K paleontologii ještě jednou (polemika)

Přírodovědným sbírkám i paleontologii je věnována v muzeu dostatečná pozornostPaleontologie je součástí stálé expozici Muzea Dr.B.Horáka (MBH) a v rámci expozice je jí věnován samostatný prostor.

Přírodovědným sbírkám i paleontologii je věnována v muzeu dostatečná pozornost (pokud mohu soudit podle svých poznatků a zkušeností), jsou (včetně paleontologie) řádně ošetřeny, uloženy, zpracovány (!), zapsány do CESu (tj. centrální evidence sbírek MK ČR), jsou předmětem badatelské činnosti.

Pro zájemce z řad škol zajišťujeme výukové programy týkající se paleontologie, naprostou samozřejmostí jsou přednášky nejen pro laickou veřejnost (např. RNDr. R. Prokop z pražského Národního muzea přednášel o životě v prvohorách na území Barrandienu).

Externími spolupracovníky MBH a členy poradního sboru jsou např. právě RNDr. Prokop, RNDr. Němec ze Západočeského muzea aj.

Jediným skutečným problémem, který Muzeum Dr. B. Horáka měl, byla absence paleontologa, jenž by se věnoval výzkumné činnosti. Paleontologa se nám podařilo získat v osobě RNDr. Langa.

Všichni jsme si vědomi mimořádnosti a výjimečnosti právě paleontologické sbírky, která je neustále rozšiřována (!) a myslím, že její přemístění „z moci úřední“ mimo Rokycany by bylo obrovskou ztrátou nejen pro muzeum, ale pro celé naše město a region.