Besedu „Rodina, vzdělání a životní prostředí v Evropě“

pořádá Klub Svobodných demokratů ve spolupráci s Nadací Heinricha Bölla v pondělí 7.6. od 17:30 hod. v Klubu komorní kultury na dvoře Městské knihovny v Rokycanech. Na akci vystoupí m.j. ing. Eva Tylová a odborník na toxické látky MUDr. Miroslav Šuta (bude mluvit o nebezpečí geneticky modifikovaných organismů). Jde již o druhou společnou akci s uvedenou nadací. (ph)

Besedu na téma „Evropa třídí odpady? A co my?“

pořádá Klub Svobodných demokratů Rokycany ve spolupráci s Nadací Heinricha Bölla v úterý 11. května 2004 od 17:00 v Klubu komorní kultury Městské knihovny Rokycany, Masarykovo náměstí 83. Přednášejí: Ing. Eva Tylová, bývalá náměstkyně ministra životního prostředí, Ondřej Bačík, specialista na odpady a další. Jste srdečně zváni. (ph)

Přivítání Evropy

Na rokycanském letišti v pátek 30.dubna oslavíme náš vstup do Evropské Unie – od 18. hod. se koná prohlídka letadel, pro zájemce předvedení létání, od 19.30 hod. u táboráku vyčkáme půlnoci, abychom přivítali Evropu. Zveme širokou veřejnost. Akci pořádá Klub Svobodných demokratů a Aeroklub Rokycany. (ph)

V úterý 20.dubna ke Dni Země

spojíme příjemné s užitečným – sejdeme se v 17:00 hod. u Litohlavského mostu a při procházce po Stráni provedeme její úklid. Za sdružení Pro naše Rokycany Petr Hlávka.

Strana pro otevřenou společnost – SOS

schválila na své celostátní konferenci 28.2.-29.2. v Litovli-Chudobíně program a kandidátku pro volby do Evropského parlamentu. Vedoucí kandidátky je Eva Tylová, bývalá náměstkyně ministra životního prostředí. Na kandidátce je nadpoloviční počet žen. Dále kandidátka zaujme velkým počtem mladých lidí, jimž se otevírá ve společné Evropě nadějná budoucnost. (ph)

V sobotu 17.1.2004 jednal v Praze výkonný výbor Strany pro otevřenou společnost SOS.

Rozhodl o samostatné
kandidatuře SOS do Evropského parlamentu. Strana svým
programem představí alternativní pohled na náš vklad Evropě
po vstupu republiky do EU, jiný než jej představují
parlamentní strany: Evropu s trvale udržitelným životním
prostředím, Evropu otevřenou všem demokratickým myšlenkovým
proudům, Evropu připravenou nést globální spoluodpovědnost.
(ph)