Sbírka na rozhlednu bude
Komentář týdne

O chystané rozhledně na Kotli jsme již psali a jistě čtenáře zajímá, jak pokračuje. Rozhlednu inicioval v roce 2009 Klub Svobodných demokratů a zajistil architektonickou studii (Bc. Eva Králová) i stavební studii (Ing. Václav Hatlman). Obě studie věnovali autoři městu zdarma. V roce 2010 podalo Město Rokycany žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, ale dotace nebyla schválena. Řekli jsme si: přece to nevzdáme!

Pokračovat ve čtení „Sbírka na rozhlednu bude
Komentář týdne

Zastupitelstvo rozhodlo
Komentář týdne

Patnácti hlasy ze šestnácti přítomných zastupitelů rozhodlo městské zastupitelstvo v pondělí 1.2.2010 vyzvat zájemce k podání nabídkové ceny na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Rozhledna na Kotli“. Tím byl de facto schválen záměr Klubu Svobodných demokratů Rokycany postavit rozhlednu.


Od r. 1895 do r. 1909 stála na Kotli šestipatrová 25 m vysoká rozhledna. Postavena byla péčí Okrašlovacího spolku. Foto archiv KČT.
Pokračovat ve čtení „Zastupitelstvo rozhodlo
Komentář týdne

Rozhledna na Kotli

Rada města Rokycany projednala dne 20.1.2010 návrh Klubu Svobodných demokratů a volebního sdružení „Pro naše Rokycany“ – jde o zastupitele Marii Hlávkovou, Václava Kočího, Karla Vodičku, Pavla Schwarze, Antonína Veverku a Karla Východského – na vybudování rozhledny na Kotli a doporučila je zastupitelstvu města ke schválení.
Jednání zastupitelstva proběhne 1.2.2010. hl

Rozhledna na Kotli

Dne 26.8.2009 předložil Petr Hlávka za Klub Svobodných demokratů nabídku městské radě Rokycan na pomoc při přípravě projektu, zajištění finančních prostředků a realizace rozhledny na Kotli. O dalším postupu budeme čtenáře informovat adm