Život člověka je jako květ polní …
Vzpomínka na slavnou malířku květin ze západních Čech

V roce 2009 uplynulo 100 let od úmrtí významné české malířky 19. století Jenny Schermaulové, která se narodila 24. května 1828 v Liblíně u Radnic. Od dětství velmi ráda malovala a měla velmi vřelý vztah k přírodě. Její otec byl důchodním na panství hraběte Wurmbranda a Jenny v jejím ušlechtilém zájmu podporoval. Bohužel nebyla přijata na akademii výtvarných umění v Praze a tak se stala žačkou známého malíře českých dějin Karla Javůrka. Jak uvádí Dr. Prokop Toman v Lexikonu výtvarných umělců, Jenny Schermaulová vynikala v malbě květin nejen svou technikou, ale i vkusem při uspořádání svých maleb. Měla nevšední cit a nadání pro věrné zobrazení krásy květin.
Vrcholem malby květin bylo v historii 17. století, kdy zejména flámští a nizozemští malíři byli mistry v malbě květin, květinových kytic a zátiší. Malby květin byly v historii vždy vysoce ceněny, neboť pomíjivou krásu a podobu, tvar, barevnost a něhu květin bylo možno zachytit jen malbou.

Přínos Jenny Schermaulové do malířství květin devatenáctého století spočívá v originální technice při využití zejména kvašové malby překrývané průsvitnou lazurou, teplými a hřejivými tóny zvláště v barvě červené, růžové a žluté, kdy dosahovala zvláštního oparu na malovaných květinách. Krása květin, jejich něžnost, křehká dekorativnost v jejích malbách nikdy nepomíjí. I její prosté motivy květin působí radostně, osvěží oči a duši naplní pokorou a láskou k životu. Krátká životnost květin odedávna lidem připomínala, že ani náš život netrvá věčně, že lidský život je pomíjivý jako květ polní…


Obraz Růže od Jenny Schermaulové

V roce 1873 vzbudila Jenny Schermaulová velkou pozornost svým obrazem květin na světové výstavě ve Vídni a dosáhla zde mimořádného uznání. Také vystavovala na výstavách Krasoumné jednoty v Rudolfínu a na výstavách Umělecké besedy v Praze. Dr. F. X. Harlas o ní napsal v roce 1905: „Malířka květin Schermaulová vypodobnila žluté citlivky, bělavé a fialové anemonky s obvyklou přesností a jemností. Své miláčky, květy všeliké, zvláště však růže maluje zvláštním způsobem. Přejemné lazury a pečlivé propracování do všech jemných podrobností dodávají jejím malbám pelu tak přesvědčivého, že náleží mezi nejlepší malířky květin a zasluhuje jména „české Rachel Ruyschové.“ Takovéto pocty se dostává této malířce ještě za jejího života v Ottově encyklopedii.

Univerzitní profesor Dr. Karel Cejp, Dr.Sc., rodák rokycanský a náš význačný mykolog uvedl, že: „Českým čtenářům a botanikům se nejvíce zavděčila nádhernými ilustracemi díla Františka a Josefa Rosického: Květiny jarní, letní a podzimní, které nejdříve vyšlo německy, ale hned po té roku 1883 česky.“ Dále uvádí, že „české „Rachel Ruyschové“, nejlepší malířce květin 19. století, nebylo u nás věnováno mnoho pozornosti. Její obrazy jsou ponejvíce v soukromém majetku a dědí se z generace na generaci.“

Liblínská rodačka Jenny Schermaulová zemřela 30. října 1909 v Praze a byla pochována na Olšanských hřbitovech blíže jedné z hlavních cest nedaleko hrobu svého učitele malíře Karla Javůrka.