Zastupitelstvo rozhodlo
Komentář týdne

Patnácti hlasy ze šestnácti přítomných zastupitelů rozhodlo městské zastupitelstvo v pondělí 1.2.2010 vyzvat zájemce k podání nabídkové ceny na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Rozhledna na Kotli“. Tím byl de facto schválen záměr Klubu Svobodných demokratů Rokycany postavit rozhlednu.


Od r. 1895 do r. 1909 stála na Kotli šestipatrová 25 m vysoká rozhledna. Postavena byla péčí Okrašlovacího spolku. Foto archiv KČT.
Rozhodnutí předcházela diskuse, která ukázala, že zastupitelé důkladně zvažovali své rozhodnutí. Vyjímáme z odpovědí na jejich dotazy: půjde o bezúdržbovou variantu 28 m vysoké stavby s ocelovými trubkami dle studie Václava Hatlmana, běžná údržba okolí bude prováděna v rámci veřejně prospěšných prací, rozhledna bude přístupná veřejnosti po celý rok, studii darovala firma INDBau městu Rokycany, o finanční zajištění ve výši 92,5% z ceny stavby (zhruba 4 mil.Kč), bude žádat město z Regionálního operačního programu ROP. Se žádostí musí být podaný i projekt.

Záměr postavit rozhlednu není nijak nový, již zhruba před deseti lety nechal mikroregion Horní Berounka, povodí Klabavy vyhotovit investiční záměr stavby dřevěné rozhledny na Kotli, záměr však dosud leží v šuplíku. Bylo třeba iniciativy Klubu SD, aby se záměr přetavil v akci. Klub SD má již zkušenosti se stavbou otevřené scény Klubu komorní kultury v Městské knihovně v Rokycanech.

Doufejme, že se stavba dočká i finanční podpory z ROPu. Další možností je vypsání veřejné sbírky (42% respondentů naší ankety je ochotno přispět) a finanční spoluúčast okolních obcí. Výstavba rozhledny by přinesla nová pracovní místa a po dostavění by rozhledna zvýšila zájem o Rokycansko, přispěla by k propagaci města Rokycany a okolních obcí a k oživení cestovního ruchu.