LOUČENÍ

K dnešnímu dni je to přesně jedenáct let, co jsem zde do Rokycanských listů dal první glosu, zamyšlení. Zároveň musím bohužel konstatovat, že dnes je to naposled. Z důvodu více událostí, které mě v současném životě ovlivnily, již není energie dávat sem další příspěvky. Chtěl bych tímto poděkovat svému tchánovi Petru Hlávkovi za to, že mi dal prostor do listů glosy dávat. Děkuji. Pokračovat ve čtení „LOUČENÍ“

Volební program Pro naše Rokycany 2022

1. Město komunikující lépe s občany zapojíme lidi do rozhodování, budeme s nimi veřejně diskutovat všechny důležité záměry a prosazovat přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě, pro efektivnější rozhodování vedení města zredukujeme počet místostarostů na jednoho

2. Město zdravé, příjemnější, klidnější a zelenější – lépe ochráníme vzrostlé stromy, abychom je zachovávali v nejvyšší možné míře, změníme přístup k nim při stavební činnosti – stavby přizpůsobíme stromům, nikoliv stromy stavbám, podpoříme výstavbu zelených střech a s nimi spojené hospodaření s dešťovou vodou, budeme propagovat zdravý životní styl (stravování, chůzi)

3. Město v pohybu a v kultuře – vybudujeme tělocvičnu mezi školami TGM a Ulice Míru a urychlíme stavbu Sokolovny, aby opět plnila svou úlohu hlavního kulturního stánku města, zlepšíme poměr přidělování městských dotací klubům a spolkům ve prospěch kultury a menších rekreačních sportů

4. Město přívětivé pro pěší a cyklisty – vytvoříme podmínky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů městem, (více přechodů pro chodce, zpomalovací pruhy, světelná signalizace, např. Soukenická – Dvořákova), vybudujeme vycházkový okruh z Rokycan do Borku, zrušíme bariéry pro cyklisty na cyklostezkách (aby nemuseli dávat přednost účastníkům z vedlejších komunikací), zapojíme firmy do výstavby cyklostezek

5. Město pro děti a mládež – provedeme modernizaci a rozšíření dětských hřišť, oplotíme je tam, kde jsou poblíž rušné komunikace, přidáme lavičky do oddechových a sportovních zón,, vybudujeme místa pro sportování neorganizované mládeže (skate areál, další cvičební místa ad.), prosadíme konání tanečních kurzů pro mladé v zimních měsících místo v létě (jak se to v poslední době děje)

6. Město energeticky inteligentní a soběstačné – pro snížení nákladů na elektrickou energii městského úřadu a občanů vytvoříme s využitím státních dotací sytém komunitní energetiky městské a podpoříme tvorbu komunitní energetiky společenství vlastníků bytových domů – systém tvořený fotovoltaickými panely na střechách městských a soukromých budov propojený chytrou sítí a prodávající přebytky energie do veřejné sítě, systém úsporného osvětlení komunikací s detekcí pohybu a úrovně osvětlení

7. Město lépe hospodařící – budeme využívat granty pro výstavbu (komunitní centrum, bytový dům ad.), kontrolovat stav městských nemovitostí, případnou výstavbu parkovišť podmíníme jejich zatravněným povrchem a minimalizací záboru plochy – v tom případě podpoříme stavbu patrových parkovišť – například nad autobusovým nádražím, podpoříme projekty pro zadržování vody ve městě, připravíme převod vodovodů a kanalizací zpět městu, zahájíme veřejnou debatu o využití a podobě Masarykova náměstí a Malého náměstí

Obrázek Inteligentní osvětlení, zdroj: Jaroslav Hrstka, Inteligentní města se transformují pomocí technologie LoRa.

K demonstraci v Praze dne 3. 9. 2022

Vláda si zaslouží kritiku a hodně rozkolísala politickou hladinu svým pomalým přístupem k řešení zdražování energií o inflaci nemluvě.

Nedivím se lidem, kteří mají oprávněné obavy, třetina je ve velkém průšvihu, aby se vůbec uživila. Je to hlavně dílo ODS, která podporuje velké podnikatele a ČEZ a má z inflace velký zisk, jen aby se chlubila vylepšováním rozpočtu (později, teď zvyšuje jeho schodek). Určitě se před volbami vytasí s nějakou „velkou podporou.“

Nebudu ale nikdy podporovat izolacionizmus, nácky a komunisty. Nato nebo neNato, Ukrajina je suverénní zemí, která si může dělat co uzná za vhodné a spory se mají řešit jednáním nebo soudně, nikoliv vražděním. Ústupky agresorovi je mnichovanství – a k čemu vedlo! Další ústupky jemu jsme si zakusili na vlastní kůži v roce 1968, kdy nás přepadl a poté v normalizaci.

Kritiku si EU zaslouží za ústupky velkoprůmyslu a velkozemědělcům za ořezaný Green Deal, že nemáme akceschopné rozhodování díky možnosti některých zemí (Maďarsko) blokovat rozhodnutí, ale nezaslouží si kritiku od nácků a komunistů. Díky EU jsme se vyhrabali z klausovského marastu (stále ještě ne úplně) a máme jakous takous demokracii. Že nás okrádají? Že stále nemáme euro, jak jsme se zavázali, že kvůli tomu platíme stále nějaké poplatky směnárnám a bankám, že Česká národní banka musí draze intervenovat, aby nepadal kurz koruny? Že nás dře každý kdo může, že marže spekulantů letí do nebes? Proč asi chtěli ODS slabý stát a navíc 100 mld po zrušení superhrubé mzdy Babišem, SPD a ODS odteklo do kapes horní třídy?

Problém je také v nás – kolik z nás vstoupilo někdy do nějaké strany? Kdo z nás se aktivně účastní politického života alespoň na komunální úrovni? Tím svěřujeme politiku těm, kteří v ní vidí jen svůj prospěch, Politika není svinstvo, ale svinští jsou politici, kteří když se dostanou ke korytům zapomenou na své volební sliby. Bez masivní členské základny není nikdo, kdo by je kontroloval a pak jde o pustou anarchii. A tak to u nás vypadá.

Krátké zamyšlení nad demokracií v Česku 33 let od revoluce

„Demokracie je diskuse“ Tomáš Garrigue Masaryk

Dovolím si tvrdit, že pojem demokracie se v současnosti absolutně vytratil. Nedávno jsem vyslechl dva rozhovory, kde moderátor měl v televizním vysílání dva muže v online rozhovoru. Jednoho z nich nechal mluvit a druhému skákal do řeči a zastával se prvního. To s diskusí podle Masaryka nemělo vůbec nic společného. Navíc moderátor nebyl nestranný! Jak je toto vůbec možné? Stejně tak ten druhý rozhovor, kdy se jednalo o „diskusi“ moderátorky s jedním politikem, a ta moderátorka se otevřeně zastávala vlády. Nestačil jsem se divit. Jak je toto vůbec možné? Tisk a média by měly být nestranným subjektem a pouze dát možnost diváků vidět pohledy obou stran, divák by si následně měl z toho udělat svůj náhled na celou situaci. V těchto obou případech se zde dělal pravý opak. Toto není demokracie! Pokračovat ve čtení „Krátké zamyšlení nad demokracií v Česku 33 let od revoluce“

Klub komorní kultury dvacetiletý

Koncert ke dvaceti letům trvání Klubu komorní kultury proběhl v Městské knihovně Rokycany v sobotu 7. května 2022.

Jak uvedl v úvodu Petr Hlávka, myšlenka zřídit místo zchátralého domku na dvoře knihovny otevřenou scénu ho napadla v roce 1997. Klub Svobodných demokratů, jehož je předsedou, podepsal v květnu 1999 „Dohodu o součinnosti“ s městem Rokycany a na jejím základě zajistili členové klubu architektonický návrh od architekta p. Čiháka, projekt za pouhých 10 tis. Kč (autoři jednotlivých částí – stavební Helena Zemanová, vodovodní a kanalizační Eva Hrušková, elektro Dana Dobiášová, rozpočet Petr Černý) a při bourání domku odpracovali bezplatně 300 hodin. Za stavbu Klubu komorní kultury zaplatilo město firmě Šabata 800 tis. Kč. Klub komorní kultury zahájil činnost koncertem Rokycanského dětského sboru a Malé muziky Rokytky dne 8. 5. 2002.

V rámci sobotního programu vystoupila nadějná dívčí vokální a capella skupina Lamas (na snímku), sbor ZUŠ Rokycany Da Capo, kapela !NeXiCoN! hrající electric industrial metal a Spolek divadelních ochotníků Radnice s jednoaktovkou Medvěd od A. P. Čechova.

 

 

 

 

Na snímku vrcholná scéna z premiérového uvedení Medvěda.

 

 

 

 

Koncert pořádala Městská knihovny Rokycany a Klub Svobodných demokratů Rokycany za finančního přispění Města Rokycany.

Jana Frühaufová

Foto Petr Hlávka, foto v titulku Jiří Hegner.

Sbírka pro Ukrajinu – 17. 3. a 18. 3., Mýto v Čechách

Školní parlament naší školy vyhlásil sbírku pro Ukrajinu. Ve čtvrtek od 13. do 16. hodiny mohl kdokoliv přinést různé věci do naší sbírky – jednalo se převážně o věci na spaní, potraviny, drogerii, léky atp. Chodili děti, rodiče, ale i další lidé z Mýta či okolí. Nejen naši žáci, ale i paní učitelky Dita Kleinhamplová a Martina Václavovičová nosili, třídili a balili všechny donesené věci do krabic, které pak nadepisovali českými i ukrajinskými názvy.  A protože pomocných rukou není nikdy dost, ke konci se také přidala paní vychovatelka Lenka Kuncová.  
Nasbíralo se toho opravdu hodně, naše záda jsou toho důkazem :). A když jsme v 16:30 dobalili a chystali se odjet domů, přijelo další auto. Vystoupili tři chlapíci, a že nesou věci do sbírky. Co se dalo dělat… šup ven z auta a zpět do školy, abychom mohli věci převzít. Samozřejmě jsme pánům poděkovali a odpověď, která od nich přišla, nás velmi potěšila až dojala: „My děkuje VÁM!“ Teprve v tu chvíli nám došlo, že poslední věci do sbírky zřejmě přivezli samotní lidé z Ukrajiny. 
Následující den ráno v 7 hodin nás čekalo přemístění  věcí do přívěsného vozíku pana Noska a odvoz do skladu Šabaty. I když se jednalo o brzkou ranní hodinu, účast dětí, které chtěly pomoci, byla opravdu velká.  Touto cestou děkujeme také panu Roučkovi, který s převozem pomáhal. Ve skladu byli všichni nadšeni, kolik se nám toho podařilo nasbírat a moc všem děkují. 
Převoz věcí na Ukrajinu proběhl hned v pondělí 21.3.  
A na závěr jedna vtipná příhoda, aneb jak paní školníková málem o nákup přišla.  
V průběhu sbírky na parkoviště před školou přijela paní školníková a chlapci v domnění, že přiváží další věci do sbírky, přiběhli k jejímu autu s tím, že jí s taškami pomohou. Paní školníková překvapená a současně potěšená, že máme tak hodné žáky, souhlasila. Jaké ale bylo překvapení, když chlapci s nákupem spěchali k věcem do sbírky. Nakonec vše dobře dopadlo a paní školníková dostala nákup nazpět. 
Mgr. Martina Václavovičová – Základní škola Mýto

Svoboda slova aneb Charta 2022

Současnou dobu považuji za těžkou a smutnou. Po covidismu, kterému jsem v předešlé úvaze dával obrázek nové totality a za tím si stojím, je zde nová podoba většinové společné noty, kterou bych pojmenoval válka na Ukrajině. Prvně bych chtěl zdůraznit, že nejsem proto, aby se válčilo a umírali zbytečně lidé a už bych byl opravdu rád, aby tato válka skončila. Pokračovat ve čtení „Svoboda slova aneb Charta 2022“

Jak na cepování krajiny ví Jaroslav Šlejmar

V pátek 4. února 2022 pokřtil básník a spisovatel Jaroslav Šlejmar svou knihu Cepování krajiny. Za velkého zájmu trampů i ostatních milců přírody se křest odehrál ve Strašicích.

Kniha plná neokázalých „dopisů trampským bratřím“ je svědectvím o putování autora po Brdech i okolních kopcích a údolích. Podává i fotografická svědectví  o partzyzánech v Brdech a autorových prvních krůčcích do tohoto posvátného hájemství neporušené přírody.

 

 

 

 

Jaroslav Šlejmar čte ze své knihy.

 

 

 

 

 

Zaplněný sál ve Strašicích.