a kontrabasem. Program měl opět vysokou interpretační úroveň a jak koncert tak přednáška byly bohatě navštíveny zájemci z města i regionu.

Lidové taneční 2003 i akce Dudy a dudáci v Rokycanech jsou ambiciózní projekty Rokytky, které znamenají přesah žánrový i odborný nad běžnou produkcí českých folklorních souborů. I to je dobrý důkaz o zdraví tohoto stošedesátičlenného organismu v jeho dvaatřicáté sezóně.