Evropská unie je obrana proti tomu aby se hrůzy válek neopakovaly.

Přednášku o Evropě a našem vstupu do EU v Klubu komorní kultury v Rokycanech zahájil Jan Sokol úvodem o idei Evropy, která začíná Platónem a Sokratem míněnou péčí o duši, kulturou ? tím o co se musíme starat (divadlo, jazyk ad.). Toto vše vzali Evropané jinak než například buddhisté, kteří se zajímají jen o sebe. Evropané jsou zvědaví na to co jej jinde, snaží se cizí podněty zužitkovat (Řekové vědu z Egypta, z judaismu křesťanství). Evropané nikdy neměli jen kořistný zájem.
Pohled z Čech nám říká, že jsme obklopeni přirozenými hranicemi, toho co jsme sami vymysleli je však poměrně málo. Všem objevům předcházelo vstřebávání různých podnětů z okolního prostředí. Evropané spolu vždy komunikovali a rozuměli si, ale je zajímavé že se nikdy nesjednotili. Vždy byli naši a Němci nebo barbaři (tj. ti němí, kterým nerozumíme, nebo brebentí).Tato rozmanitost se přičinila o to, že je Evropa produktivní ? někdy až moc – viz dvě světové války.

To co zažíváme dnes je důsledkem toho, že evropští politici se začali stydět za hrůzy válek. ?Evropská unie je obrana proti tomu aby se hrůzy neopakovaly.? Když začínala po r.1945 poválečná spolupráce (Marshallův plán), Stalin nám zakázal se k ní připojit. Ti, kteří mu kývali, i dnes varovně hrozí prstem před naším vstupem do Evropské unie.

Přirozená Evropa je bez hranic. (Zde Jan Sokol uvedl jako příklad svá učňovská léta, kdy ve zlatnické dílně byla polovina mistrů, kteří prožili svá tovaryšská léta po celé Evropě. Tím se udržovala úroveň v řemesle).

Jaké jsou obavy ze vstupu do Evropské unie a odpovědi na ně:

1. přestaneme být Čechy ? odpověď: jen když se o naši kulturu sami přestaneme starat.

2. obrovská bruselská byrokracie – odpověď: v ČR je odpovídající asi velikosti brněnského magistrátu.

3. zemědělství – odpověď: nevýhody jsou již od roku 1990 a zemědělství se s nimi vyrovnává.

4. ztratíme část suverenity – odpověď: z velké suverenity vznikly války. Těšit by nás mělo, že naši politici si nebudou moci dělat co chtějí.

5. společná měna – odpověď: obrana proti rostoucí síle velkých firem

Co Evropské unii chybí?

1. vůle společně jednat ? v balkánské konfliktu si nikdo nechtěl pálit prsty. V tom by mohl být náš přínos.

2. ministři jsou přímo delegovaní státy – v tom je deficit demokracie. Přímo volený parlament odpovídá federálnímu státu.

3. ústava ? je potřebná zejména pro menší země.

Strach je špatný rádce. Vstup do EU je cestou, jak obavu z Němců vyřešit. Co by za Evropskou unii dal prezident Beneš!

Jan Sokol zakončil tím, že vyzval posluchače, aby šli k referendu a hlasovali ANO.

V následné diskusi se posluchači zajímali:
– o vztah EU k životnímu prostředí, o nezaměstnanost,

– jaký je vztah katolické církve ke státu – J.S.:?jsme poslední zemí, která ještě nemá smlouvu s církví?,

– co má být v úvodní pasáži evropské ústavy ? J.S.: ?to, na čem se shodne většina?,

– o dobrovolnou skromnost ? J.S.: ?nelze ji nařídit, je lépe jít příkladem?,

– o to zda nevstupujeme do socialistické unie ? J.S.: ?myslíte proto, že EU nenechá umírat žebráky? Naopak – nikde v EU nemá komunistická strana takový vliv jako u nás?,

– o referendum k evropské ústavě ? J.S.: ?nepřijímali jsme tak naši ústavu, upřímně si myslím, že ústava EU musí být?.

Na závěr besedy se Jan Sokol vrátil k referendu: ?Nelíbí s mi parazitizmus těch, kteří nepůjdou volit, když: ?stejně nás tam vezmou?. Pokud bychom volili NE, byl by problém s příspěvky od EU. Vstup do EU neovlivní naši politickou situaci, politika je naší věcí, politici však nevědí co si myslí obyčejní lidé.?