Volební program Pro naše Rokycany, část 2.

Zlepšování kvality života v Rokycanech

Rozšiřování a revitalizace zelených ploch

Motto: Rokycanům přibyl nový park, pro zdraví obyvatel je to stále málo.

– zamezíme likvidaci stávající zeleně a zajistíme vytváření nových zelených ploch s cílem zlepšení životního prostředí nejen pro občany města, ale i pro zachování a rozšíření druhového zastoupení zde žijících živočichů – budeme usilovat o rozšiřování zelených ploch na Masarykově a Malém náměstí, výhledově i místo parkoviště po Normě

– dokončíme revitalizaci Prostranství Spilka

– vybudujeme další parky, relaxační zóny a dětská hřiště – dokončíme revitalizaci Rakováčku, prostor pod Boreckým rybníkem u vodopádů využijeme k vytvoření „japonské zahrady“

– podpoříme revitalizaci krajiny v katastru Rokycan pro zadržování vody a omezení vzniku povodní

Splněno

– vybudován nový Park u Plzeňské brány

– získány dotace pro revitalizace Rakováčku a Prostranství Spilka

– rekonstruována dětská hřiště

Volební program Pro naše Rokycany, část 1.

Zlepšování kvality života v Rokycanech

Veřejný pořádek, bezpečnost a čistota města

Motto: Rokycany patří mezi nejbezpečnější města v republice, přesto nemůžeme být se vším spokojeni.

– úzkou spoluprací Městské policie a Policie ČR zabezpečíme veřejný pořádek ve městě a ochranu životů, zdraví a majetku občanů

– zlepšíme kontrolu činnosti Městské policie s cílem zvýšit její efektivitu – za tím účelem budeme usilovat o personální změny v Městské policii

– učiníme vše, co bude třeba, abychom udrželi zákaz heren ve městě (vyhlášku zakazující herny se podařilo schválit přes odpor ODS a o podobnou budeme usilovat též v případě kvízomatů, pokud by byl přístup ministerstva vnitra k nim benevolentní)

– zvýšíme počet odpadkových košů a nádob na separovaný bioodpad.

Splněno

– podařilo se zabránit výstavbě další ubytovny v Nových kasárnách

– město každoročně přispívá na technické vybavení útvaru Hasičského záchranného sboru ČR v Rokycanech (600 tis. Kč)

– zajišťujeme informace občanům v Rokycanských novinách (Rokycanské noviny byly založeny naší iniciativou) a pro zvýšení informovanosti občanů vydáváme vlastním nákladem od roku 2003 Rokycanské Listy

– jako jediná strana pořádáme každoročně besedy s občany v Klubu komorní kultury

 

Komunální volby se blíží

10. a 11. října budeme vybírat nové zastupitele. V Rokycanech byli před čtyřmi lety do zastupitelstva zvoleni čtyři zastupitelé za sdružení Pro naše Rokycany (z nich zvolena místostarostka a člen rady), dále bylo zvoleno po pěti zastupitelích za ČSSD (z nich zvolen starosta a člen rady) a ODS, tři za KSČM a po dvou za Patrioty (dva členové rady) a TOP 09 (1 člen rady).

O zvolení svých zástupců budou usilovat, kromě již zavedených, i další strany a jsme zvědavi hlavně na jejich volební programy. S některými body nás již seznámily dvě strany na stránkách novin 5+2, kde vychází každý týden seriál rozhovorů s vedoucími kandidátek.

Rozhovor s MUDr. Karlem Východským, vedoucí kandidátky Pro naše Rokycany, bude uveřejněn v posledním týdnu před volbami.