Jiří SMRŽ

bytový koncert pro zbylé vnímavé 🙂 … ve středu 24.1.2018, začátek koncertu v 19.30 hod. 

Prostory evangelické modlitebny (DIAKONIE), Jiráskova 481, Rokycany, budou ve středu otevřeny od 18.30 hod.

Letní happening v korytě řeky Klabavy

Na již třetí letní happening v korytě řeky Klabavy v Rokycanech, který se koná tuto sobotu 10.6.2017 od 11 hodin do pozdního odpoledne pod mostem Na Pražské v Rokycanech, zve občanská iniciativa Chceme zpět k řece ve spolupráci s Fotoklubem Rokycany.

Diskuse o podobě protipovodňových opatření v Rokycanech

Máte zájem zúčastnit se komunitního plánování o podobě veřejného prostoru v Rokycanech?
Iniciativa „Chceme zpět k řece“ zve veřejnost na diskusi o podobě protipovodňových opatření v Rokycanech přímo v terénu.  Na základě nedávné schůzky členů iniciativy se zástupci města Rokycany a investora akce (státní podnik Povodí Vltavy) zveme vás, jakožto zástupce dotčené veřejnosti, na plánovací schůzku podél Klabavy a Holoubkovského potoka.  Předmětem bude projít úseky dotčené plánovaným projektem protipovodňové ochrany v Rokycanech – tzn. od Práchovny k soutoku a zpět podél Holoubkovského potoka ke skautské louce – a společně prodiskutovat naše a vaše názory na budoucí podobu protipovodňových úprav, resp. řeky a jejího blízkého okolí.
Výsledné návrhy, názory a postřehy sepíšeme jako jednotný seznam požadavků, které budou předány přímo investorovi projektu, tedy Povodí Vltavy, k posouzení a zapracování do projektu. Máte tak jedinečnou možnost, aby se vaše názory a přání o podobě věřejného prostoru řeky dostaly přinejmenším na stůl investora akce.

Kdy: 19.2., 15:00
Kde: sraz na Práchovně u dětského hřiště.
K dispozici budeme mít aktuální mapy s vyznačením pozemků města, povodí nebo soukromých parcel včetně vyznačení vedení inženýrských sítí. Na základě pozemkových situací budeme také diskutovat případné návrhy úprav současného projektu, který pracuje prakticky pouze se stavbou zdí na břehové čáře a úplným znepřístupněním koryta Klabavy i Holoubkovského potoka. Těšíme se, že se zapojíte do diskuse o podobě vašeho města.
Iniciativa CHZkŘ.

Petr Hlávka a Second Band Na rozhledně

Nové autorské CD vydal vlastním nákladem Petr Hlávka. Nahrávání jedenácti písní proběhlo v plzeňském studiu Provox od června do srpna 2016 a podílelo se na něm šest hudebníků. Petr Hlávka je autorem hudby deseti písní a textů, hudba jedné písně je převzatá a k jedné písni napsal text Karel Král.

Zajímavostí je, že podnět k napsání dvou písní vzešel z odkazu Bohumila Hrabala a tyto písně skupina Second Band Acoustic zahrála i na festivalu Hrabalovo Kersko v květnu 2016. Píseň Vzpomínám naleznete zde.

Zatímco první polovina CD se nese v duchu rekapitulace a vzpomínání, na druhé polovině CD zní písně společensky kritické, například píseň Otevřené rány kritizuje naše odmítání pomáhat uprchlíkům před válkami.

Iniciativa Chceme zpět k řece

Iniciativa Chceme zpět k řece vás srdečně zve na happening v korytu řeky Klabavy v neděli 19. června od 14 do 18 hodin. Při hrách pro děti i dospělé můžete diskutovat o návrzích iniciativy na podobu veřejného prostoru řeky a jejího okolí v Rokycanech. Přístup k řece je po schodech U Zmijí, nebo z Horákovy ulice u mostu v Pražské/Jiráskově ulici.Horákova iniciativaVizualizace prostoru Horákovy ulice, zdroj Iniciativa Chceme zpět k řece

Iniciativa se zabývá problematikou přístupu k řece spojenou s protipovodňovými opatřeními již mnoho let a má připraveny variantní návrhy oproti strohým zdem chránícími město jen proti stoleté vodě.