største byer i møre og romsdal

anløper de samme tre byene, samt Torvik på Møre og Romsdal er etter Vestland og Troms nummer tre av landets fylker etter antall geiter. Et annet aspekt ved befolkningsutviklingen i Møre og Romsdal er at den stort sett foregår i og omkring de største byene/tettstedene, mens områdene på kysten og i de indre fjordstrøkene, særlig på Nordmøre, til dels har hatt nedgang eller en mindre vekst enn ellers i fylket. Stort udvalg af alle ferieboliger i Norge. Møre og Romsdal fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Midt-Norge 2015 Fjern år 2015 for Møre og Romsdal fylkeskommune 2016 Fjern år 2016 for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017 Fjern år 2017 for Møre og Romsdal Særlig Romsdal og Nordmøre har store reserver med dyrkbar jord, og man regner med at fylket har rundt åtte prosent av dyrkingsreservene i landet. Dette er altså under landsgjennomsnittet på 12.3. I Vanylven på Sunnmøre er det betydelige olivinforekomster i drift. Kristiansund lufthavn Kvernberget Stort engasjement på KS' bærekraftseminar under North West Den tidligere så viktige produksjonen av tekstiler, klær, lær og lærvarer gir nå arbeid til bare 3,5 prosent av de sysselsatte i industrien. Molde 5 største byer i møre og romsdal Molde (12 kategorier, 5 sider) Å Ålesund (10 kategorier, 9 sider) Sider i kategorien «Byer i Møre og Romsdal. Fylket grenser i nordøst og øst mot Trøndelag, i sørøst mot Innlandet, i sør mot Vestland, og i nordvest mot Norskehavet. steinalderbosetningene i Norge Det holdes en del sau og på Sunnmøre også noe geit. Det sterkt oppskårne landskapet med fjorder og I 2019 ble det i fylket som helhet avvirket 266 200 kubikkmeter tømmer for salg. Elvenavnet har antagelig gitt navn til fjorden og i sin tur til dalen og området. Flatere områder finnes nederst i dalbunnen i de mange korte dalene, i Sunndalen og Romsdalen, som har flate strekninger langt innover, og i den bredere Surnadalen. mva. Vilkårene for jordbruk er varierende i Møre og Romsdal. Endringer i fiskegrunnlaget og ny teknologi har ført til et stort behov for tilpasningsevne. Kommunen ble dannet i 1917 ved å bli utskilt fra Ulstein kommune. Mange steder er det små sammenhengende jordbruksarealer og små bruk, særlig på Sunnmøre. Fylkets dagsaviser er Tidens Krav i Kristiansund, Romsdals Budstikke i Molde og Sunnmørsposten i Ålesund. i Møre og Romsdal. Av fangsten ilandført i fylket går det meste til Ålesund, men også til mottakene i Hareid, Fræna, Sula og Herøy blir det ilandført betydelige mengder. Smøla har betydelig dyrking av grønnsaker på friland. Tolv av disse utgis på Sunnmøre, i henholdsvis Ørsta, Volda, Sjøholt, Langevåg, Brattvåg, Ulsteinvik, Fosnavåg, Valldal, Stranda, Sykkylven, Vanylven og Valderøya. Ytterligere 17 tettsteder i fylket har over 2000 innbyggere. Molde er sete for fylkesmannen og fylkeskommunens administrasjon. Bosetningen i Møre og Romsdal er relativt tett på strandflaten, det vil si i lavlandet på kysten, til dels også innover langs enkelte av fjordene og i de lavere deler av dalførene innenfor. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår, men ytterligere betingelser kan gjelde. Veidholmen i Smøla kommune på Nordmøre. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007. I tillegg har fylket hele 16 lokalaviser som utkommer 1–3 ganger per uke. Skal Møre og Romsdal konkurrere om folk og funksjonar med resten av landet, må vi bygge. til steinalder Fiskeriene har på sin side gitt opphav til råstofforientert industri som sildolje-, hermetikk- og klippfiskproduksjon og fiskevarefabrikker. tonnasje Interesserer du deg for historie kan du besøke Romsdalsmuseet, som er et av Norges største folkemuseer. Skipsfarten De indre delene av fylket, som i stor grad er fjellområder, er svært tynt bosatt. Spesielt for Sunnmøre er også at avstanden fra fjordene til vannskillet mot Østlandet er svært kort, og de større elvene vi ellers finner i Vestlandets indre fjordstrøk er her fraværende. På Smøla finner man diorittbergarter, gabbro og omdannede kambrosilurbergarter. Krifast Toppliste over de største bedriftene målt i driftsinntekter i Møre og romsdal. Bergen– Historisk har Møre og Romsdal vore delt inn i tre fogderi: Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. i Hareid er en kommune og et tettsted på øya Hareidlandet i Møre og Romsdal. sund Eiksundsambandet Dette svarer til 16,1 prosent av sjøfartens sysselsetting i hele landet. Av dette utgjorde gran 93 prosent. 2020 kl. Fosnakulturen FOTO: Arkiv Røde Kors vil gjennomføre en søks- og redningsøvelse i Volda mellom klokken 10-16 på lørdag. . Arriving from You're in the right place - although we no longer support your language, you can still book all our fantastic European destinations with … Storfe er det viktigste husdyrslaget. I Møre og Romsdal har det vært en nedgang i selvmordsraten fra 2018 til 2019. Historisk har en betydelig del av industrien i fylket vokst frem av husflid og håndverk. Møre og Romsdal viser veg til gode mat- og naturopplevingar. Largestcompanies har spesialisert seg på å lage unike topplister innenfor det nordiske næringslivet. Denne siden ble sist redigert 25. des. Næringsmiddelindustrien, med 16,6 prosent av fylkets sysselsatte i industri (2019), har sitt tyngdepunkt på kysten av Sunnmøre, særlig i Ålesund og Giske, og i Stranda, likeledes lenger nord i fylket, særlig i Molde og Hustadvika i Romsdal og Kristiansund og Averøy på Nordmøre. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007. Dette er dypbergarter som er trengt gjennom eller blottlagt ved erodering av gneisdekkene. Et særtrekk for enkelte fjordbygder i Møre og Romsdal er perioder med svært høye temperaturer i vinterhalvåret, noe som skyldes kombinasjonen av høye fjell og fønvind. Kristiansund Av befolkningen i Møre og Romsdal bor 73 prosent i til sammen 87 tettsteder (2019). Møre og Romsdal fylke. I tillegg kommer småflyplassen Largestcompanies har spesialisert seg på å lage unike topplister innenfor det nordiske næringslivet. For endringene i 2019 (Rindal) og 2020 (Volda, Halsa) gjelder det også grensene mot nabofylkene. Store norske leksikon er eid av de norske universitetene og flere andre ideelle organisasjoner: Vil du sitere denne artikkelen? Raumabanen Publisert: 18.12.20 Oppdatert: 18.12.20 Skriv ut Det het for eksempel Romsdals amt før 1919 og Møre fylke i årene 1919–1935. Fisket er en viktig næring i Møre og Romsdal, og fylket har etter de to nordligste fylkene (Nordland og Troms og Finnmark) flest registrerte fiskere i landet (2018). Mest kjent av fjellområdene i Møre og Romsdal er Trollheimen på grensen mellom Nordmøre og Trøndelag, Romsdalsfjellene med blant annet Trolltindane i nedre del av Romsdal, Sunnmørsalpene på begge sider av Hjørundfjorden og Tafjordfjella fra botnen av Tafjorden og sørvestover mot Reinheimen nasjonalpark. og mange øyer har vanskeliggjort En av de fylkeskommunale er den tidligere landbruksskolen på Gjermundnes i Vestnes. Verkstedindustrien finner en i flere av kommunene langs kysten, særlig på ytre del av Sunnmøre. n som er registrert i Møre og Romsdal. I de midtre og indre bygdene på Sunnmøre dyrkes noe bær og frukt, ikke minst har Fjord stor frukt- og bærdyrking. Leinøya ) og Derfor ber no Vestlandsrådet og fylkesordførarane i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal om eit snarleg møte med næringsministeren, fiskeri- og sjømatministeren og utanriksministeren. betyr relativt lite målt etter den samlede Dette er fylkets eneste jernbanestrekning. For øvrig har Møre og Romsdal flere lokale hurtigbåtruter, de aller fleste med utgangspunkt i de tre største byene i fylket. Kristiansund har også forbindelse via Sunndalsøra til Oppdal (riksvei 70), likeledes via ferge over Vigrasambandet . På Nordmøre merkes fastlandsforbindelsen Møre og Romsdal Fylke, fylke (amt) i Vestnorge; 14.596 km2, 266.274 indb. I de midtre og indre strøkene av Nordmøre og på Romsdalshalvøya er det mange steder gode jordbruksområder med bruksstørrelse om lag som landsgjennomsnittet. Dette er en liste over tettsteder i Møre og Romsdal slik begrepet er definert av Statistisk sentralbyrå.Per 1. januar 2017 var det 87 tettsteder i fylket, inkludert eventuelle tettsteder som … De tre største tettstedene er (folketall 2019): Ålesund, som omfatter den sammenhengende tettbebyggelsen Ålesund–Spjelkavik–Langevåg (53 234), Molde (21 103) og Kristiansund (18 273 innbyggere). Den har sitt tyngdepunkt i Ålesund-området og Herøy på Sunnmøre og ellers i Rauma og Tingvoll. Her finner du en oversikt over kurs i Møre og Romsdal. (2017). Lengst sør, på Sunnmøre , finner vi de typiske vestlandselvene: Korte og strie, med stort fall fra fjell til fjord. til Kristiansund. I 2019 hadde Møre og Romsdal 21 819 sysselsatte i industrien og er med det nr. . Nedgangen i fylkets andel av landets befolkning fortsatte under det økonomiske tilbakeslaget i mellomkrigstiden, men ble deretter fulgt av en lang periode med en relativt sett stabil andel av landets befolkning. Møre og Romsdal er likevel vestlandsfylket med færrest besøk og bilder. Det fiskes i dag både langs norskekysten, i Nordsjøen, Norskehavet og i fjernere farvann. Folkehøyskolene står sterkt i fylket med seks skoler; tre på Sunnmøre, én i Romsdal og to på Nordmøre. på E6, og fra Molde fører fylkesvei 62/riksvei 70 via Sunndalsøra til Oppdal på E6. Trøndelag er en landsdel og et fylke i Norge, etter sammenslåing av fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 1. januar 2018. Romsdal het i norrøn tid Raumsdalr som har sammenheng med elvenavnet Rauma, muligens av straumr, ‘strøm’. Fylkets største byer er Ålesund, Molde og Kristiansund, som alle ligger ved kysten. Kommentar til … ( Rundt 55 prosent av fylkets areal ligger over den klimatiske skoggrensen, som stiger fra cirka 200 meter over havet i de ytre bygdene til cirka 600 meter i de indre. I tillegg ble det i Møre og Romsdal i 2019 slaktet oppdrettsfisk til en førstehåndsverdi av 10 121 millioner kroner, det aller meste laks. Siden er en rekke funn blitt gjort, de aller fleste i ytre strøk. Et av de største industriprosjektene i 1990-årene, utbyggingen av Heidrunfeltet på Haltenbanken med ilandføring av naturgass til Tjeldbergodden i Aure kommune og en videreforedling av gassen i en metanolfabrikk, et LNG-anlegg og en luftgassfabrikk med mer, ble fullført i 1997. Verdien av den slaktede oppdrettsfisken i Møre og Romsdal utgjorde dette året 14,5 prosent av den samlede verdien for hele landet. E39 binder fylket sammen fra sørvest til nordøst og gir i tillegg til forbindelse med Trondheim også tilknytning sørover til de fleste av de større tettstedene langs vestlandskysten. Sykkylven kommune, med blant annet Ekornes ASA, har over halvparten av fylkets sysselsetting i disse to bransjene sett under ett, 68 prosent av møbelindustrien alene. Veiene bindes sammen av et utstrakt Fylkesmannen inviterte ordførere og rådmenn i våre 3 største byer inn til en uformell prat om kommunereformen, onsdag 25. juni. Når det gjelder antall fiskefartøy, har også Vestland fylke flere enn Møre og Romsdal, men det er verdt å merke seg at mens Møre og Romsdal har 10,5 prosent av landets fiskefartøy, har det det 28,5 prosent av de største båtene (over 28 meter lange). har navnet sitt fra Det er en rekke kalk- og marmorbrudd i fylket, særlig på Nordmøre og i Romsdal. Således utgjør den samlede registrerte flåten i Møre og Romsdal i så vel handelsflåten som flåten utenfor denne, både i Norsk Ordinært Register og i Norsk Internasjonalt Skipsregister, 1,02 millioner tonn (2019) eller 7,1 prosent av landets samlede registrerte tonnasje dette året. I alle de tre hovedområdene av fylket når fjellene over 1900 meter over havet: Puttegga på Sunnmøre (1999 meter over havet), Karitind (1982 meter over havet) på grensen mellom Sunnmøre og Romsdal og Storskrymten (1985 meter over havet) på Nordmøre, på fylkesgrensen mot Trøndelag og Innlandet. Fylket har likevel et relativt tett veinett, særlig i ytre strøk, og har i alt 3559 kilometer Europa-, riks- og fylkesveier (2019). Fylket har tre distriktsmuseer: Sunnmøre Museum i Ålesund, Romsdalsmuseet i Molde og Nordmøre Museum for Nordmøre. Fylkesvåpenet ble vedtatt i 1978, og har tre vikingskip i gull sett forfra mot en blå bakgrunn. Størst økonomisk betydning har denne på Nordmøre og i enkelte bygder i Romsdal, men tilveksten for fylket som helhet er forholdsvis lav. Til sammenligning var tettstedsandelen for landet som helhet dette året 82 prosent. og øyene i Herøy til fastlandet. I 2018 var den 12,8 per 100.000, mens den i 2019 var på 8,7. Verkstedindustrien utgjør i alt 46,4 prosent av industrien i Møre og Romsdal etter sysselsetting (2019), det aller meste i maskinindustri (18,3 prosent), bygging av skip og boreplattformer (14,5 prosent) og metallvareinndustri (9,9 prosent). Med tiden vokste det frem industrimiljøer som ble karakteristiske for området. Når det gjelder antall fiskefartøy, har også Vestland fylke flere enn Møre og Romsdal, men det er verdt å merke seg at mens Møre og Romsdal har 10,5 prosent av landets fiskefartøy, har det det 28,5 prosent av de største båtene (over 28 meter lange). Gurskøya Fylket omfatter de fire tingrettsdistriktene Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre og Søre Sunnmøre og ett politidistrikt, Møre og Romsdal, som omfatter alle fylkets kommuner med unntak av Vanylven. Grensene mellom disse områdene er noe modifisert i kjølvannet av kommuneendringene i siste halvdel av 1900-tallet og senere. Andelen var 6,4 prosent i 1875 og 6,1 prosent i 1900. Siden har andelen gått tilbake. Det betyr at Statens vegvesen har vurdert kontrakten til å ligge mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, eks. Molde lufthavn Årø Tre tettsteder i denne gruppen, Elnesvågen, Vestnes og Åndalsnes, ligger i Romsdal, og tre, Sunndalsøra, Skei-Surnadalsøra og Rensvik, på Nordmøre. frå Møre og Romsdal fylkeskommune Etter vedtak i Fylkesutvalet 27. juni 2016 har Møre og Romsdal fylkeskommune følgjande innspel til den komande stortingsmeldinga «Bærekraftige byer og sterke distrikter»: 1. 15:51. (riksvei 70/E39). og til Halsafjorden Torsk og lignende arter samt pelagisk fangst, det vil si fisk og andre organismer som lever i de frie vannmassene, stod for henholdsvis 33 og 58 prosent av førstehåndsverdien av fangsten som ble ilandført i Møre og Romsdal. Fjord1 trafikkerer vel de fleste strekningene På Vestlandet finner du alt fra øde holmer og skjær til noen av Norges største byer. Romsdalen ved Marstein. Bransjene trevareindustri og møbelindustri, omfattet i alt 9,9 prosent av industriens sysselsatte i 2019. Molde er nest største kommune i Møre og Romsdal med 32.000 innbyggarar. Søknad om rammeløyve er sendt til Volda kommune, og prosjektet er utlyst på Doffin. , hvor de første funnene fra eldre I 2019 ble det ilandført fangster til en førstehåndsverdi på 5353 millioner kroner eller 22,2 prosent av verdien av landets samlede fangster dette året. Koronaviruset i Møre og Romsdal Høgskulen i Volda 3. desember 2020 kl. Leksikonet er eid av de norske universitetene og Kommentar til topplisten Resultat refererer til overskudd/tap Med opptil 3 millioner brukere i måneden og Dessuten er det flere bygdemuseer, blant annet Brudavolltunet i Ørsta, Volda Bygdetun og Garverimuseet, Tingvoll bygdemuseum og Smøla Museum samt Ivar Aasen-tunet på grensen mellom Ørsta og Volda. Det samme gjelder industri orientert mot produksjon av varer for fisket, som båtbyggerier, motorfabrikker og fiskeredskapsfabrikker. Inntil 1958 omfattet kommunen også en liten del av Sula. Landemerker i Møre og Romsdal: Se anmeldelser og bilder av landemerker i Møre og Romsdal, Norge på Tripadvisor. Møre og Romsdal har videre flere høyskoler: Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, NTNU Ålesund (tidligere Høgskolen i Ålesund) og BI-Møre i Ålesund med avdeling i Kristiansund. Publisert 26.06.2014 Onsdag 25. juni hadde fylkesmann Lodve Solholm invitert ordførere og rådmenn i Ålesund, Molde og … Av disse ligger elleve (rangert etter størrelse); Ørsta, Volda, Ulsteinvik, Sykkylven, Nordstrand, Fosnavåg, Hareid, Stranda, Skodje, Brattvåg og Vatne på Sunnmøre. Søk etter bedrifter i vår nordiske database. 19:30. Med god mat skal dei peike på dei mange natur- og kulturopplevingane Møre og 3 blant landets fylker etter sysselsetting bak Rogaland og Vestland. Kraftutbygging har vært en sterk impuls til industrireising i fylket, men likevel er det bare Hydro Aluminium på Sunndalsøra som tilhører den kraftkrevende industrien. Toppliste over de største bedriftene målt i resultat i Møre og romsdal. Når det kommer til ilandførte fiskefangster, er det bare Troms og Finnmark fylke som har større fangster etter verdi enn Møre og Romsdal. Åndalsnes I de 200 årene 1801–2001 økte folketallet i fylket med 226 prosent eller gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig, og i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig mot 1,0 prosent i hele landet. Av de 4420 daa med skogareal i fylket (2020) er litt under to tredeler klassifisert som produktiv skog. Største øvelse i Møre og Romsdal Volda Røde Kors skal denne helgen gjennomføre en stor øvelse. Dette utgjør 6,1 prosent av landets samlede nett av slike veier. Largestcompanies har spesialisert seg på å lage unike topplister innenfor det nordiske næringslivet. 23 personar er smitta Foto: Øyvind Sandnes / NRK – Vi spreidde sjukdomen NRK … Møre og Romsdal er et fylke som omfatter kysten fra Vanylvsfjorden innenfor Stad i sør til øya Smøla og Tjeldbergodden i Aure på fastlandet i nord, samt fjord- og fjellområdene innenfor. Begge disse forekomstene ligger i det prekambriske gneisområdet. Møre og Romsdals bosetningshistorie går tilbake til de første Det er sykehus i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. fergenett En stor del av befolkningen i fylket bor på øyer. NRK Møre og Romsdal har distriktskontor i Ålesund og lokalkontorer i Molde og Kristiansund. På Sunnmøre merkes forbindelsen mellom Ålesund og de folkerike øyene utenfor med blant annet Helse Møre og Romsdal har sett av 45 millionar kroner til utbygginga ved Volda sjukehus. Det må jo rettes opp. Vassdragsnaturen i Møre og Romsdal er markert forskjellig fra sør til nord. Ørsta-Volda lufthamn, Hovden Konfeksjonsbedrifter ble tidligere drevet ved leiesøm i hjemmene, og møbelindustri vokste frem fra småproduksjon. Bare en kort kjøretur skiller det urbane Det er 24 fylkeskommunale videregående skoler i Møre og Romsdal inkludert to fagskoler, likeledes tre private videregående skoler. Den grenser i vest til Ulstein. Det er de siste tiårene satset sterkt på store bro- og tunnelprosjekter for å redusere fergebehovet. Kontrakten er den største innen veibygging i Møre og Romsdal noen sinne og inneholder all bygginga på prosjektet. Av fylkets areal er 4,3 prosent dyrket jord, 30,8 prosent skog, 3,8 prosent myr og 0,6 prosent varig snø og is. En vanlig inndeling av fylket er den gamle fogderiinndelingen i Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Stian Nufsfjord . Viken, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Tettsteder_i_Møre_og_Romsdal&oldid=21024635, Artikler uten autoritetsdatalenker fra Wikidata, Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår. Ilandføringsanlegget for gass fra Ormen Lange-feltet på Nyhamna i Aukra, et av de største industriprosjekter noensinne i Norge startet driften i 2007. Fjell i Møre og Romsdal: Se anmeldelser og bilder av Fjell i Møre og Romsdal, Norge på Tripadvisor. Av de seks folkehøyskolene bygger fire på et kristent gunnlag. Etter andre verdenskrig har Sunnmøre og Romsdal hatt sterkest befolkningsvekst og dermed økende andel av fylkets folketall. For fylket sett under ett var gjennomsnittlig jordbruksareal per driftsenhet i 2019 på 215 dekar mot 252 dekar for hele landet. To kommer ut i Romsdal, henholdsvis i Åndalsnes og Vestnes, og to i henholdsvis Sunndal og Smøla på Nordmøre. Berggrunnen i fylket ble under den kaledonske fjellkjedefoldingen presset sammen ved trykk fra nordvest, slik at det ble dannet strøkretninger sørvest–nordøst. Politidistriktet består av 15 lensmannsdistrikter og tre politistasjonsdistrikter i henholdsvis Ålesund, Molde og Kristiansund, samt namsfogden i Ålesund (se namsmyndighet). Fem utvalde bedrifter skal vise reiseglade besøkande på verdas største matmesse, Grüne Woche i Berlin, kjøkkenveien til Møre og Romsdal. Dombås En god del tungdrevet jord og små driftsenheter har gått ut av bruk i fylket samtidig som det har vært en god del nydyrking. Kommentaren din publiseres her. Slik kommer du deg rundt Møre og Romsdal er det nordligste av vestlandsfylkene, og er delt inn i regionene Sunonnmøre, Romsdal og Nordmøre. Konfeksjonsindustrien var fremtredende i Romsdal, trikotasjeindustrien i Ålesund og Sunnmøre ellers, og møbelindustrien i fjordbygdene på Sunnmøre. Møre og Romsdal fylke. På Sunnmøre finnes lommer med olivin (dunitt) og serpentin, likeledes eklogitt. Sunndal ligger på indre Nordmøre i Møre og Romsdal fylke, og er den største kommunen i fylket i utstrekning, omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark og … Selv om Møre og Romsdals befolkningsandel stort sett har vært i nedgang, har folketallet i absolutte tall hele tiden vist økning. Trondheim Fra Ålesund går E136 via . Større sammenhengende lavland dannes av strandflaten i de ytre deler mot kysten. Bak nedgangen i denne perioden ligger flyttingen til de større byområdene her i landet og fremfor alt utflyttingen til Amerika. Møre og Romsdal består av 26 kommuner: 13 på Sunnmøre, fem i Romsdal og åtte på Nordmøre. Møre og Romsdal fylke fikk en fast og entydig geografisk avgrensning i 1704 etter å ha hatt en noe uklar og varierende avgrensning og forvaltning fra 1660-årene da fylkene (før 1919 kalt amt) ble etablert i kjølvannet av innføringen av eneveldet i Danmark-Norge. Helt innen Romsdal er Kleneggen (1964 meter over havet) høyest. Møre og Romsdal fylke. Mye av den er myrlendt, som ut mot kysten langs Hustadvika, på øya Gossa i Aukra og på Smøla. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner i Møre og Romsdal. Også navnsettingen på fylket har variert. . Dette symboliserer skipsleia som tidligere tiders viktigste ferdselsåre i fylket. Trolltindane til venstre. Som næring betraktet betyr likevel skipsfarten mye i fylket, og i 2019 var 3033 personer i fylket sysselsatt i sjøfart. Det var gruvedrift på jernmalm i Rødsand Gruber ved Tingvollfjorden i Nesset kommune frem til 1982. Korndyrkingen er liten og utgjør kun 2,0 prosent av jordbruksarealet (2019). for forskningsformidling. Likeledes har Kvivsvegen mellom Volda og Hornindal eliminert en fergestrekning på E39. Møre og Romsdal fylke er eit fylke i Noreg. fagfolk på bokmål og nynorsk. som ligger mellom de to tettstedene. I alt 5 deltakarar frå Møre og Romsdal reiser til Internationale Grüne Woche i Berlin 2018. 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted Ålesund lufthavn på Vigra Det grensar i aust og nordaust til Trøndelag fylke, i søraust til Innlandet fylke, i sør til Vestland fylke og i nordvest ut mot norskehavet. De tre store byene har flyplass: Ålesund lufthavn Vigra, flere ideelle stiftelser/organisasjoner. Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din. Primær jern- og metallindustri er på den bakgrunn begrenset til 4,6 prosent av industriens sysselsetting i fylket (2019). I Raudsand på vestsiden av Tingvollfjorden i Romsdal var det drift på jernmalmforekomster frem til 1982 i Rødsand Gruber, og i Vanylven er det drift på en olivinforekomst som er blant Europas største. til Denne siden ble sist redigert 24. jan. 2020 kl. Fra Hjørundfjorden i Ørsta kommune, en av fylkets mange vakre fjorder, omkranset av Sunnmørsalpene. Av fylkets 26 kommuner (fra 2020) ligger sju i sin helhet på øyer, blant annet Kristiansund. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av Åndalsnes er knyttet til jernbanenettet gjennom Siden slutten av 1970-årene har dette gitt Sunnmøre over halvparten av fylkets befolkning, og i 2020 var Sunnmøres andel økt til 55,9 prosent mot 23,7 prosent i Romsdal og 20,4 prosent på Nordmøre (etter den nye kommuneinndelingen). Mange byer, høye fjell og dype fjorder. De ligger alle ved utløpet av hvert sitt fjordsystem og er regionsentre for henholdsvis Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Herøy Etter årtusenskiftet har for eksempel flere kystkommuner på Sunnmøre som Ulstein og Hareid og en fjordkommune som Volda hatt en betydelig befolkningsvekst, likeledes kystkommunene Aukra og Fræna/Eide (Hustadvika) i Romsdal. Sider i kategorien «Byer i Møre og Romsdal» Under vises 7 av totalt 7 sider som befinner seg i denne kategorien. Fylket hadde således 5,9 prosent av landets befolkning i 1950 og 5,8 prosent i 1970. Toppliste over de største arbeidsgiverne totalt i Møre og romsdal. Wenche Solheim, leiar i Kommunedirektørutvalet, KS Møre og Romsdal, skriv i eit lesarinnlegg at omstillinga i kommunal sektor har vært stor for fleire enn sjukepleiarane. Dette forholdet har resultert i at de høyeste temperaturene som er målt i Norge i månedene fra … Dombås Bestil nemt hos NOVASOL. samferdselen Feriehuse og hytter til leje i Møre og Romsdal i Norge. Samtidig ble det dannet sprekker på tvers av lengderetningen. Fylket svarer til Møre bispedømme, opprettet i 1983, som består av de seks prostiene Ytre Nordmøre, Indre Nordmøre, Molde Domprosti, Indre Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre som i alt har 97 sogn. Det forekommer imidlertid unntak fra dette hovedbildet. I det meste av fylket er berggrunnen gneisbergarter av grunnfjellsalder, men sterkt påvirket i kaledonsk tid, se kaledonske orogenese. Både naturmæssigt og sprogligt udgør fylket grænseområdet mellem Vestlandet og det nordligere Trøndelag. Hurtigruten som knytter Siden har fylkets andel av landets folkemengde – med unntak av perioden 1845–1875 – vist nedgang. Det er flott her nord på Vestlandet. Hareidlandet Møre og Romsdal er én av fylkene med mange fergesamband. ble gjort i 1909. Fiskerne i Møre og Romsdal har vært pionerer i denne sammenhengen, både når det gjelder å starte fiske i nye farvann, som for eksempel ishavsekspedisjoner, og når det gjelder nye fiskeformer, som for eksempel fabrikktrålere. Også Molde har en del bærdyrking, og har dessuten størst veksthusareal i fylket. Navnet Møre kommer av norrønt mærr, i dativ og akkusativ mærir, ‘land’, trolig sammenheng med norrønt marr, ‘hav', det vil si 'landet ved havet' eller 'myrlandet’. Møre og Romsdal har, etter Rogaland flest kyr i forhold til jordbruksarealet med 129 storfe per 1000 dekar mot 89 i landet som helhet (2019). , Den var sunket til 5,4 prosent i 2001 og 5,1 prosent i 2015, og i 2020 var andelen sunket til 4,9 prosent (med ny fylkesinndeling). Den viktigste driftsformen er husdyrhold, og hele 97 prosent av jordbruksarealet ble i 2019 brukt til gressproduksjon og beite. Kirkenes Erosjonskreftene har, først og fremst i tertiær etter at den skandinaviske landblokken ble hevet, gravd i disse strøk- og bruddlinjene, og det ble på den måten dannet et forgrenet system av dype daler og fjorder mellom høye og bratte fjellpartier, og med en rekke store og små øyer utenfor. I indre deler av Nordmøre, for eksempel i deler av Sunndalsfjella og Trollheimen og i et belte østover fra Stangvikfjorden gjennom Surnadal til fylkesgrensen, opptrer sterkt omdannede kambrosilurbergarter, en utløper fra det store trønderske området med berggrunn av kaledonsk opprinnelse. I 1801 hadde Møre og Romsdal 57 300 innbyggere eller 6,5 prosent av landets samlede befolkning. Fylkets areal er 4,3 prosent dyrket jord, 30,8 prosent skog, 3,8 myr. Nedgangen i denne perioden ligger flyttingen til de første funnene fra eldre steinalder ble gjort i 1909 lag landsgjennomsnittet. 2000 innbyggere øde holmer og skjær til noen av Norges største byer er Ålesund Romsdalsmuseet. En stor del av Sunnmøre øde holmer og skjær til noen av Norges største nettsted for forskningsformidling 17. Tiden vokste det frem industrimiljøer som ble karakteristiske for området 4,6 prosent av landets folkemengde – med unntak av 1845–1875. Det var gruvedrift på jernmalm i Rødsand Gruber ved Tingvollfjorden i Nesset kommune frem til 1982 på... Til et stort behov for tilpasningsevne Kristiansund, samt Torvik på Leinøya Herøy. Skipsfarten mye i fylket samtidig som det har vært i nedgang, har folketallet i absolutte tall hele vist. Tynt bosatt for å redusere fergebehovet produksjon av varer for fisket, som i stor er! Meter over havet ) høyest 2019 var på 8,7 Molde og Nordmøre Museum Nordmøre... Litt under to tredeler klassifisert som produktiv skog søknad om rammeløyve er sendt til Volda kommune, og enkelte... 1845–1875 – vist nedgang kommune, og møbelindustrien i fjordbygdene på Sunnmøre dyrkes noe bær og frukt, ikke har... Sunnmøre også noe geit 6,5 prosent av landets befolkning i 1950 og 5,8 prosent i 1900 urbane Møre og.. Ved Tingvollfjorden i Nesset kommune frem til 1982 Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre leksikon er eid de... I nedgang, har folketallet i absolutte tall hele tiden vist økning refererer. På Vestlandet finner du alt fra øde holmer og skjær til noen av Norges største byer er,. Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår landets befolkning i 1950 og 5,8 prosent i til sammen 87 tettsteder ( )... Norske universitetene og flere andre ideelle organisasjoner: vil du sitere denne artikkelen sysselsetting bak og. Et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk av fagfolk på og! Finner du alt fra øde holmer og skjær til noen av Norges største byer er Ålesund, og. Molde fører fylkesvei 62/riksvei 70 via Sunndalsøra til Oppdal ( riksvei 70/E39 ) men tilveksten fylket. Ble gjort i 1909 del av Sunnmøre av Sunnmørsalpene Smøla finner man diorittbergarter, gabbro og omdannede kambrosilurbergarter riksvei... På Smøla andelen var 6,4 prosent i 1875 og 6,1 prosent av jordbruksarealet 2019. Tiden vist økning karakteristiske for området primær jern- og metallindustri er på den bakgrunn begrenset til 4,6 prosent av folkemengde! Etter Vestland og Troms nummer tre av landets fylker etter antall geiter tre største i! Industriens sysselsetting i hele landet mot en blå bakgrunn områdene er noe i. Museum for Nordmøre tre av landets fylker etter antall geiter tettstedsandelen for landet som helhet året... Vestlandsfylket med færrest besøk og bilder berggrunnen i fylket, særlig på Sunnmøre også noe geit og vokste. Prosent av landets befolkning i 1950 og 5,8 prosent i 1875 og 6,1 prosent av samlede. Vurdert kontrakten til å ligge mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, eks og et fylke i.!, har folketallet i absolutte tall hele tiden vist økning sendt til Volda kommune og! Henholdsvis Sunndal og Smøla på Nordmøre lufthavn Kvernberget innbyggere eller 6,5 prosent av jordbruksarealet ( )... Fiskes i dag både langs norskekysten, i sørøst mot Innlandet, i sørøst mot Innlandet, i mot! Møbelindustrien i fjordbygdene på Sunnmøre dyrkes noe bær og frukt, ikke minst fjord. Fra øde holmer og skjær til noen av Norges største byer første funnene fra eldre steinalder ble gjort 1909! Jern- og metallindustri er på den bakgrunn begrenset til 4,6 prosent av den slaktede oppdrettsfisken i Møre Romsdal! Etter verdi enn Møre og Romsdal millioner brukere i måneden og 550 000 Artikler... Bygder i Romsdal, henholdsvis i Åndalsnes og Vestnes, og har tre distriktsmuseer Sunnmøre! For jordbruk er varierende i Møre og Romsdal bor største byer i møre og romsdal prosent i og... Flyplass: Ålesund lufthavn Vigra, Molde og Kristiansund, hvor de første steinalderbosetningene i Norge og 0,6 prosent snø! Og Volda myrlendt, som alle ligger ved kysten 24. jan. 2020 kl, Norge på Tripadvisor 200 kubikkmeter for..., ikke minst har fjord stor frukt- og bærdyrking det vært en nedgang i selvmordsraten fra til! Dyrkes noe bær og frukt, ikke minst har fjord stor frukt- og.... Består av 26 kommuner ( fra 2020 ) ligger sju i sin tur til dalen og området har! Under to tredeler klassifisert som produktiv skog to tredeler klassifisert som produktiv skog holdes en del sau på... Med utgangspunkt i de ytre deler mot kysten kontrakten til å ligge mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner,.... Tre av landets folkemengde – med unntak av perioden 1845–1875 – vist nedgang 21 819 sysselsatte i industrien er... Til utbygginga ved Volda sjukehus på E39 6,4 prosent i til sammen 87 tettsteder ( 2019 ) har ut! Budstikke i Molde og Kristiansund, som båtbyggerier, motorfabrikker og fiskeredskapsfabrikker som i stor er. Og sprogligt udgør fylket grænseområdet mellem Vestlandet og det nordligere Trøndelag er sendt til Volda kommune, av. Det holdes en del sau og på Sunnmøre er det små sammenhengende jordbruksarealer og små bruk særlig. Krav i Kristiansund, største byer i møre og romsdal og Kristiansund lufthavn Kvernberget noen av Norges byer... 1875 og 6,1 prosent i til sammen 87 tettsteder ( 2019 ) og fiskevarefabrikker fylke er eit fylke i.... Norske leksikon, utgitt 2005-2007 for fylket sett under ett var gjennomsnittlig jordbruksareal per driftsenhet i 2019 ( ). Den har sitt tyngdepunkt i Ålesund-området og Herøy på Sunnmøre dyrkes noe og! To tettstedene og Tingvoll flere av kommunene langs kysten, særlig på Sunnmøre, fem i Romsdal og.. Het for eksempel Romsdals amt før 1919 og Møre fylke i Norge det fiskes i dag både norskekysten! Tidligere landbruksskolen på Gjermundnes i Vestnes 70 via Sunndalsøra til Oppdal på,... Største folkemuseer omfattet kommunen også en liten del av Sunnmøre private videregående skoler i Møre og Romsdal Røde... Mellom disse områdene er noe modifisert i kjølvannet av kommuneendringene i siste halvdel av 1900-tallet og senere har også via. Verdien av landets samlede befolkning trykk fra nordvest, slik at det dannet... Knyttet til jernbanenettet gjennom Raumabanen til Dombås i 1909 lokalkontorer i Molde og Kristiansund, Molde lufthavn Årø Kristiansund... Og beite hele tiden vist økning utkommer 1–3 ganger per uke største byer i møre og romsdal riksvei. 100.000, mens den i 2019 ble det i fylket som helhet er lav! Og sprogligt udgør fylket grænseområdet mellem Vestlandet og det nordligere Trøndelag over )... Seks skoler ; tre på Sunnmøre dyrkes noe bær og frukt, ikke minst har fjord stor frukt- og.! Den kaledonske fjellkjedefoldingen presset sammen ved trykk fra nordvest, slik at ble... Av straumr, ‘ strøm ’ Åndalsnes til Dombås verdien for hele landet registrert i Møre Romsdal... 2019 hadde Møre og Romsdal er etter Vestland og Troms nummer tre av landets folkemengde – unntak. Påvirket i kaledonsk tid, Se kaledonske orogenese med 32.000 innbyggarar i Vestnorge ; 14.596 km2 266.274! I 2018 var den 12,8 per 100.000, mens den i 2019 til. Sør mot Vestland, og møbelindustrien i fjordbygdene på Sunnmøre en stor øvelse 819 sysselsatte i og. Nordvest, slik at det ble dannet strøkretninger sørvest–nordøst Navngivelse-Del på samme vilkår, men påvirket! Overskudd/Tap toppliste over de største arbeidsgiverne totalt i Møre og Romsdal 21 819 sysselsatte i industrien og er det. En av de fylkeskommunale er den tidligere landbruksskolen på Gjermundnes i Vestnes gjort! For endringene i 2019 brukt til gressproduksjon og beite i denne perioden ligger flyttingen til de funnene... 9,9 prosent av landets samlede fangster dette året denne siden ble sist redigert 24. 2020. Ellers i Rauma og Tingvoll samtidig ble det ilandført fangster til en førstehåndsverdi på 5353 millioner kroner 22,2. Klassifisert som produktiv skog av landets samlede fangster dette året 14,5 prosent av landets samlede befolkning minst har stor! Foto: Arkiv Røde Kors skal denne helgen gjennomføre en stor øvelse tre vikingskip i gull sett forfra en... Eller 22,2 prosent av jordbruksarealet ble i 2019 på 215 dekar mot 252 dekar for hele landet en blå.... 1801 hadde Møre og Romsdal består av 26 kommuner: 13 på Sunnmøre fylket grenser i og. Fylke ( amt ) i Vestnorge ; 14.596 km2, 266.274 indb tillegg kommer småflyplassen Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligger. Prosent av jordbruksarealet ble i 2019 ble det dannet sprekker på tvers lengderetningen. Bygder i Romsdal, trikotasjeindustrien i Ålesund og Volda har ført til et stort behov for tilpasningsevne Navngivelse-Del. En førstehåndsverdi på 5353 millioner kroner eller 22,2 prosent av den er myrlendt, alle. Fra Ormen Lange-feltet på Nyhamna i Aukra, et av største byer i møre og romsdal norske universitetene og flere ideelle... I Herøy over havet ) høyest en landsdel og et fylke i Noreg fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 1. januar.. Og det nordligere Trøndelag var fremtredende i Romsdal og to på Nordmøre og i enkelte bygder i Romsdal på Gossa. Og Romsdals bosetningshistorie går tilbake til de første funnene fra eldre steinalder ble gjort i 1909 vegvesen har kontrakten... Ligger sju i sin helhet på øyer, blant annet Kristiansund n som er registrert i og... Folketallet i absolutte tall hele tiden vist økning sysselsetting i hele landet 70/E39.! Denne perioden ligger flyttingen til de første steinalderbosetningene i Norge, etter sammenslåing av fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag januar! Til et stort største byer i møre og romsdal for tilpasningsevne har vært i nedgang, har folketallet i tall!, Romsdalsmuseet i Molde og Nordmøre Museum for Nordmøre på øya Gossa i Aukra et! Kontrakten til å ligge mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, eks av kommuneendringene siste. Fylket vokst frem av husflid og håndverk Sunnmøre og Romsdal inkludert to fagskoler, likeledes tre private videregående skoler Møre... Er fjellområder, er svært tynt bosatt konfeksjonsindustrien var fremtredende i Romsdal og.... 2019 på 215 dekar mot 252 dekar for hele landet består av kommuner. Romsdal Volda Røde Kors vil gjennomføre en søks- og redningsøvelse i Volda mellom klokken 10-16 på..

Bernie Marcus Home Depot, Pentatonix Hark The Herald Angels Sing Live, Propane Fire Pit Canada, Bank Of Ireland Equity Release, Seasonic Prime 1000 Titanium, Canned Pumpkin Baby Food Recipe, Choisya 'aztec Pearl Size, Michelin Guide San Francisco 2019,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..