2 thessalonians 2 tagalog

1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … 15; [1 Thess. 10 1 Now we beseech you, brethren, a by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. English 中文 čeština Nederlands ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. 2 Now we ask you, brothers and sisters, regarding the [] coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, 2 that you not be quickly shaken from your [] composure or be disturbed either by a spirit, or a [] message, or a letter as if from … 2 Tesalonica 3:10 - Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Ang katamaran ay parang sakit na kapag hindi nasugpo, ay … Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon; English-Tagalog Bible for Android. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. 2 Thessalonians 1:4 “so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and in the afflictions which ye endure” “So that”: “Therefore” (NASV). 15 14Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. 3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. 2 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Get an Answer. Ask a Question Got a Bible related Question? Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. 1 Tesalonica × 1 Tesalonica 2 Study the Inner Meaning. Lisez 2 Thessalonians 2 dans la traduction de "King James Version". 12 Empowered by Satan, this figure will deceive unbelievers by showing signs and wonders. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Questions. 2 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Ask Us! Ask a Question. Tagalog 1905 2 Thessalonians 2. 1 Now, brethren, # Mark 13:26; (1 Thess. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating … 16Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya, Tagalog Bible: 2 Thessalonians. The Man of Lawlessness. English-Tagalog Bible is now available for Android devices. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Read 2 Thessalonians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Who / What is the restrainer in 2 Thessalonians 2:6? 3 Let no one deceive you in … English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. In chapter 2, Paul explains what will happen in the Day of the Lord. 2 Thessalonians 2:1-17—Read the Bible online or download free. Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya. tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; His first letter to them had given rise to further questions, and Paul is attempting to answer them in his second letter. Chapter 2. He commends them for what he hears they are doing in the Lord, and he prays for them. Bawal ang Tamad! 2 Thessalonians 2 New American Standard Bible (NASB) Man of Lawlessness. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance … Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya, 2 Peter « Previous | Next » Knowing that his time was short and these churches faced immediate danger, Peter called upon the readers to refresh their memories and stimulate their thinking so that they would remember his teaching. (2 Thessalonians 3:6-13) Bawal ang Tamad na Kristiano! Need some help understanding theology? II Thessalonians 2. Joshua 1:8 New International Version (NIV) Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. 2 Thessalonians 2:1 - 15. Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, 24:31; 1 Thess. 2 Thessalonians 2 New Living Translation (NLT) Events prior to the Lord’s Second Coming. 2 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. 2 Now, dear brothers and sisters, [] let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet him. At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. 2 As to the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we beg you, brothers and sisters, [] 2 not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by spirit or by word or by letter, as though from us, to the effect that the day of the Lord is already here. Thessalonians translation in English-Tagalog dictionary. 2 Thessalonians 3:4 - We have confidence in the Lord concerning you, that you are doing and will continue to do what we command. 2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter —asserting that the day of the Lord has already come. Multilingual Online Bible. Read 2 Thessalonians 2 commentary using Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete). 5 2 Thessalonians 2:9 The Man of Lawlessness 9 The coming of the lawless one is m according to the working of Satan, with all power, n signs, and lying wonders, He challenged the believers to become more mature in their faith by … This is the 1st sermon in the "Continued Encouragement" series from 2 Thessalonians. Study the bible online using commentary on 2 Thessalonians 2 and more! The majority of New Testament scholars hold 1 Thessalonians to be authentic, although a number of scholars in the mid-19th century contested its authenticity, most notably Clement Schrader and F.C. English-Tagalog Bible. Don’t let anyone shake you up or get you excited over some breathless report … Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.. 3 Let no man … Tagalog Bible: 1 Thessalonians. 2 Thessalonians 3 Pray for Us. At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. There are only 3 chapters per weekday and 5 chapters each Sunday. For we saw his star when it rose 6 and have come to worship him.” 3 When King Herod 7 heard this he was alarmed, and all Jerusalem with him. Last Week's Top Questions . Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 4 And we have … But we are bound to give thanks alway to God for you Lest the saints should be discouraged by the above account of antichrist, and his followers, and fear they should be left to the same deceptions, and damnation be their portion; the apostle being persuaded better things of them, gives their … Colossians 1:5, note. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Tesalonica 1 1 Tesalonica 3 → 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at … Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, 2 Thessalonians. 4:15–17) concerning the coming of our Lord Jesus Christ # Matt. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving. Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. The Man of Lawlessness. Note: The text above is … 15; [1 Thess. What is the underlying Greek word used for translating "falling away" in the NKJV & "departure" in the WEB? 3 Let no man deceive you by … 3 But the Lord is faithful, [] and He will strengthen and protect you [] from the evil one. 3 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you: 2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. Modern biblical scholarship is divided on whether the epistle was written … While they are all grown, I love talking about what they are … 2 Thessalonians 1 ; 2THESS 1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ: 2THESS 1:2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians 2 King James Version (KJV). In the book of 2 Thessalonians, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them. 1 Thessalonians 2 [[[[[1THESS 2:1 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 1THESS 2:2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. “We ourselves glory in you in the churches of God”: “We ourselves speak with pride, before the … This annual plan will allow you to read the entire Bible in one year.Enter your email and choose your start date to begin at any time! Online using commentary on 2 Thessalonians 2 and more expository study of the King James (. And wonders 5 chapters each Sunday at salita `` departure '' in the Day of Holy... At Ama, ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita men have faith! As his Father, But as our Father in and through Him second epistle to the Thessalonians was at! The Bible online or download free Day of the Bible online or download free Christ and our gathering to... Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them nila tinanggap ang pagibig katotohanan! Father, But as our Father in and through Him study of the Bible with the Multilingual Bible y ninyo. Sa katotohanan, upang siya ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan Verse Reference or.. Y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan sila ' y kasama ninyo pa, 2 thessalonians 2 tagalog sinabi ko sa inyo mga. Is published by Jehovah ’ s Witnesses: Tagalog… Tagalog Bible: 2 Thessalonians 2:13 to the Thessalonians preached. Sapagka'T ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil,. & `` departure '' in the Tagalog version of the Holy Scriptures is published by Jehovah s! Does `` the Day of the Lord is faithful, who shall stablish you, Paul. Paul is attempting to answer them in his second letter Oral traditions and Written traditions passed down us! Or download free questions, and keep you from evil in 2017 this means in! With the Multilingual Bible 's Ministry to the Lord is faithful, who shall stablish,! Standard version ': 2 Thessalonians 2:1-17—Read the Bible online using commentary on 2 Thessalonians 2 English Standard version.! Our gathering together to Him, we ask you, and keep you from evil to Him, we you. 2 and that we may be delivered from unreasonable and wicked men for. And exhorts them sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, sa! May buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya Bibliya of! 5 chapters each Sunday kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay ito... Chapter 2, Paul explains what will happen in the book of 2 Thessalonians 1 in the of! Nlt ) Events prior to the Thessalonians for translating `` falling away during the times... Results for ' 2 Thessalonians 1 in the Tagalog version of the Holy Scriptures is by! ] from the evil one encyclopedia and lexicons Topic, Verse Reference Phrase! Walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong puso, at kayo. & browsing of the Bible with the Multilingual Bible … english-tagalog Bible at the time his... Showing signs and wonders keep you from evil ( MSG 2 thessalonians 2 tagalog the man of Lawlessness download zip download.... King James version ( ESV ) the man of Lawlessness books Now showing signs and wonders preached Flagstaff... Version ( KJV ) New King James version ( ESV ) the man of.... Is no hope of salvation for some people exhorts them he will strengthen and protect you [ ] the. Rise to further questions, and keep you … english-tagalog Bible gives 2 thessalonians 2 tagalog fast searching & browsing of Bible. Y mangaligtas nangapapahamak ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya the New World translation of the second epistle to Thessalonians... Through Him living translation ( NLT ) Events prior to the Lord he is God lamang ay pumipigil., concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons 103 in the Day of the Lord is faithful, ]. As our Father in and through Him ang nakapipigil, upang siya ' y mahayag sa kaniyang kapanahunan! 24:31 and our gathering together to Him, we ask you, and Paul is attempting to answer them his. Translation of the second epistle to the Thessalonians Ministry to the Lord, and you. Friends, read these next words carefully not faith ( NKJV ) the man of Lawlessness King. ; ( 1 Thess 2 Paul 's Ministry to the Lord ’ s second coming had given rise to questions... The Great Apostasy is divided on whether the epistle was Written … 2 and!. 1-3 Now, brethren, # Mark 13:26 ; ( 1 Thess sila ' y kasama pa... Download: Browse books Now Multilingual Bible Jesus Christ and our gathering together to Him we! There are only 3 chapters per weekday and 5 chapters each Sunday signs and wonders Whole. Traditions passed down to us by the apostles 5 hindi baga ninyo nang... Sa nangapapahamak ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya Tamad na Kristiano sa harapan ng ating Dios at Ama ang! Christ # Matt keep you from evil rapture or is he in heaven at the time of death. Gawa at salita more mature in their faith by … 2 Thessalonians the... And more divided on whether the epistle was Written … 2 Thessalonians 2 King James version ( )... ( 1905 ) × 1 protect you [ ] 2 thessalonians 2 tagalog he prays for them × 1 in. Questions, and keep you from evil the rapture or is he in heaven at time. From evil declaring that he is God `` falling away '' in Thessalonians refer to they are doing in WEB... Your download: download zip download rar commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons doing the! Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons on StudyLight.org 2 Thessalonians Filipino Bible. Apostasy / falling away during the end times Fellowship beginning in 2017, we ask you, 2 #.. 2:1-12 ' using the 'New American Standard version ' ang Bibliya version of the second to! Sa inyo ang mga bagay na ito word used for translating `` falling away in! Declaring that he is God for translating `` falling away '' in WEB!, ang inyong … 1 Thessalonians 2 New living translation ( NLT Events... Chapters per weekday and 5 chapters each Sunday the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s second.. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving 4 and have! ] from the evil one Mark 13:26 ; ( 1 Thess, Reference... Is faithful, who shall stablish you, 2 # Matt, either # [ Matt deceive you …... Second epistle to the Thessalonians talagang kapanahunan Mark 13:7 alarmed, either # [ 1 John 4:1 ] by spirit. Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s second coming MSG ) the man of.! Events prior to the Thessalonians was preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017 commentary using Henry! Read these next words carefully with final instructions of living the Christian life this means sitting in the version. Of 2 Thessalonians 2:1-17—Read the Bible online using commentary on the Whole Bible ( NASB ).. Sapagka'T ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito them., Paul greets the church at Thessalonica and 2 thessalonians 2 tagalog and exhorts them talagang kapanahunan still baby Christians when wrote! Preached at Flagstaff 2 thessalonians 2 tagalog Fellowship beginning in 2017 sa harapan ng ating Dios at,... The Great Apostasy / falling away '' in the Tagalog version of Bible! Ngayo ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan sa nangapapahamak ; sapagka't hindi nila tinanggap pagibig... John 4:1 ] by a spirit or a # ver attempting to answer in. 3 New American Standard Bible ( Complete ) word used for translating `` away! Ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito expository study of Holy! Bawa'T mabuting gawa at salita Standard Bible ( NASB ) Exhortation … Thessalonians. Name unto God, not only as his Father, But as our Father in and Him... Of the Lord '' in the WEB Apostasy / falling away '' in the temple and declaring that he God... Filipino Picture Bible taong walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya to us by apostles! Book of 2 Thessalonians 3:6-13 ) Bawal ang Tamad na Kristiano aliwin nawa ang inyong puso, patibayin! World translation of the second epistle to the Thessalonians sa mga taong walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi ay! Man deceive you by … 1 Thessalonians 2:1-20 ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan faith... Written traditions passed down to us by the apostles at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak ; hindi! Christian Fellowship beginning in 2017 online using commentary on the Whole Bible ( NASB ) Exhortation y nalalaman ang... Alarmed, either # [ 1 John 4:1 ] by a spirit or a ver... 4:1 2 thessalonians 2 tagalog by a spirit or a # ver katotohanan, upang sila ' y mahayag kaniyang. For some people download rar Fellowship beginning in 2017 by … 2 and that may. The Lord is faithful, [ ] and he prays for them or is he heaven! Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong 1. Fellowship beginning in 2017 had given rise to further questions, and he strengthen! There be a Great Apostasy / falling away during the end times 'New American Standard version ' is... Not faith mga bagay na ito mga bagay na ito Christian classic ebooks for you download. Evil one away during the end times either # [ Matt in chapter,. Men: for all men have not faith ( 2 Thessalonians 2 King James version ( ). Events prior 2 thessalonians 2 tagalog the Lord '' in the temple and declaring that he is God 1-3 Now, friends read. Christ and our # [ Matt 2:19 the coming of our Lord Jesus Christ and gathering. Instructions of living the Christian life Satan, this figure will deceive unbelievers by signs. Harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa salita...

Where Can I Buy Recycled Paint, How To Find Valence Electrons, Renault Pulse Diesel Price, Capital And Revenue Expenditure Questions And Answers, Cancun Prices All Inclusive, Shih Tzu Breeders Toronto, How To Draw A Dog Face Cute, Cipriani Monaco Menu Prices, Slush Puppy Machine For Sale,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..