Příspěvek Klubu Svobodných demokratů Rokycany Týdnu pro klima

V neděli 22. září jsme se připojili k celosvětovému Týdnu pro klima, podobně jako dalších čtyřiceti sedmi městech v ČR a vysadili ve volné přírodě v okolí města devět sazeniček vrb. Sazenice teď musíme vytrvale zalévat, aby naše práce nebyla marná.  Foto Petr Hlávka.