Výzvy neomodernismu

Bohumil Sláma vydal Manifest neomodernismu a nové víry (Atelier 89, Brno 2017, ISBN 978-80-270-2716-3), v němž naší veřejnosti přibližuje výzvy neomodernismu, usilujícího o překonání postmodernismu a neoliberalismu.  Zásadní článek Stanislava Heczka o manifestu přinesly Britské Listy.

Mimo v něm uvádí: „Postmodernismus v návaznosti na romantismus a dekadenci potlačil zdravý rozum a argumentace opřené o fakta. Na tuto situaci reagovala Charta 2012, hlásící se k odkazu Jana Husa, Jana Ámose Komenského, Františka Palackého, Karla Havlíčka, Tomáše Garrigua Masaryka a Václava Havla… Postmodernismus se tak stal manýrismem dekadence a proto musí být vystřídán neomodernismem, schopným integrovat a dál rozvíjet dosud nashromážděné relevantní poznatky lidstva. Krédem neomodernismu je především víra v lidské nadosobní ideály a polyhistorický přístup.