To by uřídil jen schizofrenik

Seznámil jsem se v MF DNES s nástinem programu ANO. Nebudu soudit to, čemu dostatečně nerozumím, ale negativně ně zaujal bod z oblasti, které poněkud „hovím,“ napsal nám Antonín Veverka. Spojení ministerstva životního prostředí a zemědělství je slušně řečeno mimo.

Zájmy ,.moderního“ způsobu hospodaření jsou v diametrálním rozporu s ochranou přírody. Obrovské lány, omezené střídání plodin (řepka, kukuřice, pšenice), chemizace, nedostatek statkových hnojiv, těžká mechanizace, rozorávání zbytků mezí co je zanechali komunisté – to vše znamená erozi půdy, odtok vody bez zadržení. Důsledkem je zase nedostatek vody v krajině, eroze půdy, vymírání drobné zvěře, zbytky chemikálií ve vodě, postupné mizení rostlinných druhů, často horší kvalita potravin, zvýšené nebezpečí povodní.

Takto spojená dvě ministerstva by nezvládl chytrý ministr, ale pouze schizofrenik.

Ing. Mgr. Antonín Veverka, CSc.

Vyšlo 5.9.2017 v MF Dnes