Odpovědi Milana Kohouta

Na otázky pro kandidáty na prezidenta odpověděl známý aktivista agentuře ČTK předtím, než byl vyřazen ze seznamu kandidátů. Odpovědi jsou zajímavé i pro druhé kolo prezidentské volby tím, že se Milan Kohout zabývá širšími souvislostmi kandidatury.
– Proč kandidujete na prezidenta republiky?

Je nesporné, že prezidentem české kotlinky by měl být člověk, který vidí, že nelze stavět plůtky kolem malého území v oku „světového hurikánu“, vypouštět při tom národně nacionalisticko-nacistické rasisticko-xenofobní řitní větříky a doufat, že se oko, neznající hranic, nehne z místa a nebude se nemilosrdně a nevyhnutelně posouvat po celé zeměkouli!

Abychom úspěšně přežili do budoucnosti, tak máme doslova posledních pár vteřin na radikální a revoluční změnu chápání člověčího společenského systému na naší malé, společné, multikulturní, multirasové a nedělitelné planetě.

Proto nabízím své prezidentské služby poučen moudrostí ptáků, kteří dokážou vzlétnout a pozorovat svět z výšky, ale zároveň si musí často sednout na zem, hrabat se v její tlející hlíně a sezobnout jen tolik červíků, kolik potřebují k přežití.

– Jak se chcete odlišit od svých předchůdců prezidentů Zemana, Klause a Havla?
Já nepřemýšlím o nějakých předvolebních strategiích “odlišení se” od předchozích “politických produktů” společnosti. 
To je přesně to, co slévá kapitalismem diktované volby s filosofií trhu. 
Trh pomocí arogantních reklam bez přestání rve do hlav lidem ideu, že si musí pořizovat neustále nové a odlišné modely, designy či chutě, a to vše jen v zájmu ¨hamižnosti” majitelů výrobních prostředků. 
– Kolik korun hodláte investovat do volební kampaně a z jakých zdrojů ji chcete hradit?
Do kampaně nehodlám investovat nic a o žádné peníze ani nežádám. 
Chtěl bych dokázat, že lze opět ve volbách zvítězit, i když nepoužijete žádné propagandistické a mozky vygumovávající billboardové násilí, tak, jak je to v dnešních, penězi diktovaných takzvaných “demokraciích” zvykem. 
Ostatně Václav Havel byl zvolen prezidentem a neměl v té chvíli ani korunu na svoji “kampaň”. Jak rychle jsme, přeprogramováni kapitalismem, zapomněli, že?
– Pravomoci prezidenta jsou podle Vás dostatečné, nebo by s ohledem na mandát z přímé volby měly být posíleny a jak?
V první řadě musím konstatovat, že z vaší otázky čiší sexismus, neb automaticky mluvíte o prezidentovi, a nikoliv také o možné prezidentce.
Někdy si říkám, že by bylo lepší mít shluk gendrově vyvážených prezidentů, kteří by se na základě konsenzuální shody domlouvali na rozhodnutích – pak by větší pravomoc byla na místě. Ale jinak bychom neměli dávat do rukou jednoho člověka velkou moc. Jako současný odrazující příklad uvádím amerického prezidenta Trumpa a jeho moc nad armádou (i když si myslím, že kdyby byla dnes na jeho místě jeho prezidentská sokyně, tak by to bylo stejně nebezpečné.) 
Takže ty současné české pravomoci jsou dostačující. 
 Milosti, amnestie – hodláte využít právo plošné amnestie, nebo byste uděloval jen individuální, humanitární milosti? Jaký je Váš postoj k případnému obnovení trestu smrti?
Někdy, kupříkladu během revolučních událostí, může být plošná amnestie na místě.
Ale jelikož netuším, co se odehraje během mého prezidentského období, považuji vaši otázku za spekulativní. 
 Jsem proti trestu smrti, i když občas přemýšlím, že bych udělal výjimku pro ekonomické trestné činy.
– Vrácené zákony – jak hodláte toto právo využívat – vetoval byste zákony, které by získaly souhlas obou komor parlamentu, nebo v důvodných případech jen zákony prosazené Sněmovnou?
To je opět spekulativní otázka a záleží, o jaký případ by se jednalo. Ale to si pište, že bych vetoval jakékoliv rasistické xenofobní, fašismem, nacismem a nacionalismem zavánějící zákony, i kdyby je schválilo deset komor parlamentu.
– Vyznamenání – kolik vyznamenání plánujete ročně udělovat?
Zatím nemám tušení. To bude záležet na tom, kolik báječných lidí naše společnost vytvoří. A to se přece nedá naplánovat, ne?
– Ústavní soudci – budete jejich nominaci konzultovat a s kým?
Nezávislost a nezaujatost, znázorňovaná v historii práva i jako slepost jsou nutné předpoklady ke spravedlivému posuzování souzených případů. Naše ústavy a zákony jsou vždy námi vytvářené a přírodožel jsou většinou poddanými daného systému, který je v té chvíli u moci. Co je naprosto právně v pořádku za jednoho systému, je náhle trestné v jiném systému, jak jsem již i já za svého života zažil.
Takže v první řadě budu jejich nominaci konzultovat se svým svědomím a samozřejmě s lidmi majícími nadčasové náhledy na naše dění.   
– Členové rady ČNB – budete jejich nominaci konzultovat a s kým?
Vždy jsem byl proti privatizaci páteře kapitalismu, čímž je bankovní průmysl, a to zejména po nedávných otřesných zkušenostech s těmito finančními “podnikateli”, kteří způsobili po jejich nenažranosti způsobených bankovních kraších neuvěřitelné utrpení i smrt obrovskému množství lidí po celém světě.
Proto budu velmi opatrný při nominaci členů ČNB a samozřejmě se poradím s kýmkoliv, kdo mě do jejich mravního portfolia přinese světlo, abych se vyhnul zanesení vši do našeho celospolečenského kožichu.
– Soudci – budete jmenovat všechny navrhované soudce, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky?
Kdyby se jmenování soudců řídilo jen zákonem stanovenými nároky, tak by potom nemělo smysl, aby je jmenoval prezident. Takže uvidím, jací lidé budou navrženi ke jmenování a neslibuji, že všechny automaticky potvrdím.
– Profesoři – budete jmenovat všechny navrhované profesory, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky?
Kdyby se jmenování profesorů řídilo jen zákonem stanovenými nároky, tak by potom nemělo smysl, aby je jmenoval prezident. Takže uvidím, jací lidé budou navrženi ke jmenování a neslibuji, že všechny automaticky potvrdím.
– Postoj po sněmovních volbách – pověřil byste sestavením vlády někoho trestně stíhaného či z kriminálního činu podezřelého?
To je od vás politicky napumpovaná a vzhledem k současné situaci zaujatá otázka. 
To je přece přesně, proč se společnost domluvila, že zvolení vládní činitelé budou mít právní imunitu, neb se třeba někomu nebude líbit, že byli zvoleni a může začít s řadou trestních stíhání a obvinění.
– Kancelář prezidenta – jaké změny včetně personálních plánujete v případě zvolení v Kanceláři prezidenta republiky a v chodu Pražského hradu?
To oznámím až poté, co se osobně seznámím s chodem Pražského hradu i kanceláře.
– Jste pro zákonnou úpravy postavení manželky prezidenta?
Opět sexistická otázka – co se zeptat na postavení manžela prezidentky?
Ale když už se ptáte – ne, nejsem pro úpravy postavení manželky prezidenta, a to proto, že jsem mezi jiným i feminista a připadá mně urážlivé a ponižující, že by měla být žena posuzována jako “manželka prezidenta” a měly by jí přes postavení jejího “muže” plynout nějaké výhody. Celá instituce manželství je v podstatě pro ženu, ale i muže ponižující. V budoucnu bychom měli zavést novou formu soužití mezi mužem a ženou či mezi dvěma muži či dvěma ženami, a to na základě dobrovolných volných sloučení, postavených na rovnosti citů.
 
– Zahraniční cesty (i soukromé) a zahraniční politika – plánujete své zahraniční cesty konzultovat s vládou, Parlamentem?
Některé ano, některé nikoliv. To bude záležet případ od případu. 
– K Evropské unii a k evropské integraci – měla by ČR patřit do hlavního proudu evropské integrace, nebo by měla opustit EU?
Pořád se zamýšlím, jaká cesta k budoucí, co nejlokalizovanější anarchosocialistické společnosti, by byla nejlepší. 
Evropská integrace přispívá v rozplynutí v minulosti uměle vytvořených zasmrádlých xenofobních národnostních států, což je báječné a pro budoucí formy našich společenství nezbytné. Ale je-li Evropská unie diktována zájmy hlavně finančních velkokapitalistů, radujících se z rozšířeného pole své kriminální působnosti, tak je to příšerné. Jako příklad uvádím, co tito mocní udělali Řecku.
Česká republika by neměla opustit Evropskou unii, ale v zahraniční politice a působení v Evropském parlamentu bojovat za revoluci proti kapitalistickému diktátu evropské ekonomiky.   
– K euru – budete prosazovat zavedení eura v ČR do roku 2023, tedy do konce svého prezidentského mandátu?
Až doposud jsem podporoval zavedení společné celoevropské měny, protože jsem se domníval, že to pomůže odstranit zakořeněné geografické hranice mezi národovectvím uměle vytvořených evropských xenofobních chlívků. Ale když jsem zjistil, že byla idea rovnosti a všech lidí v Evropské unii okamžitě unesena zejména finančním velkokapitálem a úzkou vrstvou dalších zbohatlíků, kteří se chechtají, že jsme jim otevřeli ještě větší plochu pro jejich kradení, tak jsem začal být skeptičtější. Já jsem do budoucna pro zavedení anarchistickosocialistických únosně velkých samosprávných nenárodnostních uskupenství lidí s pestrobarevnými kulturami a rasami, která se nebudou navzájem vykořisťovat. Takže si myslím, že je zatím lepší si držet vlastní měnu. A až dosáhneme toho, že bude mít vyrovnaný kurz jedna ku jedné s eurem, tak zavést plošnou celoevropskou měnu.  
– Ke korupci – chtěl byste zpřísnit tresty za korupční delikty?)
Naprosto. Je něco odporného, když se člověk, kterému dala společnost důvěru, vychytrale obohacuje a začne být tajným členem parazitních paralelních struktur. Skutečnost nám naznačuje, že se celá naše novodobá vláda včetně obou komor až na pár výjimek tak doposud chovala. Samozřejmě to souvisí s tím, že kapitalismus stojí na parazitismu a zvolení zástupci lidu se pak domnívají, že jejich zkorumpovanost je těmito mravy ospravedlněna. 
– K zadluženosti – měla by se snížit zadluženost státu na úkor jeho výdajů? Měla by zadluženost obyvatel vůči státu například odpuštěním penále za dlužnou částku? Jste pro valorizaci minimální mzdy/důchodů ?
Víte, peníze jsou jen jednou z uměle vytvořených filozofií lidské společnosti a zvláště v dnešní době mají jen iluzorní hodnotu. Zkuste vysvětlit, co jsou peníze vašemu psu. Čichne k nim a praví, že jsou nejedlé.
Co je vlastně dluh? Je to kupříkladu společnosti odebraná hodnota, kterou si přivlastnil nějaký miliardář půjčující lidem poptávkou vytvářené peníze, a tím ji vlastně dluží státu? V tom případě bych byl o snížení zadluženosti a navrácení těchto peněz do společnosti. Což by samozřejmě žádalo i zásadní změnu ekonomického systému. 
Ale jestli má za dnešního ekonomického systému uměle vytvořený vnitrospolečenský dluh pomoci chudým lidem k práci a střeše nad hlavou, tak mě nevadí.
A samozřejmě jsem pro valorizace důchodů i mezd. Dokonce jsem pro zavedení nepodmíněného pravidelného příjmu. 
– Jste pro zavedení spoluúčasti pacientů a standardů ve zdravotnictví?
Naprosto nejsem. Připadá mně, jako bychom se už naprosto zbláznili a propadli mantrám tržních ekonomů, kteří se neostýchají vydělat peníze i na nemocném dítěti. Kam jsme to až zašli, že vůbec uvažujeme o tom, že by se nemocný měl ještě zpeněžit. 
Kmen se přece vždy musí postarat o svého nemocného člena a nechápat takovou činnost jako ochuzování zdravých členů kmene. Jinak se rozpadnou všechny naše instinktivní a evolucí vypracované hodnoty.
– Jste pro zachování daní v současné výši, nebo budete prosazovat změnu daňových sazeb
Já jsem pro naprostou sociální spravedlnost, kterou současný na sobectví postavený kapitalistický systém chce téměř vytlačit ze společenských mravních hodnot. A jelikož si ještě musíme nějaký čas počkat, až lidem dojde, že je tento ekonomický systém potřeba vymazat z historie lidstva (a to i vzhledem k jeho sebezáhubnému dopadu na celosvětové životní prostředí), tak je potřeba alespoň tvrdě a nekompromisně zdaňovat majitele výrobních prostředků, a to vzhledem k jejich ziskům a příjmům matematicky co nejprogresivnějším způsobem. A získané prostředky vracet zpět do společensky potřebných aktivit, od kultury, ekologie, přes vzdělávání, zdravotnictví, až po výstavbu státních bytů.  
– Jaký je váš postoj k přijímání migrantů?
Ten je předpokládám dostatečně veřejně známý. Jelikož se historicky náš stát po boku celé západní civilizace podílel a stále podílí na drancování zbytku světa, na uměle vyvolaných válkách, při kterých zahynuly miliony lidí, na přicházející ekologické katastrofě, kterou zavinil v drtivé míře náš na neustálém růstu postavený nenasytný ekonomický systém, pak musíme bezpodmínečně alespoň pomoct těm obrovským množstvím lidí, kteří jsou tím vším vyháněni ze svých domovů. Kdyby už nemohlo deset lidí, kteří mají zajištěné základní živobytí pomoct alespoň jednomu člověku hledajícímu přístřeší a holé přežití, tak je celá naše společnost v dokonalé mravní hnilobě!!! A v desetimilionovém státě to znamená pomoct jednomu milionů lidí, což je naprosto možné a v případě dnešní celosvětové krize do budoucna i nutné.
– Jste pro adopci dětí páry stejného pohlaví?
No samozřejmě, že jsem pro adopci dětí do rukou jakýchkoliv sexuálně komponovaných párů, byrokracií oddaných či neoddaných, pakliže budou o adoptované děti s láskou pečovat. 
Někdy mně připadá, že ti sebestřední náboženští fanatici, kteří na základě jakýchsi uměle a náboženskými parazitickými organizacemi vnucených “mravních hodnot” chtějí říct, že jinak sexuálně orientovaní lidé nejsou schopni lásky. Jaký to hnusný a pro společnost nebezpečný názor. 
Přeji krásný den
Milan Kohout
PS:
Tady je moje informační prezidentské video: